מה יקבלו החניכים בפעולה?

• בחינה של מהם הגבולות שלי
• ידע בנושא “מודל האיום על הערך העצמי”
• ביקורתיות ובחינה של עצמית של איך אני תופס את הסובבים לי
• כלים שיוכלו להשתמש בהם במידה ויעמדו במצב בו צריך לפנות לעזרה

מסרים מרכזיים

יש הרבה גורמים שמשפיעים עליי כשאני במצב מצוקה וזקוק לעזרה. ישנם גורמים רבים
שיכולים לעזור לי, בין אם הם מוכרים או אנונימיים. עליי להכיר בכך ולהיעזר בהם במידת
הצורך.

מודל האיום על הערך העצמי:
מודל שמסביר את דפוסי הפנייה לעזרה במצבי מצוקה, המתבסס על שלושה רכיבים
מרכזיים: מאפייני מקבל העזרה, מאפייני נותן העזרה ומאפייני תפיסת הבעיה. הנחת
היסוד במודל זה היא שיש שילוב פוטנציאלי של גורמים מאיימים ושל גורמים תומכים
ומאפייניה של סיטואציית העזרה לפי שלושת הרכיבים שהוזכרו לעיל יקבעו אם העזרה
תיתפס כמאיימת או כתומכת. לאינטראקציה בין שלושת הגורמים יש השפעה מיידית על
התפיסה הרגשית וההתנהגותית של הפרט.

מאפייני מקבל העזרה:
תפיסת הבעיה- לכל אחד יש פרשנות שלו לחומרת הבעיה שקוראת לו ולפיכך הוא בוחר
כיצד להגיב )אם מדובר בפנייה לגורם מוסמך בסיטואציה שמתקבלת כרצינית מאוד או
פנייה לחבר קרוב אם הסיטואציה יותר קלילה(.
נותן העזרה- כיצד אנחנו תופסים את הסובבים אותנו בכל מסגרת אליה אנו משתייכים
)לדוגמא- מורה יכולה להיתפס כאוהבת ובעלת ידע או לחילופין כדמות קרה שאיני יכול
לשתף אותה בחיים האישיים שלי(.
תפיסת המקבל- כל אחד בעל פרספקטיבה אחרת ויתמודד עם מצבים בצורה שונה.

מהלך הפעולה

משחק פתיחה - פלונטר ידיים

החניכים עומדים במעגל ועליהם להושיט יד פנימה ולתפוס יד זרה. לאחר מכן עליהם
להכניס את ידם השניה ולתפוס יד נוספת. המטרה שלהם היא לפתוח את הפלונטר וליצור
מעגל בלי לעזוב ידיים.
שלב א - תפיסת הבעיה:
נעמיד את החניכים בשורה, נקריא מספר אמרות וכאשר החניכים יסכימו איתם הם יקחו
צעד קדימה.
האמרות :
• אני רוצה לעשות קעקוע
• אני רוצה לצנוח צניחה חופשית
• אני רוצה לצלול עם כרישים
• אני רוצה לטפס על הר
• אני רוצה לאכול צפרדע
• אני רוצה לרכב על תנין
• אני רוצה להחליק על קרח
• אני רוצה לנהוג במשאית

הערה למדריך

ניתן להוסיף משפטים נוספים. שימו לב לקריאות ביניים של החניכים, יש לאפשר את זה שידחפו קצת אחד את השני לעשות דברים, אך לא לתת לזה להידרדר לקללות או השפלות.

דיון:

• האם הרגשתם שאנחנו דוחפים אתכם לקצה?
• אתם חושבים שאולי יום אחת תרצו לעשות חלק מהדברים שלא הסכמתם לעשות?
• מה הגבול שלכם?
• האם כולם מכירים את הגבול שלהם?
• מה אתם לא מוכנים לעשות?

