מקום טוב
לגדול בו

תנועת ה"מכבי הצעיר"

תנועת נוער חינוכית, לאומית, ספורטיבית המושתתת על ערכי היהדות והציונות

פעילויות קיץ 2021 - בקרוב!