מה יקבלו החניכים בפעולה?

⋅ ידע לגבי מהי החברה הישראלית, מה הם הגוונים המרכיבים אותה.
⋅ חומר למחשבה על האם החברה הישראלית היא חברה הדוגלת בגישת כור ההיתוך או
שמא בגישת רב התרבותיות?

מסרים מרכזיים

החברה הישראלית מורכבת מגוונים רבים ושונים ועלינו להכיר ולבחון את האינטראקציות
הקיימות בין הגוונים השונים.

מהלך הפעולה

הפעולה כולה תתבסס על הסיפור "דירה להשכיר" כשהוא משוכתב בצורה שתואמת את
החברה הישראלית. נקריא לחניכים קטעים שונים מהסיפור, ואחרי כל חלק החניכים
יבצעו משימה.
חלקי הסיפור:
חלק 1:
במרכז הארץ, בין כבישים וקניונים עומד לו בניין עם 6 דיירים . ומי גר בבניין? בקומה
הראשונה גר מפצח גרעינים כל היום רואה כדורגל וצועק על השכנים . בקומה השנייה
גר מתכנת מחשבים כל היום מצ'וטט ומחפש חברים. בקומה השלישית גרים זוג עולים,
הריחות בבית של בישולים מוזרים. בקומה הרביעית אישה דרוזית, מכינה פיתות עם לבנה
כל שעה. בקומה החמישית איש טלוויזיה מפורסם כל היום מדווח שפה קאסם וגם שם.
בקומה השישית זוג דתי עם שבעה ילדים, שומרים על כשרות ומתפללים. פרסמו דיירי
הבניין מודעה ביד 2 דירה להשכיר בגבעתיים.
חלק 2:
והנה ברכבת, בדרכים ובכבישים - אל הדירה מגיעים דיירים חדשים. ראשונה באה גברת
עם מבטא בולט, לקומה השביעית היא עולה, קוראת את השלט, פותחת הדלת ומסתכלת.
באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה פנים : הנאים החדרים בעינייך-?
נאים. הנאה מטבח בעינייך -? נאה. -אם , כן שבי איתנו.
הגברת - לא, לא אשב. למה - ? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני גברת מן
המכובדים בבית אחד עם מפצח גרעינים? כל היום על מתרפס, בין משחק למשחק רק
צועק וכועס . הלכה גברת אחת ואז באה אחרת, הפעם היא כזו שממש מפוחדת. חיש מהר
עולה לקומה האחרונה, קוראת את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת . באים
מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה פנים : הנאים החדרים בעינייך -?
נאים. הנאה המטבח בעינייך -? נאה . -אם , כן שבי איתנו גברת ! לא, לא אשב . למה?
השכנים אינם טובים בעיניי, איך אשב פה, אני?! עם דרוזית! כל היום תביא משפחה
וחברים שאינני יודעת אם הם טובים או רעים, גברת מפוחדת אני לכן לא אוכל, חבל .
נעלבה הדרוזית והגברת הלכה לה . הלכה הגברת המפוחדת בא איש עסקים מפולפל
אחרי שראה את המודעה, טלפן ושאל. עלה לקומה השביעית ופתח את הדלת. עומד
ומביט בעיניו הקטנות, בכתלים , בתקרה ובחלונות . באים מכל הדירות השכנים, עומדים
סביבו, מסבירים לו פנים : הנאים החדרים בעינייך -? נאים. הנאה המטבח בעינייך -? נאה,
אף כי איננו משוכלל מספיק. הנאה המסדרון בעינייך? נאה. -אם , כן שב איתנו ! לא, לא
אשב . למה - ? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני איש עסקים לבן בין לבנים מימי
בראשית, בכפיפה אחת עם משפחה כושית! לא נראה לי ולא יאה לי . קראו השכנים: לך,
לך לך איש! גם לנו לא נאה ולא יאה ! הלך האיש בא איש נוסף, לא ברור מה מעשיו. עלה
האיש בקול רנה עד לקומה האחרונה . פותח הדלת, מסתכל בדירה, בכתלים, בתקרה...
באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה פנים : הנאים החדרים בעינייך
-? נאים. הנאה המטבח בעינייך -? נאה. אם , כן שב איתנו ! לא, לא אשב . למה - ? השכנים
אינם טובים בעיניי, כי איך אשב בנחת ורוגע וילדים רבים ישחקו ללא שובע, עולה קול
הילדים עד לב השמים, איום ונורא מחריש אוזניים.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
אוזניי רגילות לקולות אחרים, רק לאופרות ומזמורים . נעלבה המשפחה הדתית והאיש
הלך לו.
הלך האיש באה אישה נוספת, גבר טוב היא מחפשת. חיש קל עלתה לקומה העליונה.
פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת . באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה,
מסבירים לה פנים : הנאים החדרים בעינייך -? נאים. הנאה המטבח בעינייך -? נאה. אך לא
גדול אם כן שבי איתנו, גברת! לא, לא אשב . למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אוכל
לגור פה עם משפחות מרובות, אני מחפשת עם גבר לחיות ואלו שכאן אינם מתאימים,
אחד בלי חברים והשני עסוק בדיווחים. אני רוצה שכנים צעירים, לא כאלו יבשים. נעלבו
הגברים וכל השכנים ואמרו לכי חפשי שכנים אחרים.
חלק 3:
הלכה הגברת הגיע בחורה מחויכת. עלתה לקומה העליונה ופתחה את הדלת, עומדת
בפנים ומסתכלת . באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה פנים: הנאים
החדרים בעינייך -? החדרים צרים . הנאה המטבח בעינייך -? נאה אך אינו מרווח. הנאה
המסדרון בעינייך -? מרובה בו הצל, המסדרון אפל. ובכן לא תשבי איתנו -?
אשב ואשב בחפץ לב כי השכנים נאים בעיניי. שכרה הבחורה את הדירה, כל יום מחייכת
היא בחדרה. וכך במרכז הארץ, בין כבישים וקניונים עומד לו בניין עם 7 דיירים. ובמגדל
חיים עד היום שכנים טובים חיי שלום.

