מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חומר למחשבה בנושא מנהיגות שלילית ומנהיגות חיובית
• כלים למנהיגות חיובית

מסרים מרכזיים

יש בחיינו מנהיגות שלילית וחיובית, היו מנהיגים חיוביים ולכו בעקבות מנהיגים חיוביים.

מהלך הפעולה

מתודה 1 - המרוץ למנהיג

נחלק לחניכים פתקים ריקים ונבקש מהם לכתוב כמה שיותר תכונות או מחשבות
המניעות מנהיג חיובי או מנהיג שלילי. נאסוף את כל הפתקים ונחלק ל-2 ערימות שוות.
נחלק את הקבוצה ל-2 ונשחק מרוץ שליחים. על הקבוצות לשלוח בכל פעם נציג אחד
שירוץ עם פתק מהערימה לצד השני של אזור הפעילות, כשהחניך יגיע יהיה עליו להניח
את הפתק מתחת לסוג המנהיג המתאים בעיניו- חיובי או שלילי. רק כשהחניך חוזר, יכול
לצאת החניך הבא, כך עד שיגמרו הפתקים.

הערה למדריך

מצורפות דוגמות לפתקים נוספים שמומלץ להכין מראש ולהוסיף, על מנת להעשיר את הדיון ולהעלות בו נושאים שלאו דווקא יעלו מהחניכים. נספח - דוגמאות למחשבות או מניעים: • אני רוצה להרוויח כמה שיותר כסף. • אני מוכן לעשות הכול כדי להגשים את המטרה שלי. • אני חושב שאצטרך לשנות את דרכי כי היא פוגעת בבעלי דעה שונה. • אני רוצה לעשות שינוי בשביל האנשים שהולכים אחריי. • חשוב לי שהמונהגים שלי יהיו מרוצים ממני כמנהיג. • אני צריך שמי שהולך אחריי ילך אחרי בכל מצב ובכל מובן. • אני צריך שמי שמונהג תחתיי יעשה כל מה שאני אבקש. • אני מנסה לסחוף אחריי כמה שיותר אנשים. • חשוב לי להיות חלק מכולם, ולהנהיג מבפנים. • חשוב לי להזדהות עם כל האנשים המונהגים תחתיי.

דיון:

נעבור עם החניכים על החלוקה שעשו.
• מדוע שיבצתם תכונות ומחשבות מסוימות דווקא בסוג המנהיג הזה?
• מה ההבדלים העיקריים ביניהם?
• האם ישנם מניעים אשר יכולים להיות משובצים בשני סוגי המנהיגים?
• איזו מנהיגות קל יותר ליצור בעיניכם? איזה סוג מנהיגות מושך יותר?

מתודה 2 - מקרה בוחן

נציג בפני החניכים מקרי בוחן: אנשים מוכרים הנתפסים כמנהיגים ומובילי דעה בחברה,
ונשאל אותם האם המניעים והדברים שנאמרו קודם רלוונטיים גם לאותם האנשים.
מקרי בוחן לדוגמה: הצל, היטלר, המורה שלי, אליעד נחום, גל גדות
אתם רואים באנשים אלו דמויות מנהיג?
מה הופך אותם למנהיגים? רצון? נסיבות? מעמד?
אילו מנהיגים הם? חיוביים/שליליים? מה קובע מיהו מנהיג חיובי/שלילי - הכוונה שלו או
הדרך והתוצאות?

הערה למדריך

: למשל, הכוונה של "הצל" היא לחזק את ישראל ואת הגאווה הלאומית )שזה חיובי(, אבל הוא עושה זאת באמצעות גזענות ואלימות )דרך ותוצאה שליליות( איפה מתבטאת ההשפעה של האנשים האלה?

  ציוד:
 • תמונות של מקרי בוחן
 • פתקים עם היגדים לשתול במתודה
 • 2 ראשים של מנהיגים חיוביים ושליליים
 • פתקים ריקים
 • הערה למדריך

