מה יקבלו החניכים בפעולה?

תחושת אחריות לבחירותיהם והשלכותיהם.

מסרים מרכזיים

לכל אזרח במדינת ישראל קיימת הזכות לחופש הבחירה.

מהלך הפעולה

חלק א' - הרמז

נשחק עם החניכים את משחק הרמז לאורך כל הפעולה. נספר לחניכים את סיפור
המסגרת של הרמז על גניבת חפץ מסניף מסוים
התשובה הנכונה היא: טל מוסרי, פתחו את הדלת עם מפתח, בוגרים, את רכז הסניף.
נחלק את החניכים ל- 3 קבוצות. נחלק לכל אחת מהקבוצות טבלה. בנוסף, נחלק לכל
אחת מהקבוצות שלושה רמזים שונים על מנת שיוכלו למחוק אותם מהטבלה שלהם – כל
רמז שאותו הם מקבלים הוא אינו עובדה נכונה. נסביר לחניכים שלאורך המשחק עליהם
לאסוף כמה שיותר רמזים מהקבוצות האחרות, על מנת לצמצם את האפשרויות שבטבלה.
על מנת לאסוף את הרמזים מהקבוצות האחרות, עליהם לנצח במשימות שונות לאורך
המשחק. לכל קבוצה שתנצח תינתן האפשרות לבקש מאחת משתי הקבוצות האחרות
שלושה מתוך הרמזים שלה - הקבוצה שאליה פונים מחליטה אילו שלושה רמזים היא
מוכנה לתת לקבוצה שניצחה.
בסוף המשחק, נבקש מכל אחת מהקבוצה להעביר לנו את ניחוש אחד מכל קטגוריה
שבעיניהם אלו העובדות הנכונות.
אחרי שכל קבוצה מעבירה את הניחושים שלה – נכריז על הקבוצה המנצחת.

הערה למדריך

1 .הקבוצה שממנה מבקשים את הרמזים יכולה להחליט אילו רמזים היא בוחרת לתת. פה נכנס רעיון הבחירה של החניכים – חשוב שהם יפעלו בצורה אסטרטגית, על מנת שיבינו שלכל בחירה שלהם יש השלכות על הניצחון במשחק. 2 יכול להיות שאף קבוצה לא תנחש את שלושת העובדות הנכונות, לכן הקבוצה הקרובה ביותר היא הקבוצה המנצחת. משימות: 1 .דגלים קצר 2 .פירמידה אנושית – מי שמחזיק הכי הרבה זמן מנצח. 3 .לשיר את המנון המכבים מהסוף להתחלה כשכל חניך בקבוצה אומר מילה מהשיר. 4 .להגיע עם כיסאות מנקודה אחת לנקודה השנייה )הכיסאות כמספר אנשי הקבוצה פחות אחד(. 5 .משחק הכיסאות – שני נציגים מקבוצה. הנציג שנשאר אחרון, הקבוצה שלו מנצחת. 6 .מי שאוכל בצל שלם הכי מהר. 7 .נציג מכל קבוצה מקבל טלפון עם אוזניות שדרכן הוא ישמע מוזיקה ראפ רועשת. כל שאר החניכים בקבוצה ישמעו מוזיקה בלט שקטה. על החניכים מהקבוצה לרקוד לפי מוזיקת הבלט והחניך עם מוזיקת הראפ צריך לחכות אותם. החניך שרוקד הכי טוב – הקבוצה שלו מנצחת )המדריכים שופטים(.

חלק ב' - דיון מסכם:

⋅ האם הקדשתם תשומת לב לבחירת רמזים שנתתם לקבוצות האחרות? מודע?
איך זה השפיע עליכם?
⋅ מהי המשמעות הנגזרת מהמילה בחירה?
⋅ איך רעיון הבחירה מלווה אתכם בכל הקשור לתנועת נוער?

הערה למדריך

חשוב שאתם אלו שתובילו אותם להבנה להשלכות של הבחירות שלהם. להבנה שעליהם לחשוב כמה צעדים קדימה לפני שהם בוחרים בדבר כזה או אחר, ושיבינו שהבחירה מכילה בתוכה גם את הזכויות וגם את החובות. יש לתת כדוגמא ולשים דגש על רעיון הבחירה בתנועת נוער – שאני אומנם מקבל את הזכויות שבזה, אך חלות עליי חובות שעליי למלא

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En