מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיפה לסוגי מנהיגות שונים
• הבנה כי סיטואציות שונות מצריכות סגנון ניהול שונה

מסרים מרכזיים

ישנם סוגים שונים של מנהיגות/מנהיגים וכל סיטואציה בחיינו מוציאה מאיתנו סוג שונה
של מנהיגות.

מהלך הפעולה

מתודה 1 - סגנונות ניהול שונים: תרגיל הרוצח

נחלק את הקבוצה לשלושה צוותים ונמנה לכל צוות מנהל/ת.
כל מנהל/ת צוות יקבל סגנון ניהול אחר ויתבקש לפעול לפי מאפייני הניהול שקיבל/ה
לכל אורך המשימה.

הערה למדריך

מומלץ לבחור "טיפוסים" מתאימים מתוך הקבוצה ולהכין את המנהלים מראש, באופן פרטני, כולל האפיון המלא של אופן הניהול המתבקש מהם ולוודא שהם מבינים אותו. )ניתן לתת להם את החלק שלהם בטבלת הסגנונות המצורפת, לא את של כולם – רק את הסגנון שלהם! כהרחבה מומלץ לקרוא על מחקרו של פידלר המשווה בין סוגי מנהיגות: 31497=id?php.page/sites/il.co.moomoo.www://http

סגנונות הניהול:

מנהיגות משימתית-סמכותית: המשימה היא העיקר, הצלחתו נמדדת בהתאם לביצוע
המשימה. עליך לקבוע את המדיניות, המטרות והדרך להשגתן. יש לחלק תפקידים לפי
ראות עיניך מבלי להסביר את שיקוליך, זרז/י את החניכים, יש למנוע קשקוש וצחוק
בעבודה כי זה פוגע ביעילות.
מנהיגות חברתית-דמוקרטית: כל משימה היא רק אמצעי לבניית יחסים בקבוצה. העמידה
במשימה או בלוח הזמנים אינם חשובים כמו הנאת חברי הקבוצה מחדוות היצירה
המשותפת, לכן החלטות דמוקרטיות ושמירה על מוראל גבוה זו דרך עבודתך. יש לערב
את הקבוצה, גם בבניית המדיניות וגם בחלוקת האחריות. יש לאפשר לחברי הקבוצה
להשתתף בדיון על קביעת המטרות ועל חלוקת התפקידים. יש לעודד שיתוף פעולה
בקבוצה. יש לתת ביקורת ושבחים על פעולות ולא על אנשים.
מנהיגות מתירנית-נוטשת: מספק את החומרים, מציע את עזרתו בכל מה שיידרש, ונותן
לקבוצה להתקדם בעצמה. המשימה חשובה אך חשוב יותר שהחניכים ילמדו לבצע אותה
לבד. הם צריכים ליזום. כל התערבות שלך תפגע בדינמיקה הקבוצתית, ולכן אל תגלה
עניין בנעשה או בחניכים. פשוט תן/י להם את המשימה ותן/י להם להתמודד.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
בקול דרמתי נכריז כי הינם צוותי חקירה מיוחדים של המשטרה ועליהם לפענח את הרצח
של מר ראובן תוך 15 דקות בלבד באמצעות דף רמזים שניתן להם. חשוב לציין מיהו
המנהל של כל צוות.
בתום 15 דקות, על כל מנהל להגיש לנו את תוצאות החקירה הבאות: מי הרוצח, באיזו
שעה בוצע הרצח, היכן בוצע הרצח, מה המניע לרצח?

