מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע בנושא 10 דיברות התנועה.

מסרים מרכזיים

כל חניך בתנועת ה”מכבי הצעיר” חייב להכיר את הסיסמאות והדיברות ולשאוף לפעול
לאורן גם בחיי היומיום.

מהלך הפעולה

סיפור המסגרת לפעולה יהיה משחק הטלוויזיה "החטא ועונשו". המטרה היא לצבור כמה
שפחות חטאים. נחלק את הקבוצה ל-2 ,ונציג את המשחק כמנחי השעשועון.

הערה למדריך

ניתן להביא עניבות, הילה של מלאך, קרניים של שטן וכד' ליצירת האווירה. נחלק לכל קבוצה בריסטול ריק כצורת לוחות הברית, אותו יידרשו למלא. המתודות יקבילו לדיברות וסיסמאות התנועה. המדריכים יציגו כל מתודה כשלב אותו צריכים לעבור בלי לצבור חטא ובמקביל לזכות בדיברה. נעשה שימוש בשמות השלבים כדי להלהיב את החניכים וליצור עניין. בכל שלב חניך אחר יזכה בדיברה והוא יקבל אותה קשורה לסרט כמו של מלכות יופי.

הערה למדריך

פה עליכם לבחור )כבר בשלב הכנת העזרים( מספר דיברות שאותן חשוב לכם להעביר כי לא בטוח שתספיקו את כולן. את הדיברות שלא הספקתם לעשות את המשימה שלהם תסבירו לכל הקבוצה ותערכו הצבעה למי דיברה זו הכי מתאימה.

חלק א' - "האם אתה אמין?"

נבקש מהחניכים לשבת במעגל, ונשאל אותם שאלות על סיטואציות בחייהם שהם שיקרו
לגביהם. כל חניך ששיקר באחת הסיטואציות ירים אצבע, החניך שבסוף המתודה יהיה עם
הכי פחות אצבעות שהרים יזכה בדיברת "המכבי הצעיר איש אמת ודיברו אמונה".
השאלות:
1 .האם קרה שהמורה שאלה אותך אם הכנת שיעורי בית ואמרת שכן כשלא הכנת?
2 .האם קרה שהוריך שאלו באיזה שעה הגעת אתמול בלילה לאחר יציאה, ואמרת שעה
מוקדמת יותר מזו שחזרת בה?
3 .האם חבר/ה שאלו אותך שאלה לגבי אופיים או מראם החיצוני ושיקרת "שקר לבן" כדי
לא לפגוע בהם?
תנועת הנוער המכבי הצעיר
4 .האם איבדת משהו והאשמת בכך את אחד מחבריך/אחיך?
5 .האם אכלת בארוחה משפחתית וכששאלו אם טעים לך אמרת שכן אפילו שלא?
6 .האם הזדהית בשם אחר כשהזמנת בארומה?

הערה למדריך

עליכם לגלות רגישות רבה במשחק זה, שכן מי שיימצא פחות אמין עלול להיפגע.

חלק ב' - "איך העברית שלך?"

נבקש מכל קבוצה לבחור נציג )מומלץ כזה שפותר הרבה תשחצים(. הנציגים יקבלו דקה
וחצי כדי לפרש כמה שיותר מילים בעברית )לדוגמא – שח רחוק=טלפון(. הנציג שיזכה
יזכה את הקבוצה שלו בדיברה "המכבי הצעיר נאמן לעמו, ארצו ושפתו".
המילים:
גזוזטרה=מרפסת, דרגש=ספסל, אספקלריה=ראי, אלונטית=מגבת, קלחת=סיר, קולמוס=עט,
עגורן=מנוף, אשתקד=בשנה שעברה, אורלוגין=שעון, עטרה=כתר, אנפילאות=נעלי
בית, רביד=תכשיט, פלצור=לאסו, שלחופה=צב, אמודאי=צוללן, רגב=גוש אדמה,
אספלנית=פלסטר, עיזבון=ירושה, תופין=עוגיה, זרבובית=פיה של כלי.

חלק ג' - "ראש הממשלה הבא"

נחלק לכל קבוצה נייר עיתון, ונבקש מהקבוצות לחשוב על משהו שמפריע לה בחיי
היומיום, יכול להיות גם משהו מינורי ואף מצחיק, עליו יצטרכו להציג סיסמא ומצע
למחאה בנושא. לכך יקבלו 5 דקות, הקבוצה המשכנעת ביותר תקבל את הדיבר "המכבי
הצעיר חבר מועיל בחברה ועוזר לזולת".

חלק ד' - "משפחה וחצי"

נבקש מכל קבוצה לשלוח נציג עוד לפני שהקבוצה יודעת מה המשימה. על הנציג להגיד
כמה שיותר שמות של אחים של חניכי הקבוצה, זה שיידע הכי הרבה משמות האחים ינצח
ויקבל את הדיבר "המכבי הצעיר אח לכל מכבי ורע לכל אדם".

