מה יקבלו החניכים בפעולה?

העשרה, ידע וחשיפה על מדינות שונות בעולם.

מסרים מרכזיים

מדינת ישראל ייחודית בתרבותה, סמליה, והאנשים שבה, אך היא שייכת לעולם גדול
ומגוון.
לכל מדינה סמלים שונים, שפה, תרבות ומנהגים אחרים.

קריאה לפעולה:
על מנת להרחיב את אופקינו, עלינו ללמוד ולהכיר תרבויות אחרות בעולם ולהבין
שישראל הינה מדינה אחת קטנה בעולם גדול ומגוון

מהלך הפעולה

מתודה א: הרוח נושבת

נעמיד את החניכים במעגל. נבחר נציג שיעמוד במרכז המעגל ובכל סיבוב יצטרך לומר
"הרוח נושבת על כל מי.." ויצטרך לבחור מאפיין כלשהו שקיים בתרבות הישראלית
שהחניך מתחבר אליו וחל עליו, וכל חניך שמתחבר למאפיין שהנציג בחר קם ממקומו
ומחליף את מקומו עם חניך נוסף שקם. חניך שנותר ללא מקום הוא הנציג החדש.
דוגמאות למאפיינים: כל מי שאוהב פלאפל, כל מי שלובש חאקי, כל מי שמדבר עברית,
כל מי שחוגג את יום העצמאות, כל מי שמניף דגל ישראל...

מתודה ב:

נחלק את החניכים לזוגות וכל זוג יישב בשורה בצורה אקראית במרחב. נבחר זוג שאחד
יהיה החתול )תופס( והשני יהיה העכבר )נתפס(. מטרת החתול היא לתפוס את העכבר.
מטרת העכבר היא לא להיתפס. בכדי לא להיתפס העכבר צריך להתיישב ליד אחד הזוגות
שיושבים במרחב. לדוגמא - אם העכבר התיישב בצד הימני של הזוג, החניך שיושב בצד
השמאלי קם והופך להיות החתול והחתול הנוכחי הופך להיות העכבר.
*אם החתול תפס את העכבר הם מתחלפים בתפקידיהם.
לפני שהעכבר יכול להתיישב ליד זוג, הוא צריך לקחת פתק שיהיה מונח במרחב.
על הפתקים יהיו כתובים דוגמאות למאפיינים המשתייכים לאחת מהמדינות הבאות:
יוון, יפן, צרפת, הודו ומקסיקו.
במתודה זו נשתמש בפתקים שהחניכים אספו במתודה ב.
הפתקים יהיו מחולקים לפי צבעים והחניכים יתחלקו בהתאם )לדוגמא- אם לחניך 1
ולחניך 2 יש פתקים בצבע כחול לכן, הם באותה קבוצה(
יוון- כחול, יפן- אדום, צרפת- לבן, הודו- חום, מקסיקו- ירוק
על החניכים לקרוא את המאפיינים ולנסות להבין לאיזה תרבות הם שייכים, ולהניח את
הפתקים מתחת לדגל של התרבות.

מתודה ד: מסע מסביב לעולם

נניח בפני החניכים את מפת העולם, ונבקש מהם לספר באילו מדינות ביקרו כבר )אם
בכלל( ולסמן עם טוש על גבי המפה )גם המדריך יסמן(.

דיון מסכם מתודי:

נושיב את החניכים במעגל.
נחזיק קצה של כדור צמר ונשאל את השאלות הבאות, אך חניך שירצה לענות על שאלה
הכדור יזרק אליו והוא יצטרך להחזיק את חוט הצמר, לענות על השאלה, ולזרוק לחניך
הבא שרוצה לענות. לבסוף נוכל לראות כי למרות השוני בינינו )בין התרבויות( עדיין כולנו
קשורים אחד לשני.
• אילו מדינות ביקרנו?
• ספר מה היה הכי מיוחד במדינה שביקרת בה
• באילו יבשות אף אחד מהקבוצה עוד לא ביקר?
• איזו תרבות הכי עניינה אותך? למה?
• האם למדת משהו חדש על תרבות כלשהי שלא ידעת? מה למדת?
• במה שונות התרבויות?
• האם ידעת כי קיים שוני רב בין התרבויות?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En