מה יקבלו החניכים בפעולה?

מידע על הסניף: על היסטוריית הסניף, על הצוותים שבסניף ועל התפקידים השונים
הקיימים בסניף.

מסרים מרכזיים

בתור חניכים, אשר מסיימים את שנת הנעורים, חשוב שיכירו לעומק את מבנה הסניף ואת
התפקידים השונים הקיימים בסניף.

מהלך הפעולה

מתודה 1 – 21 עם סבון מוצק

החניכים יסתדרו במעגל וישחקו במשחק 21 .בתחילת המשחק המדריך ירטיב לכל חניך
את הידיים עם בקבוק מים. על החניכים להצליח להתמסר ביניהם 21 פעמים ברצף.
במקום להתמסר עם כדור, החניכים יתמסרו עם סבון מוצק כך דרגת הקושי עולה מכיוון
שהסבון יחליק להם בין הידיים.
כאשר הם יצליחו להתמסר מבלי שהסבון ייפול להם הם יקבלו שאלה אמריקאית על
תולדות הסניף.

הערה למדריך

להכין שאלות מראש על היסטוריית הסניף בעלות 4 תשובות אפשריות. אם החניכים לא מצליחים להגיע ל - 21 מסירות, ניתן להפחית את סף המסירות הנחוצות על מנת לקבל שאלה.

מתודה 2 - חפש את המטמון

החניכים ישחקו חפש את המטמון כאשר כל רמז יוביל אותם ללמוד על צוות אחר בסניף
ועל בעלי התפקידים שבסניף.

הערה למדריך

עליך להכין מראש רמזים, משימות והסבר על כל צוות כך שהמשימות והרמזים יתאימו לצוותים הקיימים בסניף שלך.

מתודה 3 – דמיון מודרך

החניכים ישכבו על הרצפה ויעצמו את עיניהם בזמן שהמדריך ידבר אליהם:
" דמיינו את הסניף שלנו...
דמיינו את הסניף עוד חודש...
מה הייתם רוצים לראות בו?
מה חסר לכם והייתם רוצים שיהיה?
דמיינו, דמיינו... "

הערה למדריך

כאשר אתה אומר לחניכים לדמיין את הסניף הרחב בתיאורך על הקבוצה, על מבנה הסניף, על השכבות וכו'...

דיון:

• מה כל אחד מכם דמיין?
• איזה רעיון הכי מצא חן בעיניכם והייתם רוצים ליישם אותו?
• איך אתם חושבים שאתם יכולים להפוך את הדמיון למציאות?

  ציוד:
 • סבון מוצק בקבוק מים
 • הערה למדריך

  כאן ניתן להחליט עם החניכים מה תהיה המשימה לסניף שלהם (ר' תדריך לתהליך הנעורים בתחילת הקלסר).

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En