הערה למדריך

1 .בפעולה זו החניך ייחשף למגוון תרבויות שקיימות בחברה הישראלית, בין אם על ידינו )המדריכים( ובין אם על ידי חבריו לקבוצה. החניך ייחשף לדעות השונות של חבריו סביב כל תרבות, ולידיעות של חבריו לקבוצה על המנהגים של כל תרבות. חשוב שלאורך כל הפעולה תשימו לב לאמירות של כל חניך ותהיו ערניים לאמירות שיכולות להיות פוגעניות ומעליבות. בנוסף, מאוד חשוב לתת לחניכים להגיע להבנה שהשוני בין התרבויות השונות הוא הגיוני וחשוב, כדי לשמור על ייחודה של כל תרבות. אך כמו כן חשוב שהחניכים יישארו עם השאלה הפתוחה: "מה היתרונות והחסרונות של כל גישה- אחת שדוגלת בכור היתוך וצמצום השוני בין התרבויות, והשנייה שדוגלת בחברה רב תרבותית- בה כל תרבות שומרת על המאפיינים הייחודיים לה" 2 .רגע לפני שמעבירים את הפעולה - חשוב שתדעו בעצמכם מה ההבדל בין גישת כור ההיתוך ובין גישת רב התרבותיות: כור היתוך - ביטוי מטאפורי לדרך בה מתפתחות חברות הטרוגניות, בה אנשים מרקעים תרבותיים ודתיים שונים משתלבים יחד ומצמצמים את מאפייניהם התרבותיים המקוריים לכדי יצירת חברה אחידה תרבותית. ניתן לכנות תהליך זה גם כ"התבוללות תרבותית" או "היטמעות". בעבר, דוד בן גוריון, שהיה ראש הממשלה הראשון של המדינה, ניסה לעשות מדיניות של כור היתוך, כלומר, ליצור "ישראלי חדש" שלא קשור למדינות המוצא שממנה עלו לארץ. הניסיון לא הצליח, בגלל שלא יכול להיות מצב שבו "ננטוש" את המסורת שלנו ונהפוך לזהים. רב תרבותיות - רב תרבותיות היא גישה אשר מדגישה את חשיבות הייחודיות של תרבויות שונות, במיוחד במסגרת של מדינות קולטות הגירה. כמו כן, התפיסה הרב- תרבותית מניחה כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהות תרבותית, ולנוע בחופשיות דרך מעגלים אלה. בניגוד לאידיאולוגיית כור ההיתוך, הגישה הרב-תרבותית רואה סכנה גדולה יותר בדיכוי של תרבויות מיעוטים מאשר קיומם של קבוצות בעלות ערכים סותרים באותה מדינה.