הערה למדריך

ניתן תוך כדי לתת להם הארכה של כמה דקות במידה וכולם רחוקים מאוד מפתרון. הרוצח – רמזים: • כאשר נמצאה גופתו של מר ראובן, נראו נקב כדור ברגלו ופצע סכין בגבו • בחצות לילה ירה מר כהן באיש שפרץ אל ביתו • השכן מסר למשטרה שהוא ראה את מר ראובן רבע שעה אחרי חצות הלילה • הכדור שהוצא מרגלו של מר ראובן מתאים לאקדח שבבעלות מר כהן • רק כדור אחד נורה מאקדחו של מר כהן • כאשר ראה השכן את מר ראובן, דם נטף מרגלו אך הוא נראה במצב טוב למדי • על הסכין נמצאו טביעות אצבעותיו של מר זמיר • מר ראובן רושש את מר כהן ע"י זה שמשך אל עצמו את לקוחותיו של מר כהן • השכן ראה את אשתו של מר ראובן הולכת לדירתו של מר זמיר בשעה 30:11 בערב • השכן מסר שגב' אפרתי נהגה לצאת מהבניין עם מר זמיר • גופתו של מר ראובן נמצאה בגן הציבורי • גופתו של מר ראובן נמצאה בשעה 30:1 לפנות בוקר • בבדיקה רפואית נקבע שגופתו של מר ראובן נמצאה שעה לאחר המוות • השכן ראה את מר ראובן בדרכו לדירתו של מר זמיר בשעה 15:12 בלילה. השכן שכב לישון בשעה 30:12 בלילה • היה ברור ממצב גופתו של מר ראובן כי נגררה על הארץ דרך ארוכה • הגב' אפרתי ראתה את מר ראובן בהיכנסו לבניין של מר כהן בשעה 55:11 בלילה • אשתו של מר ראובן נעלמה אחרי הרצח • דמו של מר ראובן נמצא על הסכין שהיה מונח בחדרה של הגב' אפרתי מי הרוצח? באיזה שעה בוצע הרצח? היכן בוצע הרצח? מה המניע לרצח? שאלות למנהל/ת החקירה תנועת הנוער המכבי הצעיר • המשטרה גילתה שמר כהן נעלם אחרי הרצח • המשטרה לא הצליחה לאתר את מר זמיר לאחר הרצח • השכן מסר כי בטרם שכב לישון, ראה את הגב' אפרתי בכניסה לבניין שלו • הגב' אפרתי נהגה לעקוב אחרי מר ראובן • מר כהן איים על מר ראובן כי יהרוג אותו • הגב' אפרתי מסרה שאיש לא יצא בין השעות 25:12 ל- 45:12 אחרי חצות • כתמים מדמו של מר ראובן נמצאו במכוניתו של מר זמיר • הירקן מחנות הירקות ברחוב של ראובן הכריז על הנחה של %50 על כל הירקות הירוקים • השכנה ממול תלתה כביסה צבעונית עדינה • מזג האוויר הפך קודר בשעות הבוקר, אך התבהר לקראת הערב לאחר 15 דקות נעצור את הקבוצות, נבקש מכל אחת מהן להקריא את התשובות שלה ולאחר מכן ניתן להן את הפתרון המלא והנכון. הפתרון: 1 .הרוצח: מר זמיר 2 .הרצח בוצע בשעה: 30:12 3 .הרצח בוצע בדירתו של: מר זמיר 4 .המניע לרצח: זמיר אהב את אישתו של ראובן סיפור הפתרון: מר ראובן נפצע קל מכדור שירה בו מר כהן, אחר כך הלך לדירתו של מר זמיר ושם דקר אותו זמיר למוות, בשעה 30:12 ,משום שזמיר אהב את אשתו של ראובן

הערה למדריך

: ההצלחה במשימה היא פחות חשובה לנו, יותר מעניין לנתח את סגנונות המנהיגות ומשמעותן אז נבקש מהקבוצות לספר על ההתנהלות בהן ועל תפקוד המנהיג.

דיון

כל מנהיג יספר איזה סגנון קיבל וישתף במאפיינים.
• איזה היה יותר אפקטיבי?
• עם איזה מנהיג היה יותר כייף?
• מה היתרונות והחסרונות של כל סגנון?
• האם בכל אחד מאיתנו יש סגנון אחד וזהו?
• למה זה חשוב לדעת איזה סגנון חזק/חלש אצלי?

הערה למדריך

חסרונות כל סגנון: מנהיג משימתי-סמכותי: לפעמים המשימה אכן חשובה אך אנו עובדים עם בני אדם ולא עם מכונות. מנהיג חברתי- דמוקרטי: דואג למורל אך שוכח שיש לנו גם משימה לבצע. מנהיג מתירני-נוטש: לא מעניק מניסיונו ובגרותו על מנת לעזור לקבוצה להגיע לטוב ביותר.

מתודה 2 - אז מה מתאים? רד-רוץ-כנס- תפוס!

כדי להבין עם החניכים שכל סגנון מנהיגות נתאים לסיטואציות שונות נשחק עם החניכים
רד-רוץ-כנס- תפוס!
נחלק את החניכים לזוגות וניצור מעגל פנימי ומעגל חיצוני.
באמצע המעגל נניח 3 פתקים שעל כל אחד מהם כתוב אחד מסגנונות הניהול, כך
שהחניכים רואים מה כתוב.
בכל סיבוב ניתן סיטואציה. הסיבוב מתחיל כשהמדריכים אומרים "קפוץ!" והמעגל
החיצוני קופץ לשק קמח על החניכים העומדים במעגל הפנימי. נקריא סיטואציה. ברגע
שנסיים, נקרא "רוץ" ועל המעגל החיצוני לרדת משק הקמח, לרוץ מסביב למעגל, להיכנס
בין הרגלים של בן הזוג ולתפוס את הפתק שעליו כתוב סגנון המנהיגות שלדעתם הכי
מתאים להתמודדות עם הסיטואציה. החניך שתפס את הפתק יצטרך להסביר מדוע בחר
דווקא בסגנון זה, ואם יש חניך שתפס סגנון אחר יצטרך להסביר למה בחר דווקא בו.
לאחר כל סבב ניתן להחליף בין העומדים במעגל החיוני לעומדים במעגל הפנימי.

הערה למדריך

אין תשובה אחת נכונה לסיטואציה. חשוב בעיקר שידונו במאפייני הסיטואציה ובמאפיינים של סגנון המנהיגות, ביתרונות שסגנון זה מביא לסיטואציה ובחיסרון. סיטואציות: תכנון ערב הווי שכבתי חציית כביש סואן ניצחון במשחק כדורגל איסוף מזון לתרומה לנזקקים הגשת פרויקט לשיעורי בית הרשמה למרוץ לפיד

דיון מסכם

• האם אתם חושבים שיש סגנון מנהיגות המאפיין אתכם?
• איזה סגנון מנהיגות מאפיין את תנועת הנוער? את המדריכים? את הרכז/ת?
• מדוע חשוב להכיר סגנונות מנהיגות שונים?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En