מה יקבלו החניכים בפעולה?

• הכרות עם עקרון חופש הביטוי.
• חומר למחשבה על החשיבות והאחריות האישית בשמירה על גבולותיו של ערך חופש
הביטוי.
• ידע לגבי האוירה הציבורית שקדמה לרצח כמקרה ברור של חציית קו אדום של חופש
הביטוי.

מסרים מרכזיים

חופש הביטוי הינו ערך מרכזי במשטר דמוקרטי, עם זאת ישנן ביטויים המהווים
ביקורת ומחאה לגיטימיים לבין כאלה החוצים את הקווים האדומים והופכים לביטויים לא
חוקיים- פגיעה בפרטיות, דבר הסתה או המרדה.

מהלך הפעולה

חלק א' – בית משפט לשיר

נקריא בפני החניכים את השיר: "אני מתבייש" של אלי רווה
אני מתבייש / אלי רוה
בבית הספר, על הקיר
מישהו קשקש בגיר.
"המורה יוחנן רשע מרושע
אין לו חכמות ואין לו אישה"
המורה יוחנן איננו רשע
יש לו חכמות ויש לו אישה.
הוא מורה מצויין, לפחות בעיני,
למה כתבו עליו כתובת של גנאי?
אני מסתובב לי, מאוד מבוייש
אני מסתובב לי נרעש ונרגש...
אני יודע מי זה
אני ממש מכיר
את הילד ההוא
שקשקש על הקיר.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
נחלק את הקבוצה לשלושה חלקים – קבוצת הנאשם, קבוצת המאשים וחבר המושבעים.
נערוך בית משפט בעד ונגד השיר. לעזרת הקבוצות נחלק קטעי קריאה וחומר עזר.
על כל הקבוצה לחשוב על טיעונים משכנעים מדוע זה בסדר/לא בסדר לרשום את מה
שרשם על הקיר, ולשכנע במשפט אמיתי את חבר המושבעים.
נחלק תפקידים:
קבוצת הנאשם- הילד שקישקש על הקיר
1 .השיר
2 .חופש הביטוי וההבעה הוא זכותו של כל אדם להביע את דעתו ולומר את שברצונו לומר,
ללא הגבלות.
3 .לכל ילד הזכות להביע את דעותיו בחופשיות בכל העניינים הנוגעים לו. לכל ילד הזכות
לחופש מחשבה, מצפון ודת.
4 .מדינת ישראל... תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות... ותהיה נאמנה
לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. )מתוך מגילת העצמאות(.
קבוצת המאשים – הילד שמתבייש בשיר
1 .השיר
2 .הזכות לפרטיות מאפשרת לאדם מרחב פרטי, פיזי או וירטואלי הנתונים לשליטתו,
מתוך ההכרה כי תחומים בחיי האדם, אסור שיהיו ברשות הרבים ללא הסכמת האדם
הנוגע בדבר. מדובר בזכות יסוד, המוגנת באמנות ובהסכמים בינלאומיים, כמו גם
בחקיקה בישראל.
3 .שום ילד לא יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, משפחתו, ביתו
ותכתובתו, ואף לא פגיעה שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב.
מתוך: אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.
4 .כל אלו שהם בעלי לשון הרע, אסור לגור בשכונתם, וכל שכן לשבת איתם ולשמוע
דבריהם. ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע בלבד.
(רמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות דעות פרק ז, ו)

הערה למדריך

לחבר המושבעים ניתן את כל קטעי הקריאה – גם בעד וגם נגד. אחרי שחבר המושבעים ייתן את פסק דינוי, נדון:

דיון

• מתי זכותו של ילד להתבטא ולהביע דעה על מישהו אחר?
• מתי הזכות לפרטיות קודמת לזכות הביטוי?
• איפה עובר הגבול בין חופש הביטוי לחופש הפרטיות?

חלק ב' - מדחום ביטויים

נתלה / נניח לפני החניכים 4 שלטים:
1 .ביטוי לגיטימי
2 .ביטוי שאינו מקובל אך לא מסוכן
3 .ביטוי שאינו מקובל ומסוכן
4 .ביטוי לא חוקי
נראה לחניכים פוסטרים וסטיקרים מהתקופה שקדמה לרצח רבין ובכל פעם על
החניכים לרוץ לשלט שנראה להם מתאים לתוכן המופיע בפוסטר (התמונות מצורפות
בסוף בפעולה).

דיון

• האם ההחלטה היכן לעמוד הייתה קלה או קשה?
• מה סייע לכם להחליט?
• האם כולם הסכימו?
• בהקשר לביטויים הבעייתיים, האם עלינו להציב גבולות או שמא יפגע הדבר בעצם
מהותו של חופש הביטוי?
נספר לחניכים שהמשפטן והעיתונאי משה נגבי משתמש לצורך הבהרת עניין זה במשל
הרמזורים. לדבריו, רמזורים פוגעים בזכות יסוד שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית:
חופש התנועה. אך למעשה הרמזורים מסדירים את חופש התנועה של כולנו, מונעים
אנרכיה ושומרים על זכות החשובה לעין ערוך: הזכות לחיים. אם כן, לעיתים זכויות
מתנגשות ויש למצוא את האיזון בין ערכים וזכויות. לכן, יש להציב גבולות וקווים אדומים
בכדי להגן על עצמנו.

שאלה לדיון

• כיצד נדע להבחין היכן עובר הגבול וכיצד נדע מתי להציבו?
נקריא בפני החניכים את אמירתו של אלברט איינשטיין:
"חוקים בלבד אינם יכולים להבטיח חופש ביטוי. כדי שכל אדם יוכל להביע את דעותיו
ללא עונש, חייבת לשרור רוח של סובלנות באוכלוסייה כולה". (אלברט איינשטיין).

  ציוד:
 • דפים ועטים
 • דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En