  כל שנה יש להתאים את מקרי הבוחן למה שרלוונטי ומתאים לקבוצה באותה שנה(

  מתודה 3 - בית משפט

  נחלק לחניכים תפקידים:
  שופט, פרקליטות, סנגור )מגן על הנאשם(, קטגור )תובע(, ועדים.
  נציג בפני החניכים את הסיטואציה שעל השופט להכריע:
  חברת "דבר אליי יפה", היא חברה גדולה המייצרת מוצרי תקשורת ומוכרת אותם בכל
  העולם. החברה רכשה מלאי גדול מאוד של רכיבים לצורך ייצור מוצר הדגל שלה שנקרא
  "שפקס". אחד הרכיבים של השפקס מכיל כמות מסוימת של עופרת )הנחשבת חומר
  רעיל(, אולם עד כה לא היה כל איסור על מכירת השפקס, והוא נמכר ללא בעיה.
  זמן מה לאחר רכישת מלאי הרכיבים הנ"ל על ידי החברה נכנסה לתוקפה תקנה מחמירה
  חדשה האוסרת את מכירת המוצר, בשל כמות העופרת העוברת את גבול המותר ומסכנת
  את הבריאות. אלי כהן, לקוח של חברת "דבר אליי יפה" תובע את החברה על כך שנפגע
  בריאותית מהמוצר.
  נקצה לחניכים מספר דקות לאסוף מידע ולכתוב כתב תביעה/הגנה, ולאחר מכן השופט
  יקרא לסדר ויתחיל את המשפט.
  במהלך המשפט כל צד יציג את הטיעונים שלו כדי להוכיח את צדקתו.
  תנועת הנוער המכבי הצעיר
  בהמשך המשפט נוסיף עדויות שיעזרו לשופט להכריע:
  1 .דו"ח מחקר מקיף:
  במחסני החברה קיים מלאי של למעלה מ-000,500 יחידות של המוצר "שפקס".
  מחקירה עלה כי נוצרו מטעם החברה מגעים להפצת המוצר באפריקה, שם התקנה פחות
  מחמירה. האנשים אשר יושפעו מן ההחלטה הינם: תושבי אפריקה, מנהלי החברה ועובדיה

  הערה למדריך

  השאלה הנשאלת בסופו של דבר במשפט היא האם הפצת המכשירים לאפריקה היא מוסרית או לא מוסרית - עליך לכוון את החניכים לצאת ממסגרת המשפט של הלקוח ולהתייחס להשפעה הרחבה של מעשה החברה. 2 .עדות רופא: )עדות מתפרצת. כדאי שאחד המדריכים יגלם את הרופא/ה( הרופא/ה יעיד שהנזק הבריאותי שעלול להיגרם משימוש במכשיר המכיל כמות כזו של עופרת גבוה מאוד. לטובת העניין הוא יציין את אחוזי התמותה העולים, הפגיעה הבריאותית והנזקים הבלתי הפיכים לאדם ולסביבה )העופרת יוצאת דרך השתן והצואה לביוב ומשם לים(. 3 .עדות רואה החשבון של החברה )כדאי שאחד המדריכים יגלם את רואה החשבון( רואה החשבון יפרט כיצד השמדת המכשירים תוביל לפשיטת רגל של החברה בעקבות חובות ענק, מה שיהפוך את עובדי החברה למובטלים ואת משפחותיהם לחסרות פרנסה. לאחר העדויות השופט יכריע- האם מכירת המכשירים והגרימה לנזק הבריאותי לאפריקאים הוא מעשה מוסרי? האם עדיף להשמיד את המכשירים ובכך לגרום לעובדי החברה לאבד את פרנסתם? לאחר הכרעת השופט- נערוך דיון:

  דיון

  • אתם מסכימים עם הכרעת השופט? הייתם מכריעים את אותה ההכרעה?
  • האם בעיניכם מעשה החברה למכור את המכשירים לאפריקה זה מעשה מוסרי?
  • על סמך מה קובעים האם מעשה הוא מוסרי/לא מוסרי?

  הערה למדריך

  במהלך המתודה האחרונה שלבי המשפט בעצם פעלו על פי עיקרון שנקרא מבחן התוצאה המצטברת שאומר שעל מנת לקבל החלטה מוסרית יש לבצע שלושה שלבים: 1 .זיהוי כל בעלי העניין המושפעים מהפעולה. 2 .כימות מידת ההנאה/הסבל שיגרמו להם לאחר הפעולה 3 .חישוב תועלת/נזק במצטבר - האם הפעולה גרמה בסך הכל יותר הנאה או סבל בעולם? תנועת הנוער המכבי הצעיר במהלך הדיון נסביר את עקרון "מבחן התוצאה המצטברת" ונדגים כיצד היא יושמה במהלך המשפט. אתם חושבים שניתן להשתמש בכלי הזה להכרעה בסיטואציות שיותר קרובות אליכם? האם בכלל חשוב להשתמש בכלי הזה? למה צריף בכלל לקחת החלטה מוסרית? מי היו המנהיגים החיוביים הסיטואציה שעליה דנו? מדוע לעיתים קשה להחליט? )מכיוון שלעיתים ההחלטה האם מישהו הוא מנהיג חיובי תלויה בתוצאה של מעשיו( האם כשאני בוחר להיות או לתמוך במנהיג חיובי או שלילי אני באמת חושב לפני כל החלטה האם היא גורמת יותר סבל או הנאה לי/לסביבתי/לעולם?

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En