מה יקבלו החניכים בפעולה?

• היכרות עם סיפור המכבים ומשמעות מרוץ הלפיד
• חשיפה לשיא השנתי
• התנעת התהליך לקראת השיא השנתי

מסרים מרכזיים

השיא השנתי זה הזמן שלנו להפסיק לדבר ולהתחיל לפעול!

קריאה לפעולה: במערך האחרון דיברנו על מנהיגות, השיא השנתי הוא ההזדמנות שלנו
להרים את הכפפה ולעשות מעשה.

מהלך הפעולה

מתודה 1 - טטריס אנושי

מראש נסמן קו על הרצפה שיהווה גבול אותו לא יוכלו החניכים לעבור במתודה - נעמיד
את החניכים בשורה בצד אחד של אזור הפעילות ונבחר נציג שתפקידו יהיה לכוון את
החניכים. ניתן לכל חניך חלק ממשחק טטריס, )החלקים צריכים להיות גדולים, ניתן להכין
אותם מבריסטול/קאפה/כל חומר שתרצו ויהיה בהישג יד(.
בכל פעם יתחיל חניך אחר להתקדם )מבלי לעצור או לעמוד במקום( בעיניים עצומות,
תוך כדי שהנציג יכוון אותו - ע"י הוראות ימינה, שמאל, להסתובב חצי סיבוב וכו', מטרת
הקבוצה תהיה להניח את כל הקוביות בצורה שלמה ללא רווחים, מהקו ועד סוף השטח
שיזדקקו לו. מול החניכים יהיה קטע מידע על סיפור מירוץ הלפיד, בכל פעם שיניחו חברי
הקבוצה את הצורה שלהם בצורה הנכונה- יקריאו המדריכים שורה מקטע המידע. בכל
פעם שלא יצליחו יצטרך אותו חניך לקחת את החלק ולחזור לסוף התור ולנסות את מזלו
בפעם הבאה.

נספחים

קטע מידע על סיפור מירוץ לפיד:
בתקופות קדומות בארץ ישראל נהגו להעביר הודעות, מסרים, וציוני מועד בעזרת לפיד
מיישוב אחד לאחר.
שליח היה רץ עם לפיד בידו עד מקום היישוב הקרוב ומשם היה ממשיך שליח אחר במרוץ
לנקודת היישוב הקרובה, כך שמרו הקהילות הישראליות על הקשר ביניהן.
בתקופת החשמונאים )161 לפני הספירה( הנהיגו מתיתיהו ובניו את מרד ישראל נגד
היוונים עובדי האלילים, על הדגל שלהם נחרטה סיסמתם- "מי כמוך באלים יהוה'" )מכבי(
כל שנה, תנועת ה"מכבי הצעיר" יוצאת עם לפיד המכבי ברחבי הארץ ומעבירה את מסר
גבורת עמנו, רוחו ודבקותו במטרתו לשימור העם היהודי בארצו.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
מרוץ הלפיד הראשון נערך ב – כט' כסלו, תש"ה 44.12.15 כשעדיין לא הוקמה המדינה.
היה זה מבצע חלוצי בימים המתוחים ההם לתוך השטח הערבי לכיוון מודיעין: קברות
החשמונאים – מקום הדלקת הלפיד.
חברי ה"מכבי הצעיר", אמיצים שלא חששו מפני התפרעויות יצאו למודיעין כדי לסמן
בדיוק את הדרך בה יעבור מרוץ הלפיד.
במהלך הסיור הותקפו על ידי ערבים שאיימו להתנפל עליהם במידה ויעברו שנית בכפרים
ערביים. משטרת המחוז הבריטית שהתנגדה לאישור שקיבל המרוץ מהמשטרה הארצית,
לא הגישה כלל את עזרתה.
המרוץ עבר בלוד ורמלה וזאת ביום שישי, היום הקדוש למוסלמים, והיה רצוף בסכנות.
מרוץ הלפיד מבטא באופן סמלי את הפצת הערכים בהם האמינו המכבים: אהבת המולדת,
המשכיות קיום העם בארצו, חירות ועצמאות, דבקות במטרה.
אירוע זה מעיד על כך שגם אנו המכבים הצעירים נושאים בגאון את האמונה בערכים אלו
ומחויבים למימושם ולהפצתם במרוץ הלפיד ובכל שנת הפעילות.

דיון:

• איך הדברים שדיברנו עליהם בכל הפעולות האחרונות )מנהיגים, סוגי מנהיגות, מנהיגות
חיובית( מתקשרים לקטע שקראנו עכשיו?
• למה לדעתכם אחרי כלכך הרבה שנים עדיין ממשיכים לערוך את המירוץ הזה? מה כל
כך משמעותי בו?

מתודה 2 - תכנון התוצר שלנו למפגן

בחלק זה נחשוב עם החניכים על התוצר אותו אנחנו רוצים להציג במפגן שיתקיים ברחבת
הבימה הנקודה האחרונה במסלול של מירוץ הלפיד לשכבת ז'.
התוצר יהיה סביב נושא/ מסר/ רעיון אותו יבחרו החניכים ברוח סיפור המכבים/משמעות
מירוץ הלפיד המפגן מתקיים במטרה להציג לכלל העוברים והשבים את הפעילות שלנו,
מה שלמדנו, ומה שמוביל אותנו כתנועה, להעלות את תנועת המכבי הצעיר לתודעה -
ולסכם את מערך המנהיגות בצורה פורה.

הערה למדריך

זה המקום לתת לחניכים לרוץ עם היצירתיות שלהם. מומלץ לחלק אותם לקבוצות חשיבה קטנות, ולאחר פרק זמן מסוים שכל קבוצה תציג את מה שהיא חשבה ובסוף כל הקבוצה תבחר ביחד משהו שהיא רוצה לעשות. בפעולה שאחרי הם יכינו את התוצרים - זה יכול להיות שלטים, צמידים ומה שעולה להם לראש.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En