מה יקבלו החניכים בפעולה?

• בחינה עצמית לגבי האופן שבו הם מקבלים שונויות בחברה.
• הזדמנות להבין את החשיבות והמשמעות של קבלת שונויות בחברה.

מסרים מרכזיים

“אל תעשה לחבריך, מה ששנוא עליך”.
בכל יום סובבים אותנו אנשים שונים ומשונים. וגם אנחנו לעיתים חשים שונים
בסיטואציות מסוימות. עלינו להכיר בשונים מאיתנו, ולא לגרום להם אי נוחות יותר גדולה
ממה שיש להם מעצם היותם שונים.

קריאה לפעולה:
כחניכים בתנועת מכבי, עלינו מוטלת האחריות להוביל שינוי באופן שבו חניכים בקבוצה
מקבלים אחד את השני.

מהלך הפעולה

מתודה א: מי דומה ומי שונה?

כל חניך מקבל דף ובו קטגוריות שונות על עצמו )מזל, חודש לידה...(.
לאחר שהחניכים מילאו את הדפים שלהם הם תולים את הדף על הגב ומסתובבים בחדר.
כל חניך שרואה על גב של חניך אחר קטגוריה הזהה לשלו רושם את שמו על גבי הדף של
החניך האחר.
לאחר מכן כל אחד לוקח את הדף ורואה שיש מסביבו אנשים הדומים לו ואנשים ששונים
ממנו.

מתודה ב': אף אחד לא מבין אותי

נוציא חניך החוצה ובחוץ ונבקש ממנו לעשות פנטומימה של תנין.
לפני שנכניס אותו חזרה נאמר לחניכים שהנציג הולך לעשות פנטומימה של תנין אך לא
משנה מה הם לא אומרים את המילה תנין.
הנציג נכנס לחדר ומציג את מה שהתבקש. לאחר כדקה, כשנראה שהנציג על סף תסכול.
נעצור את המשחק ונסביר מה עשינו. נסביר שזה לא היה כדי לצחוק עליו אלא כדי
להבהיר נקודה.
לאחר מכן נשאל את החניך איך הוא הרגיש שלא הבינו אותו? האם הוא הרגיש שונה?
נשאל את כל הקבוצה האם קרה להם פעם שלא הבינו אותם או שהם לא הבינו מישהו
בגלל מגבלה מסוימת?

מתודה ג': סיפור.

במקום הסיפור הזה, אפשר להשתמש בסיפור "הברווזון המכוער"/הנס כריסטיאן אנדרסן
(סיפור מוכר שגם החניכים בטח מכירים על ברווזון שנולד מכוער וכל חייו נדחה וחווה
התעללות מחבריו ומשפחתו, עד שגדל להיות ברבור.)
נקריא לחניכים את הפתיחה של הסיפור "משהו אחר" קתרין קייב.

דיון:

• מה גורם לו להרגיש מישהו אחר?
• איך מתנהגים אליו האחרים?
• האם אתם מכירים סיפורים כאלה באמת?
• איך ילד שאינו משחק עם ילדים מרגיש?
• איך מתנהגים אליו ילדים אחרים?
חשבו על הילדים האלה, וחשבו גם על הפעמים שהתנהגו בצורה דומה אליכם
)זה הרי קורה לכל אחד ברגע זה או אחר בחייו(
• איך אפשר להתנהג אחרת?
• מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו רואים מישהו מתנהג בצורה כזאת?
• האם מתפקידנו להתערב ולשנות את המצב? כן!!
נסיים בנימה אופטימית עם סרטון המתאר אנשים עם מגבלויות שונות ומה הם מצליחים
לעשות למרות המגבלה: לסרטון קוראים: הכל אפשרי
638Csha87pU=v?watch/com.youtube.www://https

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En