מה יקבלו החניכים בפעולה?

• מידע על אזור הטיול
• הכנה ופיתוח סקרנות לקראת היציאה לטיול

מסרים מרכזיים

בכל אזור בארץ יש מאפיינים שונים, חשוב להכיר ולדעת דברים על האזורים בהם
אנחנו נמצאים!

מהלך הפעולה

הערה למדריך

הפעולה בנויה עם רעיונות כלליים עליהם אתה יכול להלביש את המידע שתקף לאזור הטיול שלך. תפקידך הוא לחקור מראש את המסלול בו אתה לוקח את קבוצתך לטייל, ולהגיע מוכן לפעולה בשביל להעביר את המידע הזה לחניכים.

מתודה א'- פרה עיוורת (מיקום הטיול)

נכין פלקט עליו תצויר מפת ארץ ישראל עם אזורים ראשיים וערים מרכזיות בארץ. נפזר
סקוצ'ים ברחבי המפה. החניכים ישחקו "פרה עיוורת": כל חניך בתורו ישים כיסוי עיניים
והוא יצטרך להסתובב מהר 5 פעמים ולהדביק פתק עם עיר בארץ ופתק עם שם המקום
אליו הולכים לטייל על גבי המפה. לאחר כמה ניסיונות של חניכים שונים המדריכים חוש־
פים את המקום הנכון בו צריך לשבץ כל אחד מהפתקים ונראה את היחס בין היישוב שלנו
למקום הטיול. לאחר מכן נוסיף ונפרט על האזור בו נמצא הטיול.

מתודה ב'- זיכרון צומח

נשחק עם החניכים את משחק הזיכרון בו הם יצטרכו להתאים בין התמונות של הצמחים
הנמצאים באזור הטיול לשמות שלהם (על קלף אחד תופיע תמונת הפרח/עץ/צמח
ועל השני שמו). נכין מראש מידע עם עובדה מעניינת על כל צמח ובכל פעם שהחניכים
מוצאים זוג נספר להם על הצמח שמצאו.

מתודה ג'- ההיסטוריה של אזור הטיול

נכתוב מראש קטע מידע על היסטוריית אזור הטיול )מה קרה באזור בעבר, פרטים
חשובים על המקום, דברים הייחודיים לו וכו'(. נגזור מראש את הקטע לשורות לפי מספר
החניכים. החניכים עומדים על כיסאות בשורה. על כל אחד מהם מודבקת שורה מתוך
הקטע על הגב. נבחר חניך אחד שהוא היחיד שיכול לעמוד על הרצפה ולדבר. המטרה היא
שהנציג יכוון את החניכים הנמצאים על הכיסאות על מנת שיסתדרו לפי הסדר הנכון של
הקטע (המדריך יעזור במידת הצורך). לאחר שיסתדרו בצורה הנכונה הנציג יקריא את
הקטע במלואו.

מתודה ד'- תמונה

נקרין על הקיר תמונת נוף מאזור הטיול, נביא מספר כובעים ומקלות ונעשה עם החניכים
"תמונת טיול". נסיים את הפעולה ברצון להגיע לשם באמת ולעשות תמונה קבוצתית
כמו זו.
אופציה ב במידה ואין מקרן: ניתן להכין פלקטים ושלטים קטנים עם משפטים כמו
"לטיול יצאנו", "לא יכול לחכות יותר"... ולהצטלם כך עם הקבוצה.
נסכם יחד עם החניכים את הפעולה ונעביר את המידע והפרטים לגבי הטיול הקרב.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En