מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע לגבי האנטישמיות שהובילה להקמת תנועת מכבי.

מסרים מרכזיים

אנטישמיות הייתה קיימת בערך מאז היווצרות העם היהודי, עוד הרבה לפני תקופת
השואה וממשיכה אפילו היום במקומות מסויימים בעולם.
ישנו ציר מקשר בין האנטישמיות באירופה והקמת תנועת מכבי.
לתנועות הנוער תפקיד חשוב בעיתות משבר חברתיות.

מהלך הפעולה

מתודה 1 :גזענות

נשחק עם החניכים תופסת, לאחר הסיבוב הראשון נגביל את השחקנים, נגיד ש – "רק
חניכים עם עיניים חומות יכולים להמשיך לשחק", לאחר עוד סבב ניתן עוד הגבלה, "רק
חניכים בעלי נעליים כחולות יכולים להמשיך לשחק" וכן הלאה.

דיון:

• פנייה לילדים שלא יכלו להשתתף במשחק – כיצד הרגשתם?
• פנייה לילדים שיכלו להשתתף במשחק – כיצד הרגשתם?
• האם אתם מכירים ביטוי שיכול לתאר את מה שקרה במהלך המשחק? )אפליה, גזענות
וכו'(.
• כיצד הביטויים מתקשרים למאורעות שקרו בשואה?

מתודה 2 :אנטישמיות

נציג בפני החניכים תמונות מתעמולות אנטישמיות.
• איך מוצגים האנשים בתמונה? מהם המאפיינים החיצוניים?
• האם הם אנשים טובים? נעימים? האם הייתם רוצים לעשות איתם עסקים?
תנועת הנוער המכבי הצעיר
כך הוצגו היהודים על ידי שונאיהם לאורך הדורות, ותעמולה מסוג כזה הובילה לשנאה
ורדיפת היהודים.

הערה למדריך

נסה לקשר את הדיון לפעולה על סטראוטיפים שעברנו לפני כמה שבועות. נקריא לחניכים את הקטע הבא המספר על הרקע להקמת המועדון הראשון של מכבי! המועדון הראשון של מכבי הוקם בקונסטנטינופול )כעת איסטנבול(, ב-1895 , כאשר קבוצה של צעירים יהודים, שרצתה להירשם למועדון ספורט, סורבה בגלל יהדות חבריה. מועדון מכבי בקונסטנטינופול זכה להצלחה גדולה ובעקבותיו הוקמו מועדונים יהודים דומים בערים נוספות באירופה, מועדונים שנשאו שמות דוגמת "הכוח", "בר כוכבא", "הגיבור" וכדומה.

דיון:

מדוע לדעתכם אלו השמות שנבחרו למועדונים? מה רצו היהודים באירופה להביע
בבחירת השמות? אילו רגשות זה מעורר בכם?

מתודה 3:

החניכים יתחלקו לשתי קבוצות ויכינו לעצמם דגל, לאחר מכן ישחקו את משחק הדגל.
לאחר מכן נקריא להם את הקטע על תנועת מכבי צעיר בשואה.

הערה למדריך

יש לבחור שם עוצמתי לקבוצה שייכתב על הדגל, ניתן להיעזר ב ר עיונות מן הקטע שנקרא.

דיון:

• מדוע הכנתם את הדגל שלכם בצורה הזו? האם לדגל היה חשיבות?
נקריא לחניכים את הקטע הבא על מכבי הצעיר בשואה:

ערב הגירוש למחנות הריכוז וההשמדה נערך בהשתתפות בני הנוער
והמדריכים בחוות ההכשרה של תנועת "מכבי צעיר" ליד העיירה ארנסדורף
)Ahrensdorf )בגרמניה, טקס שבו נגזר דגל ההכשרה ל - 12 חלקים
שחולקו בין מדריכי ההכשרה. הם התחייבו להיפגש מחדש בארץ ישראל
ולאחד את חלקי הדגל ליחידה אחת. מבין שנים-עשר המדריכים שרדו את
השואה שלושה, בהם אנליזה בורינסקי, היחידה שהצליחה להביא את חלק
הדגל שלה לארץ ישראל.

• למה לדעתכם לחברי התנועה בשואה היה חשוב לשמר את הדגל?
• מה הוא סימל עבורם?
• אילו סמלים יש לנו היום בתנועה ובמדינה שחשוב לנו לשמור עליהם ולהעביר הלאה
לדורות הבאים?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En