תנועת הנוער ה”מכבי הצעיר” הינה תנועה חינוכית, ציונית, יהודית וספורטיבית. התנועה הוקמה בשנת 1929 כזרוע החינוכית של “מכבי תנועה עולמית”, לאור חזונו של מקס נורדאו ורעיון “יהדות השרירים”.

התנועה מכוונת ומחנכת את חבריה לחלוציות ולשירות בכל שטחי החיים, לפי צווי שעה בדרכי יוזמה אישית יוצרת.  כיום בתנועה ישנם 27 סניפים ומוקדי פעילות. לתנועה אלפי חניכים בשכבות ג’-ח’ ובוגרים בשכבות ט’-יב’, וכן מפעל שנת שירות במסלולי שנת שירות וגרעין נח”ל ב-7 קבוצות הגשמה.
תנועת ה”מכבי הצעיר” שמרה על השימוש בספורט כאמצעי חינוכי, על החינוך לערכי היהדות והציונות תוך הכרה שבתנועה פוליטית יכולים להיות חברים בעלי דעות שונות ומגוונות וללא ייחוד מפלגתי כחלק ממהות התנועה . התנועה שואפת להיות עמוד תווך מרכזי בקהילה בה היא פועלת, ולהוות מקום מפגש ערכי וחינוכי לאוכלוסיות השונות המרכיבות אותה.

כחלק מהארגון היהודי הגדול בעולם, “מכבי תנועה עולמית”, תנועת ה”מכבי הצעיר” מעודדת את החיבור שבין נוער ישראלי ונוער יהודי בתפוצות ושומרת על קשר רציף עם נוער בקהילות השונות באמצעות מפגשים, משלחות, אירוח קבוצות ופעילויות משותפות. זאת בנוסף לחלק המרכזי אשר לוקחת התנועה באירועי ה”מכביה” שמתקיימים בארץ אחת לארבע שנים.

ססמאות התנועה

סיסמאות הן נקודות ציון משמעותיות המבטאות את התחומים ואת המחויבות הבסיסית של חבר במכבי הצעיר. 

"נפש בריאה
בגוף בריא"

"חזק ואמץ"

"לבוגר המחנך הזכות להתחנך"

"המכבי הצעיר בלי הגשמה כגוף בלי נשמה"

עקרונות התנועה

מהות תנועת ה”מכבי הצעיר”- תנועת נוער חינוכית, לאומית, ספורטיבית המושתתת על ערכי היהדות והציונות.

הנוער הוא היסוד
הדינמי של העם

על שכמו מוטלת החובה להתחדשות מתמדת ולהנעת המעש הלאומי - החינוך בתנועת הנוער ליצירת דור אחראי, יוזם ופועל

מטרת החינוך
בתנועה

עיצוב דמות אדם שלם בגופו וברוחו, איש המוסר, החבר הטוב, התרבותי בהליכותיו, המוכשר מתוך הכרה מלאה לקבל את גורל העם ועתידו

מסורת
עם ישראל

היא הבסיס הרעיוני להגשמת מטרות אלו

נתיב המכבי
"נפש בריאה בגוף בריא"

יעבור כחוט השני במערכת החינוך בתנועה, החינוך הגופני והמחנאי

איחוד העם
והאומה

תנועת ה"מכבי הצעיר" רואה את עצמה כנושאת רעיון איחוד העם והאומה ללא הבדלי השקפה ורעיון, למען ביצור, ביסוס וחיזוק המדינה

ערכי הפרט
והחברה

המשמעת בתנועה צריכה להיות בנויה על הכרת ערכו של הפרט בחברה והכרת ערכי החברה בערכי הפרט

הגשמת
החלוציות

ה"מכבי הצעיר" רואה ייעודו בהגשמת החלוציות בכל שטחי החיים על פי צו השעה

הגשמה

מנוף הביצוע הינו ההגשמה האישית
של ה”מכבי הצעיר”

התנועה תכוון ותחנך
את חבריה לחלוציות

ולשירות בכל שטחי החיים, בדרכי יוזמה אישית יוצרת, להבטיח את ביסוסה של המדינה ושל הפרט בתוכה.

התנועה תשאף לצעוד
לפני המחנה

כחיל חלוץ, כתנועה לאומית חלוצית אשר תלך לקראת מטרות ויעדים

שהלאום כלאום – ולא חלקים ממנו
שהמדינה כמדינה – ולא הגופים שבה

קובעים אותם כמטרות לאומיות ושהשגתן באה למלא צרכים לאומיים וממלכתיים.

