מה יקבלו החניכים בפעולה?

• ייחשף לצורות שונות של אקטיביזם חברתי.
• יבין כי ההחלטה להשפיע על סביבתו היא בידיים שלו.
• יחשוב על צורות שונות בהן הוא יכול להשפיע.

מסרים מרכזיים

החניכים יבחנו מה הם עושים למען הסביבה שלהם.

מהלך הפעולה

מתודה 1 – הפער בין הרצוי למצוי

נראה לחניכים סרטון. נבקש מהם לפתוח בטלפון שלו שנקרא:
By Stories Good Thai - Commercial Thai Heartwarming
Linaloved
בסרטון רואים בחור אסייתי שעושה דברים למען הסביבה שלו כל יום.
cZGghmwUcbQ=v?watch/com.youtube.www://htt

דיון

• מה אתם חושבים על הסרטון?
• האם לדעתם מה שהוא עושה זה שינוי משמעותי?
• זה אקטיביזם באמת ?
• מה היו התגובות של הסביבה )בחור שמניד את ראשו לצדדים למראה הנתינה שלו(
• מה זה נותן לאדם שעוזר בסופו של דבר?
• יש מחיר לעזרה?

מתודה 2 – הפער בין הרצוי למצוי

המדריכים עומדים בקצה אחד של מקום הפעולה והחניכים בשורה ממול, כל פעם נקריא
משפט על מצב נתון בארץ ונתחיל אותו עם "מפריע לי..." אם המשפט נוגע לחניך, כלומר
המצב מפריע לו, על החניך להתקדם צעד אחד קדימה. בסוף הסבב כל חניך יצטרך לזכור
איפה הוא עמד )יניח אבן/נעל( ויחזור להתחלה.
בסבב השני יקריא המדריך את אותם משפטים רק שיתחיל אותם הפעם עם
"אני פועל למען.." והחניכים יצטרכו להתקדם צעד בהתאם- אם זה נכון לגביהם.
רשימת אמירות: )בסבב ראשון מתחילות ב-"מפריע לי"(
1 .מפריע לי שאנשים מלכלכים את חוף הים.
2 .מפריע לי שלא זורקים זבל בפח.
3 .מפריע לי המחירים היקרים בארץ.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
4 .מפריע לי שנוער בישראל מקלל המון.
5 .מפריע לי שמעירים רק לבנות על מכנסיים קצרים.
6 .מפריע לי שיש כלבים נטושים ברחובות.
7 .מפריע לי שניצולי שואה חיים מתחת לקו העוני.
)בסבב השני את אותם משפטים יש לשנות ולהתחיל ב"אני פועל למען שינוי ב..."(

דיון

• למה יש פער כל כך גדול בין מה שמפריע לכם ומה שאתם עושים על מנת לתקן את זה? • האם ישנם דברים שהפריעו לכם ופעלתם לשנותם? כיצד? • מה יכול לאפשר לכם לעשות צעד ולפעול למען מה שמפריע לכם? • האם זה תפקידנו כחברים בתנועת נוער לפעול למען שינוי חברתי?

הערה למדריך

חשוב להדגיש כי תנועת הנוער קיימת על מנת לעשות שינוי חברתי ולפעול למען הפיכת החברה לטובה יותר. התנועה מאפשרת את זה כי היא תנועה- קבוצה גדולה המאחדת הרבה אנשים אשר פועלים יחד לטובת מטרות משותפות.

מתודה 3 – טקסט למחשבה

ניתן לחניכים דף A4 ונבקש מהם לקפל אותו לחצי. בחצי אחד נבקש מהם לרשום את
התשובה לשאלה – מה מפריע לי בסניף?
אחרי שכולם ענו נקרא יחד את טור הדעה של ג'יל לוק "לעשות לייק זה לא לעזור: כיצד
הפייסבוק הורג את האקטיביזם הסטודנטיאלי" – )במידה והזמן קצר ניתן לקרוא רק את
פסקה 5 מתוך הקטע.(
לאחר הקריאה נקיים דיון.

דיון

• האם אתם מסכימים עם מה שכתוב?
• פעם אתם שיתפתם משהו בפייסבוק והאמנתם שאתם משנים?
• למה הפייסבוק עוזר? יש לו מקום בכלל באקטיביזם חברתי?
• האם הוא אלטרנטיבה מועילה בניגוד ליציאה להפגנות?
לאחר מכן נבקש מהחניכים לכתוב בחצי השני של הדף מתחילת המתודה מה הם הולכים
לעשות לגבי מה שהם כתבו שמפריע להם בסניף. נעזור למצוא פתרון ונפעל על מנת
לשנות ביחד איתם באמת.
קריאה לפעולה-
יש דברים שמפריעים לכם ואמרתם לנו אותם. עכשיו קומו ותעשו משהו עם זה. תפעלו
ותשנו ותניעו אחריכם אנשים שמסכימים איתכם. אל תחכו למישהו אחר שישנה. עכשיו
זה הזמן וזה תלוי בכם.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En