"אני מאמין" מחלקת הגשמה

מחלקת הגשמה תוביל דרך מסלול שנת השירות את ההגשמה התנועתית הבוגרת.
תעסוק בעשייה קהילתית וחברתית תוך מתן דגש על עשייה תנועתית ע”פ עקרונותיה בתפקידי מפתח בסניפים, בפיתוח סניפים קיימים ובפתיחת סניפים חדשים.

שנת השירות בתנועה תהווה קרקע לש”ש לממש ולבטא את עצמו דרך גילויים חדשים ומגוונים בעולמו הפנימי תוך בירור העולם הערכי שלו כיחיד ושלנו כתנועה ותעודד חשיבה ביקורתית שמכוונת לאחריות, עשייה ושינוי המציאות – הגשמה.
המחלקה תהווה קשר למבוגרי התנועה דרך פעילות משותפת וקשר שגרתי בחיי היום יום ותבחן נקודות השקה של עולם המבוגרים בתנועה.

קיימים שני מסלולי הגשמה: שנת שירות, נח״ל

"אני מאמין" מחלקת הגשמה

מנוף הביצוע הינו ההגשמה האישית של ה"מכבי הצעיר".

התנועה תכוון ותחנך את חבריה לחלוציות ולשירות בכל שטחי החיים, בדרכי יוזמה אישית יוצרת, להבטיח את ביסוסה של המדינה ושל הפרט בתוכה.

התנועה תשאף לצעוד לפני המחנה, כחיל חלוץ, כתנועה לאומית חלוצית אשר תלך לקראת מטרות ויעדים שהלאום כלאום – ולא חלקים ממנו – שהמדינה כמדינה – ולא הגופים שבה – קובעים אותם כמטרות לאומיות ושהשגתן באה למלא צרכים לאומיים וממלכתיים.

תנועת ה"מכבי הצעיר" כתנועה חלוצית, תפעל להגשמת היעדים הלאומיים בדרכים שתבחרנה, ההולמות את חוקי המדינה ועקרונות התנועה

מסלול שנת השירות

מסלול גרעין הנח״ל

Search
Generic filters
En