מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיפה למונח “אקולוגיה” ולמשמעותו בחייהם.
• חומר למחשבה ומוטיבציה לשינוי התנהגות יומיומית על מנת למגר בעיות אקולוגיות
בעולם.

מסרים מרכזיים

העולם מתפתח בקצב מסחרר ולעיתים בתוך המירוץ הזה אנו שוכחים כי הטבע הוא
בסיס הקיום שלנו וללא הטבע – אין חיים.

קריאה לפעולה:
כל אחד יכול לשנות התנהגות בסיסית בחיי היום יום על מנת להאט את קצב הפגיעה
בסביבה הטבעית הכל כך נחוצה לחיינו.
בואו ננצל את ההזדמנות של טיולי אביב על מנת להשפיע על הסניף, להעלות מודעות
ולצמצם את הבעיות שאפשר.

מהלך הפעולה

הערה למדריך

הפעולה מהווה בסיס להכנה לקראת טיולי אביב, במהלכה יש לשלב גם הסבר טכני על הטיול הקרב – ופרטים על ההרשמה.

מתודה 1 :מהי אקולוגיה?

כל ילד מקבל הגדרה מעולם האקולוגיה. לפני הקבוצה מוצג שאלון בו כל שאלה נכונה
תזכה את העונה בנקודה )יש ליצור אווירה של תחרותיות( אבל אם כל הקבוצה תצליח
לענות על כל השאלון נכונה, היא תזכה בכמות כפולה של נקודות על כל שאלה.
)על הילדים להתאחד למען המטרה(. חשוב מאוד להשתמש בדפים ממוחזרים.
הגדרות אקולוגיה:
סביבה
המקום בו אנו חיים. הסביבה מורכבת ממרכיבים חיים )ביוטים(, כמו חי, צומח וממרכיבים
שאינם חיים )אביוטים(, כמו קרקע, מים ואוויר.
בית גידול
מקום המחיה: כל גורמי הסביבה, הביוטיים )החיים( והאביוטיים )הדוממים(, בסביבה
מסוימת, המשמשים את צורכי הקיום של יצור מסוים.
דוגמה: חוף הים הוא בית גידול, שגורמי הסביבה בו שונים מאלה של בית הגידול יער.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
הכחדת מינים
היעלמות גמורה של כל האוכלוסיה של מין )צמח או בעל-חיים( בסביבה מסויימת,
כתוצאה משינוי בתנאי הסביבה, כולל שינוי מעשה ידי האדם.
דוגמה: בעבר חיו בארץ אריות, אך הם נכחדו כתוצאה מציד.
יצרנים
יצורים חיים, כמו צמחים ואצות, שאינם ניזונים ביצורים אחרים, אלא מייצרים את מזונם
בעצמם מחומרים פשוטים )כמו: מים, פחמן ו-חמצני ומלחים( שהם קולטים מן הסביבה.
צרכנים
יצורים חיים, הניזונים מן היצרנים שבשרשרת המזון.
פיתוח סביבתי
שינויים שהאדם מבצע בסביבה: בנייה, חציבה, שינוי בתוואי קרקע וכדומה. כדי להקטין
עד כמה שאפשר את הפגיעה בסביבה הטבעית, יש לתכנן היטב את הפיתוח.
שרשרת מזון
כינוי לקבוצת יצורים חיים, הניזונים אחד מן השני.
שמורת טבע
שטח מוגדר בו נשמרים ערכי הטבע - החי, הצומח והדומם - מפני שינוי, השחתה או
הכחדה, באמצעות תקנות וחוקים ממשלתיים.
שאלון לקבוצה:
• מהו בית הגידול של נחש?
1 .כל העולם
2 .מקומות לחים כמו הים
3 .גינת ההפתעות
4 .מקומות יבשים, כמו אדמה
• האם כלב הוא גורם סביבה של אדם, או שאדם הוא גורם סביבה עבור כלב?
1 .הכלב גורם סביבה אביוטי של האדם
2 .האדם גורם הסביבה הביוטי של הכלב
3 .כל אחד גורם סביבה ביוטי עבור השני
4 .זה תלוי אם האדם יותר אוהב כלבים או חתולים.
• האם האדם הוא חלק משרשרת המזון?
1 .כמובן הרי הוא ניזון מחיות וצמחים
2 .תלוי אם הוא צמחוני או לא
3 .ממש לא אף אחד לא אוכל אותו
4 .האדם הקדמון נחשב לחלק משרשרת המזון אבל היום כבר לא.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• מחוץ לבית יש לי שטח ירוק. האם זוהי שמורת טבע?
1 .לא מאחר ואינו נשמר באמצעות תקנות וחוקים ממשלתיים.
2 .לא מאחר ואין בו חיות וצמחים נדירים.
3 .כן מאחר והוא מהטבע והוא נשמר.
4 .לא מאחר והוא שטח פרטי.
• בארץ כבר אין אריות משום ש...
1 .מזג האוויר התחמם, ולכן הסביבה כבר לא מתאימה להם.
2 .הם עברו למצריים בעקבות הספינקס )גוף אריה..(.
3 .הם נכחדו כתוצאה מציד ולכן הם מוגדרים כמין נכחד בארץ.
4 .מעולם לא היו כאן אריות ככה שלא קרה להם כלום.
• מי מהדוגמאות הבאות הוא "יצרן"?
1 .צמחים שאוכלים אוכל לא חם
2 .מי שיודע להכין לבד אוכל
3 .מי שיודע לחמם במיקרו
4 .חיות שאוכלות אוכל לא חם
• מה כוללת הסביבה שלנו?
1 .את הבית שלנו
2 .את העיר שלנו
3 .את העולם שלנו
4 .כל התשובות נכונות
• בשכונה נבנה מרכז קניות חדש. האם זהו פיתוח סביבתי?
1 .אם הוא נבנה בצורה ירוקה אז כן.
2 .כן. כל שינוי שהאדם עושה בסביבה הוא פיתוח סביבתי.
3 .אם כבר יש מרכז קניות אחד זה לא נחשב פיתוח.
4 .אם הוא משנה את פני הסביבה אז כן.
• האם אדם טבעוני )משמע הימנעות מכל מזון שמקורו מהחי( נחשב צרכן?
1 .לא. הוא לא אוכל בשר דגים חלב בייצים דבש...!
2 .לא. הוא לא צורך שום דבר שמייצר משהו.
3 .כן. הוא כן אוכל דברים הבאים מן הצומח.
4 .כן. כל אדם באשר הוא נחשב צרכן.

