הנהגה ארצית

ההנהגה הינה הגוף המנהל של התנועה.
ההנהגה נבחרת בוועידה הארצית של התנועה ומכהנת מוועידה לוועידה. כל חברי ההנהגה הינם מבוגרים מתנדבים.

 

קביעת האסטרטגיה ומדיניות התנועה, הצבת מטרות ויעדים לתנועה ולהנהלה, וקביעת סדר עדיפות עפ”י החלטות הוועידה ובהתאם לצורכים ולמציאות.

ההנהגה הנוכחית

נבחרה בוועידה ה-מ”ג וחברים בה:
אלון הוניגמן – יושב ראש הנהגת התנועה
ראובן סווירי – גזבר התנועה
יואב מסלטון, נעם פרנק, חן ורשביאק, לירן שוסיוב, אסף איינהורן
ההנהגה הארצית נבחרה לפרק הזמן שבין בחירתה בוועידה הארצית ה-מ”ג ועד למושב הפתיחה ובחירת הנשיאות בוועידה הארצית ה-מ”ד.

מבנה ההנהגה

בהנהגה מכהנים מינימום של יו”ר וחמישה חברים.
כל חברי ההנהגה הינם מבוגרים מתנדבים.
ההנהגה ממנה חברים מתוכה כמובילי נושאים הנראים לה כחשובים בהתאם לצרכי התנועה.

תפקידי ההנהגה

  • ייעוץ לחברי המטה בהנהלה
  • התמודדות עם נושאים אקטואליים פנים וחוץ תנועתיים.
  • אחריות להוצאה לפועל של החלטות הוועידה, אכיפתן ותגובה על הפרתן ומתן פירוש להחלטות בעייתיות של הוועידה הארצית.
  • ייצוג תנועת ה”מכבי הצעיר” כלפי חוץ.
  • מעורבות בבחירה ואישור מינוי יו”ר סניפים להנהגה יש סמכות לבדוק ולשנות את תקנון עמותת תנועת הנוער ה”מכבי הצעיר” בהתאם להחלטות הוועידות.
Search
Generic filters
En