תהליך שביעיות - שמיניות
לקראת הגשמה

מעבר לתהליך אותו עוברים הבוגרים בסניף במהלך השנה דרך הפעילות השוטפת והדרכת הבוגרים, אנו במחלקת הגשמה שואפים להעביר תהליך חינוכי לכיתות יא’ ויב’ שיכין אותם לשירות משמעותי וכחלק מזה לפתוח עבורם את דלת ההגשמה- יציאה למסלולי שנת השירות בתנועה.

מטרות התהליך:

חשיפה וחיבור

של הבוגרים בתנועה
למפעל שנת השירות

יצירת תחושת
מחויבות ואחריות

אצל הבוגרים על התנועה והחברה הישראלית

חיזוק הבסיס הערכי ואהבת התנועה

כמניעים ביציאה
לשנת השירות בתנועה

יישור קו בין
הבוגרים בתנועה

והעברת תהליך חינוכי אחיד ורציף לשכבת השמיניות בתנועה לקראת שנת השירות

תהליך שביעיות

הבוגרים בשכבת השביעיות מובילים את התנועה ורואים זאת בסגל קורס המדריכים, לכן יש חשיבות נעלה לחזק את החיבור שלהם לתנועה, למסלולי ההגשמה ולשכבת הארצי שלהם. תהליך זה מוביל את הבוגר לפתח ראיה רחבה על החברה ועל התנועה. לאורך כל השנה: פעולות בסניפים ע”י מדריכי הבוגרים לפי תכנית ההדרכה המדריך למדריך.

אפריל: סמינר שביעיות ארצי. הסמינר עוסק בסוגיות בחברה הישראלית וכולל חשיפה ראשונית לשנת השירות.
מאי-יוני: ימים פתוחים בקומונות. ביקור בקומונה של התנועה והצצה לחיי קבוצה.
קיץ: פעילות של מחלקת הגשמה במהלך קורס המדריכים
לסגל הקורס. בנוסף, פעילות ערכית של גרעין פרק המשימה לסגל הקורס.

תהליך שמיניות

בנוסף לתהליך שקורה בסניף על ידי הדרכתם כשכבת שמיניות,
הבוגרים יעברו תהליך ארצי שיכין אותם ליציאה לשנת השירות.

ההכנה לשנת השירות תתמקד בחיי שיתוף, משימות ועשיה, מעבר מבוגר למבוגר, גיבוש ובניית קבוצה, כוחה של קבוצה, חפיפה, מסגרות וגבולות בשנת השירות, מפגש עם אוכלוסיות בשנת השירות, הסמלה וזהות, אחריות על התנועה והחברה הישראלית.

שלבי תהליך ההכנה

איתור, זיהוי הפוטנציאל בסניפים ביציאה לשנת השירות והנח”ל והזמנת השמיניסטים לקחת חלק בתהליך. מיון, הזדמנות שלנו להכיר את המועמדים ולבחון את ההתאמה שלהם לשנת השירות. הכשרה, תהליך בניית הקבוצות, הגיבוש וההכרות של השמיניסטים עם שנת השירות.

איתור

ספטמבר – יום הגשמה לרכזי הסניפים- חשיפה לתהליך השנתי ומעבר על מסלול הנח”ל ושנת השירות. שיח על שמיניות, שביעיות והדרכת בוגרים שנתית.
אוקטובר – יום עיון למדריכי בוגרים ורכזי סניפים.
ספטמבר / אוקטובר – ימי חשיפה בבתי הספר למסלולי ההגשמה בתנועה- השתתפות בפאנלים ומעגלי שיח על שנת השירות התנועתית בתיכונים בערים בהם קיימת פעילות תנועתית.
אוקטובר – פעולת הזמנה לסמינר חתימה. חיבור למסלולי שנת השירות בתנועה בעזרת מגשימי עבר של התנועה מהסניפים.

מיון

נובמבר – סמינר חתימה שפתוח לכל שכבת השמיניות בו נחשפים הבוגרים לשנת השירות בתנועה ובסופו יכולים השמיניסטים לחתום על בקשת דחיית שירות.
דצמבר – יום שמיניות במרוץ לפיד בוגרים המתקיים בחג החנוכה.
ינואר – יום מיונים והעדפות- הנקודה האחרונה לפני שיבוץ לקבוצות. ביום זה הבוגרים מוסרים את העדפותיהם לשיבוץ (עם מי הם רוצה להיות ובאיזה מסלול- מסלול נח”ל או שנת שירות). במסגרת יום העדפות יתקיימו ראיונות אישיים ומיון סופי.

הכשרה

פברואר – פעולת חלוקה לקבוצות הגשמה- השלב בו הבוגרים מגלים עם מי הם בקומונה.
מרץ – סמינר הקמת קבוצות.
אפריל-מאי – פעולות כקבוצות לגיבוש ובניית הקבוצה.
מאי – ראיונות לרכזי סניפים ואסיפת הורים.
יוני – סמינר חפיפה עם הקומונה היוצאת ותכני הכנה לשנת השירות.
אוגוסט – עלייה לשנת השירות.

Search
Generic filters
En