מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע על מהי מדורה טובה, בטיחותית, וידידותית לסביבה!

מסרים מרכזיים

ההכנות המקדימות למדורה וההתנהלות במהלכה חשובים לשמירה על הבריאות ועל
איכות הסביבה.

מהלך הפעולה

במהלך הפעולה נבנה עם החניכים מדורה.

הערה למדריך

חשוב לשים לב להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך: לכל אירוע שמתבצע בו שימוש באש בבית הספר או בתנועת הנוער ימונה אדם בוגר ואחראי על האירוע, והוא יתודרך ויפעל לפי הנחיות נוהל זה. תכנית הבטיחות, סידורי הבטיחות וכללי ההתנהגות של האירוע יאושרו על ידי מנהל בית הספר. מדורה עלולה לגרום לכוויות כתוצאה ממגע עם האש או מקרבה אליה ועל כן יש להקפיד על הנחיות הבטיחות ולתת תשומת לב מיוחדת לנושא. לפעולה זאת נצטרך עמדת כיבוי כולל מטף. שלב א' - נבחר עם החניכים את סוג המדורה המתאים לתנאי השטח והקבוצה אותה נבנה: 1 .מדורת כוכב: מדורת שמירה, מפיצה חום רב אבל אור מועט. בנייה: א. הנח כשישה בולי עץ כשהקודקוד במרכז והחלק העבה בחוץ ב. בנה במרכז פירמידה קטנה מחומרי ליבה וחומרי הצתה. 2 .מדורת קונוס: בנויה בצורת קונוס משמשת לחימום וקלה לבנייה בנייה: א. הנח את חומרי ההצתה ב. מעליהם הנח את חומרי הליבה והשאר פתח להדלקת חומרי ההצתה ג. הנח את חומרי הבערה והשאר את הפתח להדלקת חומרי ההצתה ד. הדלק את חומרי ההצתה תנועת הנוער המכבי הצעיר 3 .מדורת מזבח: מפיצה חום רב וצורתה כמזבח בנייה: א. הנח את חומרי ההצתה וחומרי הליבה ב. הנח שני בולי עץ במקביל ג. הנח מעליהם עוד שניים במקביל ובמאונך לקודמם ד. המשך עד לסגירת החור שבאמצע ה. הדלק את חומרי ההצתה. 4 .מדורת פירמידה: משמשת להפצת אור רב. ככל שתהיה גבוהה יותר תפיץ יותר אור ותיראה למרחוק. בנייה: א. בנה מסגרת מבולי עץ ב. בתוך המסגרת בנה כמו מדורת קונוס רק שחומרי הבערה שלה )בולי העץ( יהיו גבוהים בהרבה, ככל שהם יהיו יותר גבוהים המדורה תהיה יותר גדולה. ג. לאחר בניית הקונוס הכנס לתוך הקונוס כמות נכבדת של חומרי ליבה והצתה והשאר פתח להדליקם בכיוון הרוח. שלב ב' - הנחיות בטיחות: והכנות להדלקת האש ניצור עם החניכים מעגל אבנים מסביב למדורה )לפני שמדליקים( ונסביר להם את החשיבות לכך שהמדורה לא תתפשט. נסביר לחניכים כי בחירת מקום המדורה הוא חשוב, לא מקום עם קוצים ולא מתחת לעצים. שלב ג' – מיון חפצים לשריפה לאחר הדלקת המדורה נעמוד עם החניכים במרחק בטיחות ונוציא בכל פעם מהשקית חפץ והחניכים יצטרכו להגיד האם אנחנו יכולים לזרוק את זה למדורה והאם לא. דוגמה: נוציא שקית ניילון ונשאל: "האם מותר או אסור לשים את השקית במדורה"? על כל פריט נסביר מדוע מותר / אסור לזרוק אותו על מנת שילמדו לעתיד. הוראות הדלקה ובניית המדורה )עמודים 3-2) pdf.14/ntext/site/imgs/il.org.mtz.www://http

הערה למדריך

ניתן להוסיף פעילויות הווי מסביב למדורה – מרשמלו על האש, להכין שירון עם שירים שנוכל לשיר מסביב למדורה, סיפורי צ'יזבטים. שלב ד' – כיבוי המדורה בצורה בטיחותית. שופכים מים וחול על המדורה, דואגים שלא יישאר עשן ולא נראה גחלים דולקים, בסופו של דבר נכנסה את כל המדורה בחול.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En