מה יקבלו החניכים בפעולה?

מסרים מרכזיים

אנו, כחניכי או בוגרי תנועת נוער, עלינו להכיר את עקרונות הדמוקרטיה ולבחון האם אנו
פועלים בדרכם בתהליכים השונים.

מהלך הפעולה

הערה למדריך

בפעולה הזו כמה דברים חשובים. בתחילתה היא כן תעסוק בדמוקרטיה באופן כללי )ממש בנגיעה( כי זו הפעולה הראשונה בקורס על דמוקרטיה. מה שבאמת חשוב מאוד בפעולה זו הוא השיח לגבי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, חשוב שתהיה בפעולה חשיבה ביקורתית – בלי לערב עניין של "שמאל" או "ימין". לדבר על דמוקרטיה – איפה אנחנו רוצים יותר ממנה? איפה אנחנו מוותרים עליה?

חלק א' – "תן אסוציאציה ל..." )בגרסת "תן שם של..."( –

נבקש מהחניכים לעמוד במעגל, על כל אחד מהם להקיש פעמיים על הירכיים ואחרי
כל פעמיים למחוא כף – מה שיוצר מעין "קצב". ברגע שהקבוצה נכנסה כולה לקצב, על
אחד החניכים להתחיל ולהגיד "תן", מי שלידו אומר "אסוציאציה" והחניך בשלישי בוחר
מילה מסוימת ואומר "ל.."+ המילה שבחר. כך מתחילים סבב שכל חניך לפי הסדר אומר
אסוציאציה שקשורה למה שנאמר לפניו. ברגע שחניך נתקע יותר מ- 3 שניות או חזר על
משהו שכבר נאמר, הוא פסול ומחליפים נושא. בסוף נעשה סבב כשהמילה שאומרים היא
"דמוקרטיה", וכך נחשוף את החניכים לעובדה שמדובר בפעולת דמוקרטיה, וחושבים – מה
עולה לי בראש כשאני שומע את המילה "דמוקרטיה"?
מכאן אפשר לראות שיש רק 2 סוגי בנות בעולם- היפה והמכוערת, טובת הלב והמכשפה.
האם זה תואם את המציאות?

חלק ב' – מאפייני דמוקרטיה – אמת או חובה

הערה למדריך

מתודה זו נועדה לרענן קצת את החניכים לגבי הדמוקרטיה, מהי ועל מה אנחנו מדברים בפעולה. נושיב את החניכים במעגל, ובמרכזו בקבוק עם פתקים. בכל פתק מאפיין של הדמוקרטיה עם הסבר קצר עליו. כך שפעם חניך מסובב את הבקבוק, מי שפקק הבקבוק עוצר מולו מוציא פתק. עליו להסביר את ההגדרה של הפתק שיצא לו בלי להגיד את המילה עצמה – למשל "כבוד האדם" – להסביר מזה בלי להגיד כבוד האדם. החניך שמולו )בצד של תחתית הבקבוק( צריך לנחש בסוף ההסבר מה היא ההגדרה.

הערה למדריך

בחלק זה נעזור לחניך שמסביר להסביר את ההגדרה בצורה נכונה, ומוסיפים ומעבים את ההסבר של החניך.

חלק ג' – ישראל כדמוקרטית – דילמות

נציג לחניכים דילמות שונות , חלקן באמצעות כתבות שונות, כאשר כל כתבה מביאה
איתה דילמה לגבי ישראל כדמוקרטית , ובעצם מביאה את החניכים לבחון – האם ישראל
היא לחלוטין מדינה דמוקרטית?
בכל פעם נציג כתבה או דילמה, על החניכים להתמקם לפי דעתם כאשר צד אחד של אזור
הפעולה הוא "בעד" והשני "נגד" )אם אלה לא דילמות של בעד או נגד המדריכים יסבירו
לחניכים איזה צד מייצג מה(.

הערה למדריך

1 .במתודה זו חשוב לעודד את החניכים לבחון את 2 הצדדים, ולא את הצד שנראה להם במבט ראשון מובן מאליו – חשוב שיבינו שיש פה מורכבות אמתית ולכל דילמה 2 צדדים. 2 .לפני הפעולה יש לעבור על כל הפעולות וללמוד לעומק את הנושאים. חשוב לשאול את החניכים שאלות שיעוררו אותם לחשוב – למשל בדילמה של סינמה סיטי בשבת – חשוב להבין שיש דילמה כי המקום נמצא באזור עם המון דתיים שמעולם לא היו בו דברים שפתוחים בשבת, וזהו שינוי גדול שקשה להם לקבל.

מתודה ד' – איפה זה פוגש אותנו?

דיון מתודי - קוביית הדמוקרטיה – נבקש מהחניכים לשבת במעגל, וכל חניך בתורו יטיל
קובייה. על כל אחת מפאות הקובייה תהיה כתובה שאלה שמתקשרת למקום הדמוקרטיה
בתנועות הנוער:
1 .תנו פרט אחד שלמדתם על דמוקרטיה מתוך התקופה שלכם ב"מכבי צעיר".
2 .תנו דוגמה למשהו דמוקרטי שקורה בסניף שלכם )מועצת חניכים, בחירות על צבע
חולצה וכו'(.
3 .האם תנועת נוער היא גוף דמוקרטי בעיניכם? למה?
4 .אתם מרגישים שהתנועה מונעת ע"פ רצון הרוב? מייצגת את הרוב?
5 .מה מקום התנועה בדמוקרטיה בישראל?
6 .למה במשטר דמוקרטי תנועות הנוער הן חשובות ואף הכרחיות?

דיון מסכם:

⋅ האם לדעתכם לדמוקרטיה חלק גדול בתנועה שלנו?
⋅ מה תפקידינו ומחויבותנו כבוגרי תנועת נוער במדינת ישראל הדמוקרטית?
⋅ האם נכון להגיד שתנועות הנוער במדינה לוקחות חלק בשמירה על הדמוקרטיה ויציבותה?
⋅ למה חשוב שנלמד בעצמינו ונלמד ונעביר הלאה ידע על דמוקרטיה, כלים להתנהלות
דמוקרטית וערכי דמוקרטיה?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En