מתודה 2" :ארץ עיר אקולוגיה" –

בטבלת ענק משחקים את המשחק "ארץ עיר" כשההגדרות בטבלה מעט שונות.
אחד הילדים זורק אות ומטרת כל הקבוצה להספיק למלא את כל השדות יחדיו, בזמן
מוקצב )המדריך יכתיב את הזמן תלוי בקצב ובכמות הילדים בקבוצה(.
מומלץ לתת להם להיות מאוד יצירתיים בעמודת "בעיה אקולוגית". כדי לשחק לפחות 6-5
סיבובים.
רעיונות:
א- אוויר מזוהם
ב- בנייה צפופה
ג- גידולים
ד- דיג לא חוקי
ה- הכחדת מינים של בעלי חיים
ו- וגם...
ז- זיהום מים
ח- חוסר מודעות
ט- טיפול בעייתי בפסולת ממוחזרת
י- ים המלח נעלם
יא- כריתת יערות
יב- לא שומרים על הטבע
יג- מים מזוהמים
יד- ניסויים בבעלי חיים
טו- סכנת הכחדה לבעלי חיים
טז- עולם מתחמם
יז- פסולת עצומה
יח- צפיפות אוכלוסין
יט- קהילה מזהמת
כ- רעיית יתר
כא- שטחים ירוקים הולכים ואוזלים, שוניות אלמוגים מתות
כב- תרבות צריכה

מתודה 3 :מכתב מהנין נין של הנין שלכם.

נבקש מאחד החניכים לקריא את המכתב, ואחריו נקיים דיון:
• אילו בעיות עולות מתוך המכתב?
• אילו בעיות אקולוגיות מטרידות אתכם באופן אישי?
• האם ניתן לעשות משהו בנידון?
• מה אתם עושים ביום יום על מנת להקטין את הבעיות הללו?
• האם ניתן לעשות יותר?
• מה אפשר לעשות בטיולי אביב על מנת לקדם שמירטבע?
• חשוב לתת לחניכים רעיונות: להעביר פעילויות בנושא, ללמוד, לייצר פחות פסולת
בטיול )לא להביא אוכל באריזות, להשתמש בכלים רב פעמיים(, לחסוך במים
ובמושמושים שמלכלכים ומיותרים.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En