מה יקבלו החניכים בפעולה?

• בחינה ערכית של המונח “חבר”.
• חומר למחשבה על ערכה של חברות אמיתית.
• הזדמנות לבחור להיות חבר טוב.

מסרים מרכזיים

חברות טובה היא חברות הדדית וחיובית לשני הצדדים. עלינו לבחון אילו ערכים חשובים
לנו על מנת שנדע אילו חברים לחפש ואילו חברים להיות.

מהלך הפעולה

הרעיון מאחורי הפעולה הוא לגרום לחניכים לחוות כל ערך לפני שהם מחליטים מה
מרכיב את ה"חבר הטוב". נחלק את החניכים לשתי קבוצות ונערוך ביניהם תחרויות.
כל ניצחון מביא כסף לקבוצה. בסוף התחרויות נערוך מכירה פומבית של ערכים מהם
מורכבת חברות אמיתית. הם יבחרו את המרכיבים החשובים בעיניהם.
תחרות 1( ערך האמון( נקשור כופת לצורת עיגול, וכל חניך יחזיק את הכופת וימתח אותו,
כך יווצר מעגל מתוח. על החניכים לשבת ולעמוד בזמן שהם מחזיקים בכופת. מצליחים-
100 ש"ח לקבוצה הראשונה שמצליחה, 50 לשנייה.
תחרות 2( ערך האחווה( שתי הקבוצות ישחקו במקביל תופסת עכברים, כאשר התופס
מקבוצה אחת צריך לתפוס את הילדים מהקבוצה השנייה. הילדים בעצם "מסתכנים" על
מנת "להציל" את חבריהם. מחליטים על זמן מסוים שבסופו הקבוצה שיש לה פחות ילדים
תפוסים מנצחת. 100 למנצחים 50 למפסידים.
תחרות 3( ערך האחריות( נעמיד את החניכים בטור, כשכולם עוצמים עיניים ורק האחרון
עם עיניים פקוחות. כל אחד שם את ידיו על כתפיו של זה שלפניו. המטרה של החניך עם
העיניים הפקוחות היא לכוון את הקבוצה להגיע למקום שמסומן מראש. בשביל לפנות
ימינה הוא יטפח על כתף ימין של זה שלפניו, כך יעבור הלאה עד הראשון שיפנה וישנה
את כיוון התנועה. בשביל לעצור יטפח על שתי הכתפיים. כך בעצם לחניך האחרון יש
אחריות על שאר ילדי הקבוצה. הקבוצה הראשונה שמגיעה- 100 ,הקבוצה השנייה - 50.
תחרות 4( ערך האכפתיות( נבחר נציג לכל קבוצה. ניתן לכל נציג שני כרטיסים- אדום
וירוק. כל פעם הקבוצה מתייעצת ומחליטה איזה כרטיס הנציג ישלוף. אם שניהם שולפים
אדום, שתי הקבוצות מקבלות 100 ,אם שניהם מוציאים ירוק, שתי הקבוצות מחזירות 100
ש"ח. אם אחד אדום ואחד ירוק, הירוק מקבל 100 והאדום משלם 100 .המטרה היא
להרוויח כמה שיותר כסף. לאחר כמה סבבים ניתן להם לערוך משא ומתן עם הקבוצה
השנייה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
תחרות 5( הקשבה( נבחר חניך אחד מכל קבוצה שיקבל את הוראות המשימה הקבוצתית
הכתובות על דף. כלל החניכים יכולים לדבר אך החניך שקיבל את ההוראות לא יכול לדבר.
על הקבוצה לנסות ולהקשיב לחניך בדרכים השונות בהן הוא מנסה להסביר את המשימה.
המכירה הפומבית- הערכים לקנייה
כדאי להקריא את כל הרשימה בפני החניכים לפני המכירה על מנת שיתכננו מה הם הכי
רוצים לקנות )זה גם יעורר דיון מעניין בקבוצה על איזה ערכים יותר/פחות חשובים, אילו
ערכים שליליים וצריך להמנע מלקנות אותם(.
אחריות / נתינה / כבוד / אמון / אחווה / אכפתיות / תמיכה / אהבה / אדיבות /
אופטימיות / ביטחון / הקשבה / ויתור / חמלה / יושר / כיף / אכזריות / אשמה /
השפעה / ניצול / התחשבנות / הדדיות
החניכים יצטרכו לבחור ממה הם חושבים שהחבר המושלם מורכב, ולקנות במכירה את
מרכיביו

דיון מסכם:

• אילו ערכים באו לידי ביטוי במשחקים הראשונים ששיחקנו: אמון, אחווה, אחריות,
אכפתיות הקשבה – למה כל אלה חשובים כל כך בחבר?
• חישבו על החבר הכי טוב שלכם – אילו תכונות חיוביות יש לו?
• מה עושה אותו חבר כל כך טוב?
• האם החברות שלנו הדדית? במה אני חבר טוב אליו?
• האם כולנו רואים חברות באופן זהה?
• מתי אתם מרגישים שהם מתנהגים כמו חברים טובים?
# עזרים לפעולה:
כופת
2 כרטיסים ירוקים, שני כרטיסים אדומים,
כסף מזויף בשטרות של חמישים ומאה

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En