מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע על ההיסטוריה של מכבי עולמי בכלל ומכבי צעיר בפרט.

מסרים מרכזיים

אנחנו חלק משרשרת היסטורית ארוכת שנים, בעלת רקע עשיר שהביא אותנו לאיפה
שאנחנו נמצאים היום.

מהלך הפעולה

הערה למדריך

דע מאין באת ולאן אתה הולך. העבר של התנועה חשוב והכרחי לקיומה של התנועה כיום, ועל כל חניך בכל שכבות הגיל להכיר וללמוד אותו.

מתודת על של הפעולה- כלוב הזהב:

נחלק את החדר כך שהחלק שלא קרוב לדלת יהיה בתחום סגור עם פתח כניסה לתוכו
ובכל המתחם יהיו פזורים חפצים אקראיים (טושים, קופסאות, ספות, כדורים ועוד).
נחלק את הקבוצה לשניים. נקיים בין הקבוצות חידון העוסק בהיסטוריית התנועה.
החידון יהיה מחולק לשלושה חלקים המחלקים את היסטוריית התנועה כרונולוגית:
"כלוב הזהב"
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• מהקמת קבוצת הספורט הראשונה ועד הקמת מכבי צעיר )1929-1895)
• מהקמת מכבי צעיר עד הקמת המדינה )1948-1929)
• מהקמת המדינה עד היום )1948 ואילך(
כל קבוצה צריכה לענות בתורה על שאלה הקשורה לאותה תקופת זמן. במידה והקבוצה
עונה נכון היא יכולה לשלוח נציג שלה אל תוך "כלוב הזהב". הנציג יצטרך בזמן מוגבל
להוציא חפץ/תמונה/פריט מידע התואם לשלב בהיסטורית התנועה בו עוסקים. ככל
שנתקדם בחלקי המשחק, פרק הזמן בכלוב יתארך. יש שאלות שלאחריהן יש משימות.
במידה והקבוצה עמדה במשימה בהצלחה היא זוכה בנקודות בונוס.
• 1895 - הקמת קבוצת הספורט הראשונה
קבוצה 1 - היכן נוסדה קבוצת הספורט היהודית הראשונה?
א. הולנד
ב. בולגריה
ג. ישראל
ד. טורקיה
קבוצה 2 - מדוע הוקמה קבוצת הספורט היהודית הראשונה?
א. היהודים לא רצו להתאמן עם לא יהודים
ב. היה להם הרבה כסף שלא ידעו מה לעשות איתו
ג. לא הרשו להם להתאמן במועדוני ספורט משום שהיו יהודים
ד. מתוך רעיון יהדות השרירים
משימה: על החניך הנכנס למצוא דגל לבן וחבילת טושים, עליו יהיה ליצור סמל של
קבוצה שייצג את הקבוצה שלו )ניתן לתת לו לצאת מן החדר ולשלב את שאר חברי הקבוצה(
• 1898 - יהדות השרירים
קבוצה 1 - מה אומר המושג "יהדות השרירים"?
א. מי שלא מצטרף לקבוצות הספורט לא יוכל לקחת חלק במפעל הציוני
ב. עיצוב "יהודי חדש" בעל עוצמה נפשית וגופנית
ג. רשימת כל היהודים בהיסטוריה שעסקו בספורט כמקצוע
ד. מושג אנטישמי שהחריב את מועדוני הספורט של היהודים
קבוצה 2 - מי הגה את רעיון "יהדות השרירים"?
א. מכבי צעיר בראשית דרכה
ב. מקס נוראו בקונגרס הציוני השני
ג. בנימין זאב הרצל בקונגרס הציוני הראשון
ד. דוד בן גוריון בנאומו טרם הכרזת המדינה
משימה: על החניך הנכנס למצוא דף "רשימה" של תרגילים )לדוגמה: "10 שכיבות שמיכה",
"3 סמוחקום"( שעליו לבצע בשביל להוציא את החפץ החוצה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• 1903 - הקמת ארגון הספורט מכבי
קבוצה 1 - מי נכנס תחת ארגון המתעמלים הראשון?
א. כל ארגוני הספורט בטורקיה
ב. כל קבוצות הספורט שבחרו לקחת בכך חלק
ג. כל קבוצות הכדורגל והכדורסל היהודיות
ד. כל אגודות הספורט היהודיות בעולם
קבוצה 2 - מתי הכריזו על הקמתו של ארגון המתעמלים הראשון?
א. בקונגרס הציוני ה-6
ב. בקונגרס הציוני ה-1
ג. בקונגרס הציוני ה-3
ד. עם הקמת המדינה
משימה: על החניך למצוא כדור וכדי שיזכה בו על כל הקבוצה להתמסר 20 פעמים בכדור
אחד עם השני בלי שהכדור ייפול.
• 1921 - מכבי עולמי
קבוצה 1 - מה ההבדל בין מכבי עולמי לבין ארגון המתעמלים הראשון?
א. זהו אותו ארגון רק ששינו לו את השם
ב. מכבי הוא ארגון מתחרה לו
ג. מכבי מכיל בתוכו קבוצות ספורט נוספות שאינן יהודיות
ד. ארגון המתעמלים הראשון נסגר בגלל מחסור בתקציב והוקם במקומו ארגון מכבי
קבוצה 2 - מי היה הנשיא הראשון של מכבי עולמי?
א. ד"ר היינריך קוהן מגרמניה
ב. מקס נורדאו
ג. לאה גולדשטיין מברלין
ד. ג'לל באייר מטורקיה
• 1929 - הקמת מכבי צעיר
קבוצה 1 - איפה קמו סניפי מכבי צעיר?
א. בארץ ישראל
ב. ליד ערים מרכזיות
ג. בטורקיה ובשוויץ
ד. ליד כל אגודת מכבי
קבוצה 2 - תן 2 דוגמאות לנושאים עליהם דיברה וחינכה התנועה את הנוער בשנותיה
הראשונות )מחנאות, שדאות, תרבות, אקטואליה ופעילות ספורטיבית(
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• 1932 - המכבייה הראשונה
קבוצה 1 - איפה התקיימה המכבייה הראשונה?
א. בטורקיה
ב. בתל אביב
ג. כל אגודה קיימה תחרויות ספורט במדינתה באותו זמן
ד. בירושלים
קבוצה 2 - כל כמה זמן קיימו את המכבייה בהתחלה?
א. כל 3 שנים כדי להיות שונים מהאולימפיאדה
ב. כל 4 שנים, תמיד שנה אחרי האולימפיאדה
ג. כל שנה
ד. כל ראש חודש קיימו תחרות של ענף ספורט אחר
משימה: ברחבי החדר יוחבאו חלקי פאזל של סמל המכביה העדכני "80 מדינות לב אחד".
עליו יהיה למצוא את חלקי הפאזל ולהרכיבם.

