מה יקבלו החניכים בפעולה?

• יחוו על בשרם את תופעת לחץ חברתי.
• השקפה חדשה על לחץ חברתי כתופעה חיובית אל מול שלילית.

מסרים מרכזיים

לחץ חברתי יכול להיות דבר חיובי ודבר שלילי.
כולנו מושפעים מלחץ חברתי ללא מודעות וללא שליטתנו וכדאי שנעלה זאת למודעות.

מהלך הפעולה

מתודה 1 :הניסוי של אש )Asch.)

היכונו לפעולה חוויתית ושונה.

הערה למדריך

מתודה זו דורשת רצינות והבנה, חשוב לקרוא ולהבין את מהלכה היטב לפני תחילת המתודה. לפני תחילת הפעולה: יש לראות את הסרטון "ניסוי הקונפורמיות של אש" )ביוטיוב, אורך - 17:2 דקות( בכדי להבין את מהלך ה"ניסוי"! נושיב את החניכים במרחק גדול זה מזה, כדי לבודד אותם ולמנוע אינטרקציה. במקרה הצורך- נחלק את הקבוצה לקבוצות קטנות יותר, אך עדיף לחלק לכמה שפחות קבוצות שניתן. נספר לחניכים כי אנחנו הולכים לבצע ניסוי וכדי שהוא יצליח עליהם לשמור על שקט מוחלט ולא לדבר כלל אחד עם השני.

הערה למדריך

הפעולה חייבת לעבור בדממה ובשיתוף פעולה מלא של החניכים - כדי שהניסוי לא יהרס! המלצה- שתפו בוגר אחר סמכותי וכריזמטי מהסניף שלכם בתור הוגה ה"ניסוי", למשל כעבודת גמר שלו לבית הספר, כך נוכל להבטיח רצינות מוחלטת ושיתוף פעולה מלא מצד החניכים. תנועת הנוער המכבי הצעיר נחלק לכל חניך עט, דף הוראות ו-6 פתקים ריקים. חניך אחד שנבחר מראש יהיה שונה. חשוב לבחור חניך זה בקפידה וחשיבה מראש! עליו בעצם מתבצע ה"ניסוי", ללא ידיעתו וללא ידיעת שאר חברי הקבוצה. לחניך זה נחלק דף ההוראות שונה ו-6 פתקים ריקים. בדומה לסרטון, הבוגר שנבחר/אנחנו נציג לחניכים המבודדים זה מזה בשישה סבבים תמונות של ארבעה קווים )המצורפים(. בצד שמאל של התמונה יהיה הקו שלפיו החניכים עונים. בצד ימין של התמונה יהיו שלושה קווים צמודים זה לזה שעליהם נשאלים החניכים. בכל סבב יהיה על החניכים לענות מהו הקו, מבין שלושת הקווים, הדומה באורכו לקו שמוצג. בדף ההוראות של החניכים, תהיה הוראה מפורשת וברורה לרשום על הפתקים שלהם תמיד וללא יוצא מן הכלל את הספרה '2 .'לעומת זאת, דף ההוראות של החניך הנבחר, יורה לו לכתוב את הספרה שעונה על התשובה לפי דעתו. כעורכי הניסוי )הבוגר/המדריך( נאמר כך: "כל חניך קיבל דף הוראות. עליכם לפעול בדיוק לפי ההוראות שכתובות בו." *הצגת תמונה* "אנא כתבו על הפתק שלכם את תשובתכם". כעת נבחן את תופעת הלחץ החברתי בקבוצה שלנו. לאחר כל הצגת תמונה, יהיה על החניכים למלא לפי ההוראות שניתנו להם את הספרה המתאימה על הפתק שלהם. נאסוף אחרי כל סבב את הפתקים מכל החניכים ונקריא אותם בקול ונציג אותם לכל הקבוצה. מה שיקרה זה שכל הפתקים מלבד אחד יראו את הספרה '2( 'בין אם זו התשובה הנכונה או השגויה( ואילו פתק אחד )של החניך הנבחר כמובן( יראה אחת מן הספרות: '1'/'2'/'3 .' נחזור על תהליך זה לכל ששת הסבבים. ניתן להניח שבדומה לסרטון על הניסוי שערך סלומון אש, נבחין בכך שבסבבים הראשונים יהיו על רוב הפתקים הספרה '2 'בזמן שפתק אחד יהיה '1'/'2'/'3 .'לעומת זאת בסבבים הבאים נצפה לראות שפתאום על כל הפתקים רשומה הספרה '2 .'כך נדע את תוצאות הניסוי: 1 )אם בסבבים האחרונים על כל הפתקים רשומה הספרה '2 -'כלומר החניך הנבחר נכנע ללחץ החברתי וכתב את הספרה '2 'למרות שידע שזוהי לא התשובה הנכונה. 2 )אם לא - החניך הנבחר עמד בלחץ החברתי ולא נכנע לו. בשני המצבים יש להתייחס למה שקרה ולתוצאות של הקבוצה. כעת נשלח לחניכים את הסרטון הנ"ל, המראה את הניסוי המקורי - כמו שנערך ממש כאן בקבוצתנו- ונצפה בו. נסביר שהניסוי נערך בשנת 1951 על ידי החוקר סלומון אש. מטרת הניסוי הייתה לחקור את תהליך הקונפורמיות הקבוצתית.