תנועת ה"מכבי הצעיר"
כתנועה חלוצית

תפעל להגשמת היעדים הלאומיים בדרכים שתבחרנה, ההולמות את חוקי המדינה ועקרונות התנועה

דברות התנועה

ה"מכבי הצעיר"
איש אמת ודברו אמונה

ה"מכבי הצעיר"
נאמן לעמו, ארצו ושפתו

ה"מכבי הצעיר" חבר מועיל
בחברה, עוזר לזולת

ה"מכבי הצעיר" אח לכל
"מכבי" ורע לכל אדם

ה"מכבי הצעיר"
אדיב ומנומס

ה"מכבי הצעיר" חובב את
החי והצומח מגן עליהם ושומר על איכות הסביבה

ה"מכבי הצעיר"
איש המס"ד
(משמעת, סדר, דייקנות)

ה"מכבי הצעיר"
עליז, אמיץ ואינו נופל ברוחו

ה"מכבי הצעיר"
חסכן ואינו קמצן

ה"מכבי הצעיר" מוקיר פרי
עמלו ועמל אחרים

סמל התנועה

סמל התנועה מורכב מהאותיות מ” ו-“צ” המציינות את שם התנועה, כשהן שזורות בצורת מגן דוד ושוכנות בתוך מעגל. הסמל מציין את הקשר של התנועה ליהדות ולציונות, ושומר על ייחודיות תנועתית.

מדי התנועה

מדי התנועה מורכבות ממכנס וחולצת חאקי, עניבה, סיכת עניבה, סמל כיס ודרגה מחנאית. מדי התנועה מבטאות מספר ערכים המהווים מאפיינים חשובים בדרכם של חברי וחברות ה”מכבי הצעיר”.

החאקי

חלוציות – החאקי שסימל בעבר את החלוצים הראשונים במדינה, מסמל היום חלוציות וראשוניות בתחומים שונים, תוך נקיטת עמדה לגביהם, מתוך אמונה כי תנועת הנוער לוקחת על אחריותה. לשנות את המציאות הקיימת במסגרת עקרונותיה.

פשטות – בתלבושת זו אין זוהר או התרסה יוקרה. התנועה נותנת משמעות לעשייה ולא למראה. אותה פשטות באה לידי ביטוי בכך שחברי התנועה בלבשם את התלבושת נראים ומתייחסים בצורה שווה האחד לשני, ללא הבאה לידי ביטוי של מעמד או מצב כלכלי. הדגשת קווי הדמיון של חברי הקבוצה מבטאת את הרצון לאחד בין חלקיה.

העניבה

צבעה כחול ולבן – צבעי הטלית ודגל הלאום.
מסמלת את אופייה ומחויבותה היהודית, הלאומית והציונית של תנועתנו. קיפול העניבה נעשה כך שיהיו בה 3 פסים לבנים שמשמעותם – נאמן לעמי, ארצי ושפתי ומס”ד – משמעת, סדר דייקנות כל אחד מהפסים מייצג מחויבות אחת.
על העניבה יתלו סמלים מפעילויות שונות של התנועה, סמלים אלו מציינים את השתתפותו ומחויבותו של הלובש אותם למשמעויות ולמסרים שהועברו בפעילות .
חניך עונב את העניבה מתחת לצווארון החולצה, בוגר עונב את העניבה מעליו.

סיכת עניבה

העניבה תיסגר בתחתיתה באמצעות סיכה לבנה הכוללת את שם וסמל התנועה.

סמל כיס

בכיס השמאלי של חולצת החאקי ייתפר סמל התנועה עם שם הסניף.
סמלי הכיס יהיו בצבעים שונים על פי שכבת הגיל התנועתית –
ג’ – כתום | ד’ – ירוק | ה’ – אדום | ו’ – צהוב | ז’ – חום | ח’ – תכלת
בוגרים – כחול | מבוגרים – לבן
סמלי הכיס יוענקו לחניכים בתחילת שנת הפעילות, לבוגרים בסיום קורס המדריכים – במסגרת סניפית, ולמבוגרים בסיום שנת השמינית.

דרגת מחנאות- דרגה מעוינת, המורכבת ממגדל יהלום על גבי רקע שונה לכל דרגה, תיתפר על זרוע שמאל בחלקה העליון. הדרגות יוענקו לאחר בחינות מתאימות הנערכות או בקורס המדריכים או באירועים מיוחדים בתנועה.
דרגה ג’ – מגדל לבן על רקע ירוק | דרגה ב’ – מגדל לבן על רקע כחול דרגה א’ – מגדל צהוב על רקע כחול

Search
Generic filters
En