הערה למדריך

יש להדגיש שכיום מדובר על כל 4 שנים • 1933 - הקמת מכבי צעיר בארץ ישראל קבוצה 1 - איזה קיבוץ לא הקימו חברי מכבי צעיר בארץ ישראל? א. כפר רופין ב. מצובה ג. נס ציונה ד. כפר המכבי קבוצה 2 - באיזה שנה הוחלט על הקמת מכבי צעיר בארץ ישראל? א. 1948 ב. 1930 ג. 1933 ד. 1895 • הצטרפות כוחות הלוחמה וההגנה על ארץ ישראל קבוצה 1 - בשנת 1940 התגייסו אנשים ממכבי צעיר לצבא הבריטי ליחידה משלהם שנקראה פלוגת רגלים 18 .מה מהתפקידים הבאים הם לא עשו כחלק משירותם הצבאי? א. אבטחה במחנה השבויים בלטרון ב. אבטחה של מחסני תחמושת ג. אבטחת בתי הזיקוק בתעלת סואץ ד. פיתוח הדרכה בחיל חינוך תנועת הנוער המכבי הצעיר קבוצה 2 - בשנת 1942 הצטרפו אנשי מכבי צעיר לשורות הפלמ"ח. מדוע עשו זאת? א. בעקבות הידלדלות האנשים שהתגייסו לשירותו ב. מתוך אמונה שלמה באידיאולוגיה של הפלמ"ח ג. הם רצו לפתח את כושרם הגופני באמצעות אימונים צבאיים ד. כהתלמדות לקראת פתיחת צבא עצמאי משימה: נשחק עם כל הקבוצה את המשחק בנג-בנג/פיו-פיו: כל הקבוצה עומדת במעגל. המדריך קורא בשם של מישהו, עליו להתכופף ושני אלו שמצדדיו צריכים לעשות "אקדח" עם היד ולהגיד ברצף "בנג בנג בנג" עד שנגמר להם האוויר. הראשון שנגמר לו האוויר מפסיד ויוצא מהמשחק. • מכבי צעיר כיום: קבוצה 1 - כמה דרגות מחנאיות ישנן בתנועה? א. 1 ב. 2( בסיסית ומתקדמת( ג. 3( ג', ב' ו-א'( ד. 4( ראשונית, בסיסית, מתקדמת, הצטיינות( קבוצה 2 - מהו צבע סמל הכיס של חניכי כיתה ד'? א. תכלת ב. ירוק ג. אדום ד. צהוב קבוצה 1 - סדרו את המפעלים לפי הסדר השנתי בהם הם מתקיימים: מרוץ לפיד, מחנה קיץ, מסע מכבי וטיול אביב (הסדר הנכון- מסע מכבי, מירוץ לפיד, טיול אביב ומחנה קיץ) קבוצה 2 - באיזה עיר לא היה סניף של מכבי צעיר? א. הוד השרון ב. רעננה ג. תל אביב ד. טבריה לאחר ביצוע "כלוב הזהב", נושיב את החניכים במעגל לסיכום.

דיון

• איזה דבר חדש למדתם על התנועה בפעולה?
• מדוע חשוב לדעת את ההסטוריה של התנועה שלנו?
נקריא לחניכים ציטוט של יגאל אלון )מפקד הפלמ"ח(:
"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
• מה הכוונה במשפט?
• איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלנו ושל מכבי צעיר?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En