יצירת קשר

מנהלת לשכת מזכ"לית
ציפי אבהרמי
מזכ"לית התנועה
ליאור ויטלין
מנהלת משאבים

בעלי תפקידים

מחלקת חינוך
מנהל מחלקה – אלעד אלפרוביץ
רכזי הדרכה ומלווי סניפים
פז חפץ
אופיר כוכבי
דניאל בן מנחם
מחלקת מפעלים
מנהל מחלקה – בן מלכה
רכז קשרי חוץ
אורן איינצוויג
מחלקת הגשמה
מנהל מחלקה – יפתח רום
רכזת נח"ל
יובל ליבליין
מלווי קומונות
רכזת שביעיות שמיניות
נעה ניב שפירא
רכזת הכשרות ולוגיסטיקה
תהילה פרידמן
רכז מדיה תנועתי
חן בן שעיה
רכז בטיחות
רכז תפעול
ש״ש מפעלים
חלת מפעלים
כתובת מייל לפניות