מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע. החניכים ייחשפו לטקסי ההתבגרות בתרבויות השונות, לחשיבותם ולמשמעותם.

מסרים מרכזיים

הצלחת התהליך, איכותו וההנאה שתהיה לנו תלויה בנו כקבוצה ובאחריות שכל אחד ייקח
על עצמו בדרך!

מהלך הפעולה

סיפור מסגרת: החניכים נכנסים לטיסה (אם יש כסאות, אז לסדר כיסאות בשני טורים
ואם לא אז לסדר דפים על הרצפה בשני טורים). החניכים יקבלו כל אחד דרכון משלו.
דרך הכנת הדרכון (עזר) ניצור אווירה של טיסה כאשר המדריכים הינם הדיילים (עוברים
ומחלקים שתייה).

הערה למדריך

עליך להיכנס לאווירה ולגרום לחניכים להיכנס לאווירה גם. רצוי להביא תחפושות, ניתן לשים מוזיקה שמתאימה למדינות השונות וכל מה שעולה בדעתך על מנת לייצר את האווירה.

מתודה א'

מחלקים את הקבוצה לחמש קבוצות ולכל קבוצה נותנים קטע מידע על מדינה ועל הטקס
התבגרות שבה. על כל קבוצה להעלות הצגה שתמחיש את טקס הנעורים במדינה אותה
הם קיבלו.
לאחר שכל קבוצה בנתה את ההצגה מושיבים את כל החניכים במטוס וממריאים )על
פי סיפור מסגרת(. כל פעם מגיעים למדינה אחרת, כאשר מגיעים למדינה על הקבוצה
שקיבלה את המדינה להציג את ההצגה שהכינו.
אינדונזיה - שיוף שיניים
נערים ונערות עוברים טקס התבגרות, שבמהלכו הכוהן משייף את שש השיניים הקדמיות
שלהם. השיניים המשויפות מבדילות אותם, כך הם מאמינים, מהשדים בעלי השיניים
החדות. ביום מותם ישמשו השיניים אמצעי זיהוי בשער הכניסה לעולם הרוחות: לשדים
הכניסה אסורה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
שבט הלויה - טקס מילה
טקס ברית המילה נעשה אצלנו ליילוד בן 8 ימים. אך בחברות רבות נעשית המילה כחלק
מטקס ההתבגרות. כאשר נערים מגיעים לגיל 14 ,מתחילות החגיגות. במשך 6 ימים
שותים בני הכפר, שרים ורוקדים. בבוקר היום השביעי נערך הטקס. ראשית, טובלים
הנערים בנהר. אחר כך הם נמרחים בבוץ ולבסוף מחברים לראשם נוצת תרנגול.
נוצה זו אמורה להקל עליהם את הכאב.
במשך כל המילה חייב הנער לעמוד בלי להראות שום סימנים של סבל. רק לאחר דקות
ארוכות מותר לו לשבת ולהתמסר לכאבו. נער שמגלה את כאבו במהלך המילה, גורם
לעצמו בושות איומות ומבזה את משפחתו.
לאחר המילה מקבל הבוגר הטרי מתנות מבני השבט, וזאת אולי ההוכחה שיש מנהגים
שחוצים גבולות ותרבויות. מעתה יש לבוגר החדש שפע של זכויות: למשל, לשאת אישה
ולבחור את עיסוקו.
הודו - טקס הלידה השנייה
טקס ההתבגרות מתקיים רק לבני שלושת המעמדות הגבוהים. הטקס נקרא "אופנאיאנה",
שפירושו "הלידה השנייה". לפני הטקס שייכים הנערים למשפחתם, ואילו אחריו הם כאילו
נולדים מחדש והופכים חלק מהחברה. בעבר היו הנערים יוצאים, לאחר הטקס, ליער
לחיות ביער וללמוד מפי מדריך על החיים. כיום חוזרים הנערים לבית הספר, אך מעמדם
הוא כשל בוגרים. הטקס נערך לנערים בגילאים 12 - 20 ,והוא עמוס בסמלים שמבטאים
את המעבר מעולם הילדות לעולם הבגרות.
שבט המסאי - מבחני אומץ
נערים צריכים לעבור מבחני אומץ שונים, כדי שיוכרזו בוגרים.
כדי לסמל את כניסתו של הנער לעולם המבוגרים, שורפים את כל צעצועיו ומגלחים את
ראשו. עורכים לכבודו חגיגה שנמשכת מספר ימים. שיאה של החגיגה הוא עריכת טקס
מילה. אסור לנער להפגין רגשות כאב או פחד, ואם הצליח בכך, מוענק לו התואר "לוחם
צעיר". הוא רשאי לצוד ציפורים צבעוניות ולעצב מנוצותיהן כתר מפואר לראשו. נערים
שנכשלו בטקס המילה )כלומר חשפו את כאבם או את פחדם(, רשאים לצוד רק ציפורים
שאינן צבעוניות.
לאחר הטקס עוברים הנערים לכפר מבודד, ושם הם חיים במשך מספר שנים. בפרק זמן
זה הם לומדים מיומנויות שונות כמו ציד וטיפול בבקר. בסוף התקופה הם חוזרים לשבט
ונחשבים ללוחמים מן המניין.
יהדות - בר מצווה
כשנער מגיע לגיל 13 ,נערך לו טקס. בטקס דתי זה מצטרף הנער לקהילת המאמינים
הבוגרים. אביו מברך ואומר: "ברוך שפטרני מעונשו של זה" ומתכוון לומר בכך, שעד עתה
היה הוא, האב, אחראי למעשי בנו, ואילו מעתה הנער עצמו אחראי למעשיו שלו ולמילוי
המצוות.
במהלך הטקס עולה הנער לתורה בפעם הראשונה, כלומר קורא בתורה לפני הקהל. הוא
קורא את הקטע האחרון של פרשת השבוע - ה"מפטיר" - מתוך ספר תורה שהוצא מארון
הקודש. לאחר מכן קורא הנער קטע מספרי הנביאים הקשור לפרשה. זוהי ה"הפטרה".
תנועת הנוער המכבי הצעיר
מכאן והלאה חלים על הנער חובות וזכויות של מבוגר: למשל, הוא חייב במצוות הנחת
תפילין, והוא רשאי להשתתף ב"מניין" - תפילה בחבורה של 10 גברים לפחות. גם נערים
רבים שאינם דתיים עוברים את הטקס, ובכך הם מצהירים על עצמם שהם חלק מהמורשת
היהודית.
לאחר מכן המדריך יתקן אם צריך.