דיון בעקבות הניסוי והסרטון:

דיון במקרה 1 שבו החניך נכנע ללחץ החברתי:
• נציג לכל הקבוצה את החניך הנבחר
• נשאל את החניך האם היה מודע למתרחש מתחת לפני השטח?
• מדוע בחר לשנות את תשובתו בהתאם לקבוצה?
• מה הרגיש לפני שעשה זאת ואחרי שעשה זאת?
• מה חניכי הקבוצה מרגישים כלפי הניסוי שראו ואחרי הניסוי שחוו?
• כיצד אנחנו יכולים להשליך את הניסוי הזה ותוצאותיו על מצבים אמיתיים שאנחנו
נקלעים אליהם בחיי היומיום?
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• מה הרגישו שאר החניכים כשראו שישנה תשובה אחת שתמיד שונה ממה שכתבו?
• נעודד את החניך שנבחר ונאמר לו כי %67 ממשתפי הניסוי המקורי של אש - נפלו כמוהו
בלחץ החברתי.
• נדבר עם החניכים על כך שגם בחיים האמיתיים שלנו הלחץ החברתי שאנחנו נחשפים
אליו הוא כמו בניסוי: חבוי, בלתי צפוי ומתחת לפני השטח. מה זה אומר עלינו?
דיון במקרה 2 שבו החניך לא נכנע ללחץ החברתי:
• נציג לכל הקבוצה את החניך הנבחר
• נחמיא לחניך על כך שעמד נגד הלחץ החברתי שהופעל עליו ללא ידיעתו
• נשאל את החניך מדוע בחר לענות את התשובות שענה למרות שידע כי הן שונות משאר
התשובות של כל הקבוצה? כיצד הרגיש עם כך?
• מה גרם לו לדבוק בדעותיו ובתשובות שנוגדות את כל השאר?
• מה הרגישו שאר החניכים כשראו שישנה תשובה אחת שתמיד שונה ממה שכתבו?
• נסביר כי החניך אינו מייצג את הרוב. נאמר לקבוצה כי %67 ממשתפי הניסוי המקורי של
אש- כן נפלו בלחץ החברתי.
• כיצד אנחנו יכולים להשליך את הניסוי הזה ותוצאותיו על מצבים האמיתיים שאנחנו
נקלעים אליהם בחיי היומיום?
• נדבר עם החניכים על כך שגם בחיים האמיתיים שלנו הלחץ החברתי שאנחנו נחשפים
אליו הוא כמו בניסוי: חבוי, בלתי צפוי ומתחת לפני השטח. מה זה אומר עלינו?

  ציוד:
 • שישה פתקים ריקים כפול מספר חניכי הקבוצה.
 • עטים כמספר חניכי הקבוצהעזרים:
 • 2 סוגי דפי הוראות
 • עליכם לקחת שישה דפי A4 ועליהם לצייר שישה מצבים שונים של סידור וגודל הקווים.
  בכל דף יהיה קו בודד בצד שמאל ומולו שלושה קויים ממוספרים מ 3-1 בגדלים שונים.
  אחד משלושת הקווים האלו, צריך להתאים בגודל לקו השמאלי.
  בכל דף ישתנו גודל הקווים אך תמיד יהיה אחד מתוך השלושה באותו אורך כמו השמאלי.
  z על מנת להבין כמו שצריך- יש לצפות בסרטון הניסוי.

  מתודה 2 :סיטואציות

  נחלק את החניכים ל-5 קבוצות. כל קבוצה תקבל תיאור של סיטואציה, אותה עליה יהיה
  להציג בתורה לשאר חברי הקבוצה.

  הערה למדריך

  ניתן להמציא עוד סיטואציות ו/או לחלק לפחות קבוצות, בהתאם לצורכי הקבוצה.

  דיון

  • מה ראיתם בהצגות? מה הדמיון ביניהן?
  • איזה סוג לחץ חברתי ראינו בסיטואציות?
  • האם לחץ חברתי הוא תמיד דבר שלילי? או שהוא יכול לבוא גם כתופעה חיובית?
  • מה יכולים להיות היתרונות בלחץ חברתי?
  • האם מצאתם את עצמיכם אי פעם במצב אמיתי שבו הלחץ החברתי היה דבר חיובי?
  היכן?
  • מה הסכנות בלחץ חברתי? כיצד ומתי הוא יכול להיות שלילי? מסוכן?
  • כיצד אתם כקבוצה מתייחסים לאלו שבוחרים לא לעשות את מה שכולם עושים?
  מדוע חשוב לאנשים שאחרים יעשו כמותם? מדוע הם לא מכבדים את הבחירות שלהם?
  באילו סיטואציות חשוב שכן/ לא נקבל את הבחירה השונה?

  סיכום הפעולה:

  נאמר לחניכים כי לחץ חברתי היא תופעה רחבה המשפיעה על כולנו, בין אם נשים לב
  לזה או לא. חשוב שנשתדל לשים לב מתי מופעל עלינו לחץ חברתי ונפעיל שיקול דעת-
  האם זו באמת בחירה שלי או שאני מושפע/ת מלחץ חברתי שלילי. חשוב גם שנשים לב
  כיצד אנו מתייחסים לאלו שבוחרים בחירה שונה מהקבוצה- לא לזלזל בהם או לנתק
  אותם מהקבוצה.

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En