חלק א' - עד כמה אני מכיר את המדינה?!

נחלק את הקבוצה לזוגות של חניכים ונבקש מהם לשבת גב אל גב על מנת שלא יראו את
התשובות של האחר. לכל אחד מהחניכים ניתן שני פתקים: פתק אחד שכתוב עליו "נכון",
ופתק אחד שכתוב עליו "לא נכון". בכל פעם נציג בפני החניכים שאלה שקשורה לחברה
הישראלית )כל השאלות הן נכון/לא נכון(. על כל אחד מהחניכים להרים את השלט עם
התשובה שהוא חושב שהיא הנכונה. על החניכים להרים את אותה תשובה, וכמובן שהיא
גם תהיה התשובה הנכונה.
השאלות:
• עלו הצעות לקרוא לישראל "יהודה" או "צבר" )נכון(
• עלו הצעות להקים את המדינה בשטחי יוון, ארה"ב וברזיל )לא נכון - בשטחי ארגנטינה,
קפריסין וסיני(.
• השקיה בטפטפות זו המצאה ישראלית )נכון(
• מדינת ישראל הינה מדינה שיש לה חוקה )לא נכון(
• בישראל יש כ%20 תושבים ערביים )נכון(
• ישראל גובלת בים התיכון ובמצרים במערב, בים סוף בדרום, בירדן במזרח, בסוריה בצפון
מזרח ובלבנון בצפון )נכון(
• בישראל יש רוב של דתיים )לא נכון - יש רוב של חילוניים(

חלק ב' - כור היתוך או רב תרבותיות?

נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות. קבוצה אחת תייצג את "כור ההיתוך" וקבוצה אחת
תייצג את "רב התרבותיות". לכל אחת מהקבוצה ניתן קטע שיסביר על הגישה שאותה היא
מייצגת . ננחה את הקבוצות לקרוא את הגישה הרלוונטית אליהן, ואחר כך לנסות ולחשוב
איך מדינת ישראל הייתה נראית ומתנהלת בכל אחת משתי הגישות. על כל קבוצה להציג
את מדינת ישראל לפי הגישה אותה היא מייצגת.
אחרי ששתי הקבוצות יציגו נקיים דיון קצר:
• האם הייתם מתארים בצורה שונה את גישת כור ההיתוך/ רב תרבותיות? אם כן, איך?
• איך החברה הישראלית כפי שאתם מכירים אותה מאופיינת?
• האם אתם חושבים שהחברה הישראלית צריכה להתנהל אחרת? לפי גישה אחרת?
אם כן, כיצד?

חלק ג' - מה הייתם עושים אחרת?

נחלק את החניכים לכמה קבוצות. לכל קבוצה ניתן את החלק האחרון של הסיפור, אחרי
שנזכיר להם קצת מהסיפור עד כה. כל קבוצה תחשוב על סוף לסיפור )לא ניתן להם את
החלק האפור(. אחרי שכל קבוצה תחשוב על הסוף האחר שלה לסיפור ותציג אותו, נקריא
להם אנחנו את הסוף האמיתי של הסיפור.

דיון מסכם:

• איך תיראה מדינה או חברה ,שיהיו בה רק אנשים בעלי גישה אחידה או דעה אחידה ?
מה יהיה טוב בה ? מה יהיה רע בה?
• האם הרגשתם פעם כמו שונה בתוך זהים? תנו דוגמה.
• האם הייתם פעם בקבוצה זהים שהצטרף אליה מישהו שונה? תנו דוגמה.
• האם אפשר לבנות חברה ,שיחיו בה אנשים שונים ורבים מ? ה יקרה בחברה כזו?
מהם יתרונותיה? מה חסרונותיה?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En