יצירת קשר

מנהלת לשכת מזכ"לית
ציפי אבהרמי
מזכ"לית התנועה
ליאור ויטלין
מנהלת משאבים

בעלי תפקידים

מחלקת חינוך
מנהל מחלקה – אלעד אלפרוביץ
רכזי הדרכה ומלווי סניפים
יובל אלון
עדי שפריר
מחלקת מפעלים
מנהל מחלקה – בן מלכה
רכז קשרי חוץ
אורן איינצוויג
מחלקת הגשמה
מנהלת מחלקה – גל מלישנסקי
רכזת נח"ל
גיל אלדד
מלווי קומונות
רכזת שביעיות שמיניות
תמר אמרוסי
רכזת הכשרות ולוגיסטיקה
תהילה פרידמן
רכז מדיה תנועתי
חן בן שעיה
רכז בטיחות
רכז תפעול
ש״ש מפעלים
חלת מפעלים
כתובת מייל לפניות