שלב ב - נותני העזרה:

בשלב זה נחלק את החניכים לזוגות. כל זוג מקבל דמות מהמעגלים המוכרים לו שעל פיה
עליו לנהוג לאורך המתודה )נספח 1 ,)לאחר החלוקה הזוגות יקבלו משימות שעליהם
לבצע ביחד.
המשימות :
• הזוגות צריכים לשבת עם הגב אחד לשני על הרצפה ולקום יחדיו.
• נסיכה עגלה צפרדע – החניכים משחקים מרוץ שליחים וכל פעם שהמדריך אומר מילה
)"נסיכה", "עגלה" או "צפרדע"( על החניכים לבצע את הפעולה )כלומר במידה והמדריך
אמר נסיכה, חניך אחד צריך להרים את החניך האחר כמו נסיכה, עגלה – תנוחת העגלה,
צפרדע להתקדם בקפיצות צפרדע(.
• כל הזוגות מסתדרים במעגל כך שכל הזוגות במצב של שק מח ופונים אל פנים המעגל,
המדריך ימקם כדור במרכז המעגל וברגע שיגיד את המילה "שפכטל" על המעגל
החיצוני )אלה שעושים להם שק קמח( לעשות סיבוב שלם ולעבור בין הרגליים של הזוג
שלהם, הראשון שתופס את הכדור מנצח.

דיון:

• לאיזה מעגלים חברתיים אתם משתייכים?
• אילו מערכות יחסים אתם מכירים?
• האם אהבתם את איך שבן הזוג שלכם התייחס אליכם?
• מיהם הדמויות המשמעותיות בשבילכם?
• מה הופך אותן למשמעותיות?

שלב ג - תפיסת מקבל עזרה

בשלב זה נושיב את החניכים במעגל ונפזר מספר פתקים במרכז המעגל. על הפתקים יהיו
רשומות סיטואציות מחיי היום יום של החניך. בנוסף לכך החניכים יקבלו מדבקות
בצבעים שונים וכל צבע מציין מעגל השתייכות אחר. החניך יצטרך לעבור בין הסיטואציות
)נספח 2 )ולהדביק על הפתק למי הוא היה פונה.

דיון:

• מישהו מעוניין לשתף בסיטואציה שבה הוא בחר לגשת לדמות מסוימת?
• )לשאול חניכים ששיתפו( מדוע בחרתם לפנות דווקא לדמות הזאת?
• )לקחת דמות שחניך מסוים לא רשם בכלל( האם קיימת סיטואציה שבה היית פונה
לדמות הזאת? מתי? למה?
• האם יש סיטואציה בה לא היית פונה לאף גורם ומשאיר זאת אצלי?
• אם אני לא רוצה לפנות לגורמים שאני מכיר, יש לי אופציה לפנות למוקדי טלפונים
שמיועדים למצבים אלה ממש במקרים כמו אונס, נטיות אובדניות, הפרעות אכילה ועוד
מגוון של נושאים. מה דעתכם על אופציה זו?
• מה החסרונות שלה לעומת פנייה לגורם מוכר? מה היתרונות שלה?
נפרוס מול החניכים 3 פתקים כאשר על כל פתק רשום גורם אחד אשר משפיע על כיצד
נגיב בסיטואציות שונות )מתוך המודל "איום על הערך העצמי" שמפורט לעיל(: תפיסת
הבעיה, כיצד אני תופס את נותן העזרה ותפיסה של עצמי.

הערה למדריך

יש לעבור עם החניכים על כל הגורמים ולהסביר יחד איתם מדוע זהו גורם שמשפיע על הפנייה שלהם לעזרה. ניתן להיעזר בקטע מידע בתחילת הפעולה • איך המודל הזה בא לידי ביטוי בפעולה? (השפיע עלינו שבחרנו למי נפנה, אם הבעיה נתפסה עינינו חמורה פנינו לגורם שבעינינו סמכותי יותר או לחילופין- לא יעביר את סודנו הלאה ועוד)

סיכום

ישנם הרבה מצבים בחיים בהם חשוב שנפנה לעזרה. חשוב מאוד שנבין שפנייה
לעזרה היא לא חולשה אלא עוצמה ונבין מי יכול לעזור לנו. חשוב שנזכור כי גם אם גורם
אחד לא הצליח לעזור לנו חשוב שננסה לפנות לגורם נוסף ולא נתייאש.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En