מה יקבלו החניכים בפעולה?

• מודעות בדבר הנזקים שבני האדם גורמים לסביבה.
• הזדמנות לבחון את עצמו ביחס לנושא.

מסרים מרכזיים

אנחנו צריכים לזכור שהטבע נמצא שם עבורנו. אנחנו נהנים ממנו וצריכים לשמור עליו
בתמורה למה שהוא נותן לנו.

מהלך הפעולה

סיפור מסגרת הרמז.

המדריך מספר לחניכים שמישהו או משהו מסוכן מאיים להשתלט על כדור הארץ
המטרה היא להשלים את השאלות הנ"ל באמצעות הרמזים שהמדריך ייתן לקבוצות
שינצחו במשימות שונות. הקבוצה שתשלים את הכול ותנחש נכונה "מיהו הפושע", תהיה
המנצחת.
במהלך הפעולה כל הקבוצות יעברו משימות ויקבלו חידות. קבוצה שניצחה במשימה
מקבלת רמז כלשהו )מהם דרכי הפעולה של הפושע, מי הם השותפים שלו וכו'..(
כל הרמזים מרמזים על הפושע, שהוא האדם. זה לא אדם ספציפי או קבוצה מסוימת,
אלא אנחנו כבני אדם שמזהמים את העולם שבו אנחנו בעצמנו חיים.

המשימות: משימה ראשונה

בצד אחד של הרחבה יש דלי עם עשרה כדורים ובצד השני ישנו דלי ריק. כל קבוצה בתורה
צריכה להעביר כדורים מהדלי המלא לדלי הריק שבצד השני. החוק הוא שאסור ללכת עם
הכדור ביד, כלומר יש להתמסר בכדור על מנת להעבירו.
שם הפושע: __________________________________________
המטרה שלו: _________________________________________
דרכי הפעולה: _________________________________________
השותפים: ___________________________________________
הכלים בהם הוא משתמש: _________________________________
האויבים שלו: _________________________________________
תנועת הנוער המכבי הצעיר
בכל פעם יתחרו 2 קבוצות אחת נגד השנייה. המטרה של קבוצה אחת תהיה להעביר את
הכדורים והמטרה של הקבוצה השנייה תהיה למנוע מהם להעביר את הכדורים ולתפוס
אותם. במידה והקבוצה השנייה הצליחה לתפוס כדור הוא "מוחרם" ואי אפשר להעביר
אותו לדלי הריק יותר. לאחר כ - 5 דק' הקבוצות יתחלפו.
קבוצה שבסופו של דבר יהיו לה הכי הרבה כדורים בדלי הריק תהיה הקבוצה המנצחת.
• הקבוצה יכולה לנסות להוציא מהכרטיסייה הזאת כמה שיותר רמזים ופרטים, לדוגמא
מה המטרה של הפושע, מה הם דרכי הפעולה שלו וכו'...

משימה שנייה

המטרה של כל קבוצה היא ליצור "כלי תחבורה" - למעשה כלי שמישהו יוכל לעמוד עליו
ולעבור מנקודה אחת של הרחבה לנקודה השנייה במהירות הגבוהה ביותר מבלי שיגע
אפילו פעם אחת בקרקע. ברגע שהנציג של הקבוצה נגע בקרקע, הוא חוזר לנקודת
ההתחלה.
הקבוצה הראשונה שהנציג שלה מגיע לנקודת הסיום היא המנצחת.
• באמצעות רמז זה אפשר לקבל את המידע: הכלים בהם הוא משתמש

משימה שלישית

המטרה של כל קבוצה היא ליצור את ה"מגדל האנושי" הגבוה ביותר.
לצורך המשימה יש לקבוצות 3 דק'. הקבוצה שתיצור את המגדל האנושי הבטיחותי הגבוה.
•הכרטיסייה יכולה לרמז על השותפים של הפושע (מפעלים ותעשיות מזהמות)

משימה רביעית

המדריך מציג בפני החניכים את החידה שעליהם לפתור: הכבשים והזאבים רוצים לחצות
את הנהר ולהגיע לצידו השני. ישנן 3 כבשים ו-3 זאבים. בכל פעם יכולים לעלות על
הסירה שנמצאת בנהר 3 דמויות. במידה ויש על הסירה 2 זאבים וכבשה אחת, הם יכולים
לאכול אותה. במידה ויש כבש אחד וזאב אחד או 2 כבשים וזאב אחד, הזאב לא יכול
לאכול את הכבשים.
אי אפשר להשאיר רב של זאבים גם בצד מסוים של הגדה בגלל שגם שם הזאבים יוכלו
את הכבשים.
בכל פעם שהסירה עוברת לצד השני של הנהר חייבת להיות דמות שתחזיר את הסירה
לצידה השני, כלומר, הסירה לא יכולה להגיע מצד לצד בכוחות עצמה.
קבוצה שתצליח להעביר את הכבשים והזאבים לצד השני בכמות צעדים קטנה יותר תהיה
המנצחת.

לאחר המשימות כל קבוצה תקבל 10 דק' להתייעצות בינה לבין עצמה ו"תגיש" למדריך
את דף השאלות מלא! )גם אם לא זכו במשימות ולא יודעים מי הפושע ואת שאר
התשובות, שינחשו בהתבסס על המשימות שעברו( קבוצה שתגלה ש"הפושע" הוא האדם
וה"פשע" שלו הוא הפגיעה בסביבה תהיה הקבוצה המנצחת.
לאחר מכן המדריך יסביר את רעיון הפעולה- הוא יסביר את המשימות השונות שהחניכים
עברו ואת התשובות של השאלות שקיבלו.
הוא יציג בפני החניכים תמונות של זיהום סביבתי )נספח( ויסביר את זה שלמעשה "אנחנו
יורקים לבאר ממנה אנחנו שותים". העולם הוא המקום בו אנו חיים, אבל נראה שדווקא
את הדבר הבסיסי הזה אנחנו לא מצליחים להבין. אנחנו פוגעים, מזהמים והורסים את
העולם שלנו, וכך גם את העתיד שלנו.

דיון מסכם:

• האם מפריע לכם זיהום ואי שמירה על הטבע? מדוע?
• למה חשוב שנשמור על הטבע – מה אכפת לנו בעצם שהטבע לא יתלכלך?
• האם אנו שומרים על הטבע למען בני האדם או למען הטבע?
• אילו שינויים קטנים ניתן לעשות בהתנהגות היום-יומית שלנו על מנת לשמור על הטבע
יותר?
• מה דעתכם על הפעולה שעברנו ועל נושא שמירה על הטבע ועל איכות הסביבה?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En