חלק ה' - "מלכת אנגליה"

נשאל את שתי הקבוצות שאלות אמריקאיות נימוסי שולחן אנגלים, באמצע המעגל יהיה
כתר מבריסטול והנציג הראשון שיניח אותו על הראש יוכל לענות על השאלה.
השאלות:
1 .איזו כמות של מרק נהוג לתת לסועד וכמה ממנה הוא אמור להשאיר בסוף?
א. מגישים קערה מלאה ולסועד אסור להשאיר אפילו טיפה
ב. מגישים שלושת רבעי קערה ועל הסועד להשאיר כפית וחצי
ג. מגישים חצי קערה והסועד חייב להרים את הקערה ולשתות את הטיפות האחרונות
תנועת הנוער המכבי הצעיר
2 .מתי מותר לאכול עוף בידיים ולא בסכין ומזלג?
א. אסור כלל לאכול עוף בידיים
ב. רק בשלב שלא מצליחים יותר להוריד את הבשר בסכין ומזלג
ג. רק כאשר בעלי הבית מתחילים לאכול בידיים
3 .איך מניחים את הסכו"ם בסיום הארוחה?
א. בצורת איקס על הצלחת
ב. לצד הצלחת כמו שהונחו לפני הסעודה
ג. כשהסכין והמזלג מקבילים אחד לשני על גבי הצלחת
4 .על איזה נושא רצוי שלא לדבר במהלך סעודה?
א. מחלות ובעיות רפואיות
ב. בעלי חיים
ג. על השכנים
5 .במידה והוגש תה חם, איך מותר לצננו?
א. לנשוף על התה
ב. לערבב בכפית מבלי לפגוע בדפנות הכוס
ג. לחכות עד שמתאפשר מגע ממושך בכוס בלי לקבל כוויה
הקבוצה הזוכה תקבל את הדיבר "המכבי הצעיר אדיב ומנומס".

חלק ו' - "תנו לחיות לחיות"

נשחק "לא נפסיק לשיר" כאשר כל קבוצה צריכה לשיר בתורה שיר שיש בו בעל חיים.
המנצחים הם האחרונים שמוצאים שיר בנושא, ויקבלו את הדיבר "המכבי הצעיר חובב את
החי והצומח, מגן עליהם ושומר על איכות הסביבה".

חלק ז' - "אנדרלמוסיה"

נחלק לשתי הקבוצות את השיר "עניין של זמן" בצורה מבולגנת - כל בית יהיה מבולגן
בנפרד, לא כל השיר יהיה מבולגן כדי להקל על החניכים )נספח א'(. נסביר לקבוצות
שעליהן לסדר אותו ויצטרכו לסדר אותו בזמן מוקצב של דקה וחצי. הקבוצה שתצליח
לסדר את השיר בזמן או לחילופין ראשונה תזכה בדיבר "המכבי הצעיר איש המס"ד".

חלק ח' – "העולם מצחיק אז צוחקים"

נבקש מכל קבוצה לבחור את החניך המצחיק ביותר שיצטרך לספר למדריכים ולקבוצה
בדיחה, או לחילופין לעשות משהו שיצחיק את כולם, המצחיק ביותר יזכה בדיבר "המכבי
הצעיר עליז, אמיץ ואינו נופל ברוחו".

חלק ט' - "שקל ועוד שקל"

נכסה לשני נציגים את העיניים ולכל אחד מהם ניתן מטבע כלשהו. נמקם קופת חיסכון
)אפשרי לקחת קופסת קרטון ולעשות בה חריץ או אפילו בקבוק פלסטיק( במרחק זהה
מהנציגים והקבוצות יצטרכו להכווין אותם אל הקופסא, כך שמי שישלשל את המטבע
ראשון לקופה ינצח. אפשר לערוך את המשחק במספר סבבים. המנצח יזכה בדיבר "המכבי
הצעיר חסכן ואינו קמצן".

חלק י' - "מנגו, בננה ומלון"

נבחר מכל קבוצה שני נציגים: לנציג אחד יהיה תפוח קשור בחוט אותו יצטרך להחזיק
גבוהה, הנציג השני יצטרך לאכול כמה שיותר מהתפוח במוחזק תוך דקה.
הנציג שיצליח לאכול הכי הרבה מהתפוח שהוחזק לו יזכה בדיבר "המכבי הצעיר מוקיר
פרי עמלו ועמל אחרים".

  ציוד:
 • תפוח, חוט שמשון
 • סיכום

  כעת נגיע לשלב המסכם בשעשועון – "על ארבעה בנים דיברה סיסמא", בו הכול עוד יכול
  להשתנות...
  כל פעם נקריא לחניכים סיפור על אחד מבני מכבי צעיר )נספח ב'(, והם יצטרכו לנחש עם
  מה בתנועה הוא מזוהה. הרעיון הוא שכל בן מדבר על סיסמא אחרת של התנועה, כל פעם
  שקבוצה תנחש במי מדובר )רק כשמסיימים להקריא את הסיפור( היא תקבל את הסיסמא.

  דיון מסכם:

  • נחשפתם כאן לכלל דיברות וסיסמאות התנועה, האם הכרתם את כולם עד עכשיו
  כחניכים?
  • למה צריך סיסמאות ודיברות בתנועת נוער? במה הן שונות ממה שמוביל אותנו כבני
  אדם, או ביהדות עצמה?
  • האם אתם מרגישים שמעבר לרמה השטחית, יש אמת בדיברות אלה? הן באמת מובילות
  אתכן?
  • איפה אתם רואים ביטויים לדיברות אלה ברמה העמוקה ולא רק ברמה השטחית?
  • חשוב לכם ליישם את דיברות אלה?
  • חשוב שיהיה לכם חשוב ליישם את דיברות אלה בחייכם?
  • האם כבוגרים צריכה להיות לנו מחויבות גדולה יותר אליהן?
  • האם יש דיבר או סיסמא שאת לא מזדהים איתה? או מזדהים איתה יותר מאחרות?
  • הייתם מוותרים על אחת מהן?

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En