מה יקבלו החניכים בפעולה?

• התמודדות עם דילמות ערכיות בין חוק ומוסר.
• חומר למחשבה בנוגע להבדלים בין ציות לחוקים והתנהגות מוסרית

מסרים מרכזיים

בכל חברה חייבים להיות חוקים ברורים על מנת להעניק גבולות התנהגות אבל! החוקים
אינם נותנים מענה לכל התנהגות באשר היא, הרבה התנהגויות מושפעות מבחירות
מוסריות שאינן מוגדרות בחוק.
דילמות מסוג זה מלוות אותנו כמעט בכל יום ועלינו לפתח חוש מוסרי על מנת לחיות
בחברה שהיא צודקת, נעימה ומתחשבת בצרכי כולם.
הקושי הגדול הוא כאשר הרגשה מוסרית מתנגשת בחוק… כאן מתקיימת דילמה אמיתית!

מהלך הפעולה

מתודה א' – אדונים ומשרתים

מחלקים את חברי הקבוצה לאדון ומשרת.
משימה ראשונה
מחלקים את הקבוצה לשתיים. כל קבוצה מטרתה לעבור "נהר", כאשר ההגבלה היא X
ידיים ו-Y רגליים. ונסביר לחניכים שעל המשרתים לסחוב את האדונים.
משימה שנייה
מחלקים את הקבוצה לשניים. הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שאוספת כמה שיותר
אבנים )או כל חפץ שקשה לאסוף אותו(, בזמן קצוב )המשרתים יישלחו להביא את הדברים(.
משימה שלישית
כל האדונים יושבים על כיסא כאשר מטרת המשרתים לשמח אותם ולגרום להם ליהנות.
לאדונים מותר הכול.
בינתיים המדריך רושם בנקודות מקרים שממש עברו גבול שהאדונים אמרו למשרתים.
לסיכום של הפעולה נתלה על הקיר שלושה בריסטולים על ציר:
לבן – אפור – שחור.
נציג את המקרים שקרו. בשלב זה אין אדונים או משרתים, וכולם פועלים לפי ההיגיון
הבריא. המדריך מקריא את המקרים שכתב לעצמו, ועל החניכים לעמוד במקום המתאים
בעיניהם.

דיון:

• מה היו חוקי המשחק?
• האם חוקים מגדירים את כל מה שמותר ואסור לעשות?
• האם כל מה שלא מוגדר כ"אסור" הוא מותר?
• איך יודעים מה מותר ומה אסור?

מתודה ב' – דילמות מוסריות

נציג בפני החניכים מספר דילמות מוסריות, ניתן להחליט כיצד רוצים להשתמש
בהם: ניתן לערוך משפט, הצגה, או רק דיון, לשיקולכם.
על כל דילמה נשאל:
1 .מהי הדילמה?
2 .האם ההחלטה היא חד משמעית? )לא, אחרת לא היתה דילמה...(
3 .מה הייתם עושים במקום מי שעומד במרכז הדילמה ומדוע?
4 .מה ההבדל בין חוק ומוסר?
5 .האם יש לכם דוגמאות מחיי היום יום לדילמות משלכם?
6 .מה עושים כשיש דילמה?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En