מה יקבלו החניכים בפעולה?

• ידע בנושא מלחמות ישראל לאורך השנים.
• היכרות עם סיפורים אישיים מהמלחמה.

מסרים מרכזיים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, המצוין מדי שנה בד’ באייר
)או מוזז ליום סמוך(, הוא יום זיכרון שנועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל וחללי
פעולות האיבה.
החל משנת 1951 שימש יום זה להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל, ובשנת 1963
נקבע ייעודו זה בחוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל. בשנת
1998 החליטה ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה,
והוא נקרא מאז “יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה”.
יום הזיכרון חל יום לפני יום העצמאות, כסמל למחיר שמשלמת המדינה על הקמתה
וקיומה במשך כל שנות קיומה של מדינת ישראל למודת הקרבות, היו חיילים רבים שנתנו
את כל מה שיש להם – לפעמים גם את חייהם – כדי שהמשימה אותה קיבלו ממפקדיהם
תתבצע, כדי שהיעד יושג. אותם חיילים אמיצים הסתערו מול אש האויב, קפצו על
רימונים, הסתערו קדימה כנגד כל הסיכויים והפגינו אומץ לב אשר מעטים יכולים
להתגאות בו.

מהלך הפעולה

מתודה 1:

לאחר שהחניכים התחלקו לשתי קבוצות, הם יעמדו בשני טורים ומולם תהיה קערה עם
חלקי פאזל בתוך שקיות ודלי עם גי'פה ובתוכו צורות בתוך שקיות. )נספח א'(.
בכל פעם אנחנו נשאל שאלה אמריקאית שקשורה למלחמות ישראל וכשאחת הקבוצות
תרצה לענות על שאלה, הן יצטרכו לשלוח נציג שצריך להוציא את אחת השקיות מהקערה
עם הפה.
הקבוצה הראשונה שמביאה את החלק של הפאזל מנצחת וזוכה לענות על השאלה, אם
הם עונים נכון הם מקבלים נקודה ואם לא אז... לא J באחד הסבבים נגיד לקבוצות שהן
צריכות למצוא את אחת מהצורות מדלי הג'יפה. הקבוצה שמוצאת זוכה ב-3 נקודות.
)נספח א'(

מתודה 2 :דימיון מודרך

בהתחלה נגיד לחניכים שהם צריכים למצוא את אחד מהמדריכים מהצוות )על המדריך
יהיה כובע כלשהו-סימן היכר(. המדריך יגיע ובאזור של הפעולה נסדר מחצלת עם נרות
והחניכים יוכלו לשבת או לשכב בזמן שהמדריך יספר להם את סיפור הגבורה... )נספח ב'(

דיון:

למה חשוב לשמוע ולדעת על הסיפורים האלה ועל האנשים האלה?
איך הסיפורים האלה משפיעים עלינו כעם וכאנשים בכלל?
למה אתם חושבים שהאנשים האלה הקריבו את עצמם? בשביל מה?
למה חשוב לזכור את הסיפורים האלה ולדעת על קיומם?
האם הייתה יכולה להיות לנו מדינה בלי המלחמות והאנשים האלה שהקריבו את עצמם?

מתודה 3:

נפזר באזור הפעולה 12 סנדינות על שש מן הסנדינות יהיו רשומות שמות של מלחמות
ובשש אחרות רקע קצר וכללי על המלחמות ונבקש מן החניכים להתאים את שם
המלחמה לנעשה בה. )נספח ג'(

דיון

לאחר שיסיימו למצוא את הזוגות נסביר ונקרא יחד על כל מלחמה ולאחר מכן נרכיב
מ-12 הסנדינות 2 מגני דוד.
האם אתם חושבים שחשוב לקיים יום כזה?
למה?
מה הצורה שקיבלנו?
מה הקשר בין סמל זה למלחמות?
ללא מלחמות אלה וההקרבה העצומה של החיילים המדינה שלנו יכלה להתקיים?
האם אתם חושבים שמספיק יום זיכרון אחד בשנה?

  ציוד:
 • בריסטול
 • 6 סנדינות
 • 10 דפים לבנים
 • דלי
 • ג'יפה
 • דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En