דיון

• מה דעתכם על הטקסים השונים?
• האם יש טקס שאהבתם במיוחד?
• או עורר בכם רגש אחר?

מתודה ב':

נניח על הרצפה שלושה פתקים. על כל פתק יהיה כתוב טקס מעבר אחר שיש בתרבות
שלנו: ברית מילה, בר מצווה וחתונה.
על החניכים לדבר ביניהם ולהחליט איזה טקס מעבר הכי חשוב ככה שייווצר מדרג.
למשל: 1 יותר חשוב מ - 2 אבל פחות חשוב מ 3 ,2 יותר חשוב מ 3 אבל פחות חשוב מ - 1
ו – 3 יותר חשוב מ - 1 אבל פחות חשוב מ - 2( .המטרה היא שתיווצר מעגליות כמו המשחק
אבן, נייר ומספריים(.
לאחר מכן נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות. נעמיד את הקבוצות אחת מול השנייה כאשר
מאחורי כל קבוצה במרחק מה יונח כופת על הרצפה. כל פעם שהמדריך אומר: "שלוש
ארבע ו.." כל קבוצה צריכה לצעוק את הטקס שהיא בחרה )ברית מילה\חתונה\בר מצווה(.
הקבוצה שבחרה בטקס החשוב יותר )לפי מה שהחניכים בחרו בהתחלה( צריכה לרדוף
אחרי חברי הקבוצה שהם גברו עליה. ברגע שחברי הקבוצה שבורחת עברו את הכופת
אסור לחברי הקבוצה הרודפת לתפוס אותם יותר )כמו הקדרים באים(. חניכים שנתפסו
עוברים לקבוצה השנייה. עושים כמה סבבים עד שנשאר חניך אחד בקבוצה.

מתודה ג' - בניית טקס נעורים

החניכים יעלו על המטוס ויגיעו למדינה ללא שם וללא מנהגים. על החניכים תוטל
המשימה להמציא למדינה טקס התבגרות חדש. על החניכים לבנות את הטקס לפרטי
פרטים ולבצעו.
שאלות מנחות-
• באיזה גיל הטקס מתבצע? מה מטרתו?
• מהו מהלך הטקס? כמה זמן הוא נמשך?
• מי מוזמן אל הטקס?
לבסוף יציגו החניכים את טקס ההתבגרות החדש אותו המציאו

דיון מסכם:

• מדוע לדעתכם יש צורך בטקס התבגרות?
• ומה חשיבותו? מה טקס ההתבגרות מסמל?

  ציוד:
 • שתייה וחטיפים למטוס
 • כוסות וצלחות
 • דפים ועטים
 • 2 כופתים
 • תחפושות שונות
 • בוקסה (רצוי)
 • דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En