מה יקבלו החניכים בפעולה?

1 .הכנה לטקס קבלה למשפחה.
2 .מוטיבציה לקחת חלק בטקס קבלה למשפחה.

מסרים מרכזיים

גאווה ושמחה להיות חלק ממשפחת ה”מכבי הצעיר”.

מהלך הפעולה

חלק א' – פשוט לשתף!

נספר לחניכים כי בפעולה הבאה הם ישתתפו בטקס הראשון שלהם בתנועת המכבי הצעיר!
נסביר להם כיצד בנוי טקס בתנועה, מה עליהם לעשות, כיצד לעמוד, על התנועות השונות,
ההצדעה, החאקי וההמנונים.

חלק ב' – בחירת שיר

במהלך הכניסה לטקס, ישמיעו שיר שנבחר על ידי החניכים.
הנחו את החניכים לבחור שיר שהם אוהבים, בעל משמעות/מסר כלשהו וכמובן הרבה
גאווה! את השיר נבחר בדרך דמוקרטית )החניכים יציעו הצעות ונערוך הצבעה(.
חשוב להעביר לרכז השכבה את השיר הנבחר שאכן יושמע בטקס, ושהחניכים לא יתאכזבו
בסוף!

חלק ג' – לימוד הטקסט

נחלק לחניכים את הטקסט שעליהם לומר בטקס ונערוך חזרות.
"אנו, חניכי שכבה ג', שמחים
ומתרגשים להיכנס למשפחת
מכבי צעיר ולסניף.
אנו מקווים לצבור חוויות יחד
עם החברים והמדריכים,
ולעבור מסע משמעותי
כחניכים ובוגרים בתנועה."
אחרי שנבחר את השיר עם החניכים נקיים חזרות על הכניסה שלהם לטקס ודבר החניכים.

תופסת שאלות (זנבות)

נחלק לכל חניך פתק שאותו יקשור לחלק בגופו. החניכים יסתובבו ברחבי שטח הפעולה,
מטרתו של כל חניך הוא לאסוף כמה שיותר פתקים. בפתקים יהיו שמות של מפעלים,
טיולים ואירועים מיוחדים במהלך השנה.

דיון מסכם:

1 .אתם מתרגשים לקראת הכניסה למשפחה?
2 .מה הציפיות שלכם משאר השכבות בסניף והמדריכים בטקס?
3 .אתם מרגישים מוכנים?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En