מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע על המגילה וההשפעות החברתיות שלה כיום.

מסרים מרכזיים

המגילה מבטאת את חזון העם ואת ה”אני מאמין” שלו, ומבטאת בתוכה הרבה מורכבות
בחברה הישראלית.

מהלך הפעולה

מתודה ראשונה - מהי ישראל בשבילי?

נפזר ברחבי החדר שלושה דפים עם סמלים בצבע דהוי: דגלי ישראל, תמונה של הרצל,
סמל המדינה.
כל חניך צריך לקחת אחד מכל אחד ולרשום עליהם:
• על התמונה של הרצל: מה החזון שלנו כעם בישראל?
• על דגל המדינה: מה הכי מאפיין אזרח ישראלי? (מה חשוב לו, מה מייצג אותו, מי דמויות
המפתח שלו)
• על סמל המדינה: מה הערכים המנחים את העם בישראל? (או מה הכי מייצג אותם)

אחרי שכל חניך ירשום, נפזר את כלל המאפיינים ונדון עליהם בקצרה:

• שתפו במה שרשמתם ומדוע?
• יש משהו שאחד החניכים רשם שמישהו לא מסכים איתו?
• איך המאפיינים/ערכים/רעיונות באים לידי ביטוי ביום יום בארץ?

מתודה שניה - חשיפה למגילה

נסביר לחניכים שכשהוקמה המדינה, חתמו בכירי העם על הכרזה רשמית על הקמת
מדינת ישראל - שנקראת היום מגילת העצמאות. המגילה הזאת נחשבת בחוק כזו
ש"מייצגת את חזון העם בישראל ואת ה'אני מאמין" שלו. אנחנו רוצים שבפעולה זו יכירו
את המגילה ויבחנו כמה היא באמת מייצגת את חזון העם היום.
נחלק את החניכים לחמש קבוצות. כל קבוצה תקבל חלק מהמגילה ותצטרך לענות על דף
שאלות הקשור אליו. )נספח - חלקי המגילה והשאלות(.
במקביל, נתלה על הקיר את הנוסח המלא, כך שכל החניכים יוכלו לצפות במהלך הפעולה
גם בחלקים האחרים.

הערה למדריך

מטרת החלק הזה הוא לאפשר להם למידה מעמיקה יותר בקבוצות קטנות על המגילה, ולהשוות בין המאפיינים והערכים של העם הישראלי כפי שהם רואים אותם לבין איך שהמגילה רואה אותם. לכן, חשוב שהמדריכים יעברו בין הקבוצות, יבהירו את המשמעות המילולית והחברתית של הכתוב. לאחר מספר דקות, נחזיר את החניכים למעגל אחד נרחב. החניכים יסבירו לקבוצה את מה שקראו ואת הערכים המרכזיים שמיוצגים בו. נדון בהתאמה בין ערכים העולים מהמגילה בכל לחלק לערכים שנרשמו על ידי החניכים בחלק הראשון

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En