ועידה ארצית

הוועידה הארצית הינה המוסד העליון של התנועה.
הוועידה מתכנסת אחת לשנתיים ובה מתקבלות החלטות בנושאים ערכיים ואקטואליים. החלטות אלו מהוות בסיס ואבן דרך לפעילות התנועה והחלטותיה בשנתיים שלאחר מכן. מבנה הוועידה מבטא באופן מוחשי את עקרונות התנועה ומהותה כתנועת נוער חינוכית, ציונית ודמוקרטית. בוגרי התנועה מהווים רוב מכריע במניין הקולות והצירים בוועידה. הזדמנות דמוקרטית זו מאפשרת לבוגרים להוביל לשינוי אמיתי בתחומים ונושאים משמעותיים ולהכריע לגבי דרכה ומטרותיה של התנועה בשנתיים הבאות – כולל בחירתם של חברי ההנהגה הארצית של התנועה.

מטרת הוועידה: קביעת מדיניות התנועה בשנתיים הבאות לאור ערכי התנועה ודיון בנושאים רעיוניים ודרכים ליישומם.
הוועידה שמתקיימת במסגרת שני ימי דיונים מהווה שיא אמיתי לדיון והתלבטות סביב ערכי התנועה ומהותה ותרגומם כלפי המציאות. ההחלטות בוועידה מתקבלות ברוב רגיל למעט החלטות המביאות לשינוי בעקרונות התנועה או סמליה בהן נדרש רוב של שני שליש.

לכל ציר בוועידה קול אחד ללא קשר לגילו, תפקידו ומעמדו בתנועה.
שותפות בוועידה ארצית מהווה שיא בתהליך ההתחנכות של הבוגר, כהתנסות אמיתית בדמוקרטיה בריאה בנושאים ותחומים המהווים חלק מחיי היומיום בתנועה. הוועידה שמתקיימת מזה עשרות שנים מדגישה כל פעם מחדש את מחויבותה של התנועה לשמירת כוחו של הבוגר בתנועה כמוביל, מקדם ומשפיע באופן אמיתי על הנעשה בתנועה. הוועידה מייצגת גם
כיום במציאות הישראלית את יכולתו של הנוער ללקיחת אחריות אמיתית ולקיום דיון ערכי משמעותי וזאת כאשר ההזדמנות ניתנת לו וכאשר המבוגר מבין את מקומו כמנחה ומסייע לתהליך החינוכי.
אין ספק כי ה”מכבי הצעיר” כתנועת נוער יכולה להתגאות בקיומה של מסגרת חינוכית כזו בתנועה ולחוש גאווה כלפי בוגרי התנועה ומבוגריה השותפים בתהליך המתקיים כל פעם מחדש בוועידה הארצית.

להורדת חוברות ועידה לפי שנים
Search
Generic filters
En