מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיבה על המושגים “חברות” ו”רעות”
• חשיפה לסיפורי הקרבה ורעות שקרו במהלך מלחמות ישראל

מסרים מרכזיים

פעמים רבות חברות נמדדת בעת מצוקה, וניתן להתייחס לעניין בחיי היום יום.
ביום הזיכרון זו הזדמנות לראות כיצד חברות ורעות מביאה אף להקרבת חיים.

מהלך הפעולה

מתודה 1 :שמש אסוציאציות

נכתוב על בריסטול גדול את המילה "רעות", ונבקש מהחניכים להגיד מה עולה להם בראש
כשהם שומעים את המילה "רעות". נבקש מהחניכים להסביר במילים שלהם מהי רעות
לדעתם. לאחר מכן נקרא יחד את ההגדרה למילה לרעות:
רעות – חברות עמוקה בין בני אדם. חברות שבה אנו מרגישים שאנו מוכנים לעשות הכל
עבור האדם השני.

מתודה 2 :על חברות בחיי היום - יום

נתלה בקצה אחד של החדר את השלט "מסכימ/ה" ובצד השני את השלט "לא מסכימ/ה".
נקריא בפני החניכים היגדים הקשורים לחברות ונבקש מהם לעמוד במיקום השלט שהכי
מתאים לתחושתם לגבי ההיגד.
ההיגדים:
1 .חבר טוב תמיד יהיה שם בשבילי, גם אם אני לא אהיה שם בשבילו
2 .חברות אמיתית לא נמדדת בכמות הזמן שמבלים ביחיד – אלא באיכות הזמן המשותף
3 .אני אף פעם לא רב עם החבר הכי טוב שלי
4 .לפעמים קשה לי לדעת מי חבר שלי באמת
5 .חבר טוב הוא כזה שתמיד יבוא לעזרתי כשאצטרך
6 .אני אף פעם לא אאכזב חבר
7 .בשביל חבר שלי הייתי מוכן להקריב את חיי
(אפשר להוסיף עוד היגדים)

נשאל את החניכים:

• האם הייתה הסכמה לגבי כל ההיגדים?
• מהי חברות אמיתית בעיניכם?
• מתי היא נמדדת?
• תנו דוגמאות למקרים בהם עזרתם או נעזרתם בחבר בעת צרה.
• תנו דוגמאות למקרים בהם הקרבתם משהו יקר מאד בשבילכם עבור חבר או להיפך.

הערה למדריך

ביום הזיכרון אנו נחשפים לאלפי סיפורים שבהם ההקרבה מגיעה עד הקצה, וחיילים מקריבים את חייהם על מנת להציל את חבריהם בשדה הקרב, בחרנו בשני קטעים ונציג אותם כעת.

מתודה 3 :חברות והקרבה בקרב

נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת סיפור ולומדת את הסיפור עם
המדריך. לאחר מכן על כל החניכים להציג את הסיפור בפני הקבוצה השנייה
סיפור 1
רועי קליין - בשנת 1993 התגייס לצה"ל, התנדב לצנחנים בהמשך שב לשירות קבע ושימש
כמפקד פלוגה ביחידת אגוז. בשנת 2001 קיבל ציון לשבח מאלוף פיקוד המרכז על
תפקודו במארב ליד שכם שבו הרג הכוח שבפיקודו חמישה מחבלים פלסטינים. לאחר מכן
מונה לתפקיד סמג"ד 51 של חטיבת גולני.
בתפקיד זה לחם קליין במלחמת לבנון השנייה. במהלך הקרב בבינת ג'בייל נזרק רימון יד
לעבר הכוח שעליו פיקד. קליין זינק על הרימון, עצר בגופו את הפיצוץ ונהרג. במעשהו
הציל את חיי יתר החיילים ששהו בסמוך. חייליו סיפרו כי בעודו גוסס מפצעיו, דיווח
בקשר על מותו, זעק "שמע ישראל" ומסר לסרן איתמר כץ, אשר לקח את הפיקוד על
הכוח, את מכשיר הקשר המוצפן )"ורד הרים"( שברשותו. בעקבות מעשיו הוענק לו עיטור
העוז.

הערה למדריך

מומלץ לצפות לפני בסרט "ובכל נפשך – סיפורו של רועי קליין ז"ל". ניתן למצוא את הסרט .il.co.roiklein.www בנוסף לקריאת הקטע ניתן לצפות יחד עם החניכים בקטע מהסרט )האורך המלא של הסרט הוא 40 דקות(.

סיפור 2
הם התקדמו לאט. הכל היה רגוע.
מנגד הנהר וגומא מרשרש
פתאום רעם ברק, אחד צעק: פצוע!
אני כבר בא- ענה לו החובש.
עלינו על מוקש! - צעק אז הפצוע,
אני כאן, לצידך - ענה לו החובש.
ברד של אש ניתך, ברד כבד קטוע,
מעבר לנהר, לגומא הרוחש.
הַ שאירו אותי כאן - ביקש אז הפצוע,
עזוב שטויות - ענה לו החובש.
תציל את עצמך - ביקש אז הפצוע.
אני נשאר איתך - ענה לו החובש.
והם נותרו שניהם, והשדה פתוח.
והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש.
אנחנו אבודים - מילמל אז הפצוע,
אחוז בי טוב - ענה לו החובש.
נפצעת גם אתה - מילמל אז הפצוע
עזוב, זה לא נורא - ענה לו החובש.
האש כבדה, כבדה! קשה, קשה לנוע.
רק לא להתייאש, רק לא להתייאש,
אזכור אותך תמיד - נשבע אז הפצוע.
רק לא ליפול - מילמל אז החובש.
שלך עד יום מותך - נשבע אז הפצוע.
היום הוא יום מותי - ענה לו החובש.
פתאום ענן אבק, פתאום עלתה הרוח,
וצל על הקרקע, והוא קרב, רועש.
ניצלנו! הם באים! - ייבב אז הפצוע,
אך לא שמע מילה מן החובש.
אחי, אחי שלי! - ייבב אז הפצוע.
מעבר לנהר הגומא מרשרש,
אחי, אחי שלי
אחי, אחי שלי
אחי!!!

דיון:

• איך בא לידי ביטוי ערך ה"חברות" בסיפורים שהצגתם?

הערה למדריך

מומלץ לקרוא קודם על הסיפור מאחורי השיר בויקיפדיה- .wikipedia.he://https A9%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9C%D7_%94%D7%93%D7%9C%D7%91%D7/%wiki/org או לצפות בסרטון המספר את הסיפור מאחורי השיר- IAzPIDKyFKo=v?watch/com.youtube.www://https מומלץ להשמיע לחניכים את השיר ולא רק לקרוא אותו איתם.

דיון מסכם:

מה הרגשתם לאורך יום הזיכרון? בבי"ס, בבית, עם החברים?
נשאל את החניכים אלו סיפורים הם מכירים על חיילים שנהרגו במלחמות ישראל או
בפעולות טרור.

הערה למדריך

יש להיות מאוד רגישים לחניכים שאולי יש להם סיפור אישי עצוב / ממשפחה שכולה. חשוב לסכם את הפעולה ולהזמין את החניכים לקרוא ולחקור סיפורים נוספים העוסקים בגבורה ורעות.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En