מה יקבלו החניכים בפעולה?

הכרות עם המושג “משטר דיקטטורי” והשוואה עם “משטר דמוקרטי”

מסרים מרכזיים

המשטר הדמוקרטי בו אנו חיים הוא בחירה, שכדי שנמשיך לדבוק בה עלינו להבין את
ההבדלים בינו לבין המשטר הדיקטטורי, להכיר בחסרונות שלו ולהתחבר ליתרונות שלו.

מהלך הפעולה

הערה למדריך

לפני הפעולה – חשוב ללמוד היטב על ההבדלים בין משטר דיקטטורי לבין משטר דמוקרטי – זכור שההדרכה מתוך ידע היא הרבה יותר משמעותית ואפקטיבית

מתודה 1 - משחק המשימות

נחלק את החניכים לשתי קבוצות. מבלי שהחניכים ידעו, קבוצה אחת תתנהל באופן
דמוקרטי והשנייה באופן דיקטטורי. נסביר לחניכים שהם הולכים לבצע משימות
בקבוצה שלהם, ואת המשימות יהיה עליהם לבצע בזמן ובאופן הטוב ביותר.
לכל קבוצה ניתן מעטפה שבתוכה הסבר על תפקודם כקבוצה.

המשימות:
1 .משימה ראשונה- מסלול מכשולים:
עליכם להעביר נציג מכל קבוצה דרך מסלול מכשולים. לנציג אסור לגעת ברצפה.
למדריך: מסלול המכשולים יורכב מ- 3 תחנות רצופות שאת כולן הקבוצה תצטרך לעבור
כדי לסיים את המשימה.
• תחנה 1 - המדריכים יקשרו בין 2 עצים 4 כופתים בצורת כוכבית *.
המדריכים יסבירו לחניכים שעל הנציג לעבור בין הכופתים מבלי לגעת בהם.
• תחנה 2 - המדריכים יציבו על הרצפה 12 כופתים קשורים בצורת עיגולים )למעשה על
הרצפה צריכים להיות מונחים 12 עיגולים שעשויים ממשהו, זה יכול להיות חישוקים,
סביר להניח שלרוב הסניפים יהיה נוח להשתמש בעיגולי כופתים(.
על החניכים לעבור בתוך העיגולים כאשר הם מרימים יחד את הנציג, אסור להם לגעת
בעיגולים או לדרוך מחוץ להם.
• תחנה 3 - המדריכים יקשרו חבל יתר בצורת עיגול בין שני עצים. אחרי כמה מטרים
יקשרו חבל יתר נוסף בצורת עיגול אך בגובה גבוה יותר מהראשון.
משימת הקבוצה היא להעביר את הנציג בתוך שני העיגולים.
2 .משימה שניה- פלונטר ידיים:
כל קבוצה תעמוד במעגל בעיניים עצומות ותרים ידיים. כל חניך יתפוס יד של מישהו
מבלי לראות במי הוא מחזיק.
כאשר יפתחו את העיניים יצטרכו החניכים "לפתור את הפלונטר", לחזור חזרה למעגל
מבלי לעזוב ידיים.
הקבוצה הראשונה שחוזרת למעגל/מספר מעגלים מנצחת.
• נבצע שני סבבים.
• זמן התכנון לקבוצות יינתן כאשר העיניים נפתחות בפעם הראשונה, ובין שתי הפעמים.
קבוצה 2 :
אתם הולכים לבצע מספר משימות.
• כעת המדריך יבחר מאחד מחברי הקבוצה שלכם שיהיה "המנהיג" של הקבוצה.
• בעת ביצוע המשימות, על המנהיג באופן בלעדי לנהל את אופן ביצוע המשימה
כראות עיניו ולפי בחירתו.
• לפני כל משימה תקבלו זמן לתכנון והסבר של המנהיג על ביצוע המשימה.
• על כל חברי הקבוצה להקשיב לדברי המנהיג ולעשות בדיוק את מה שהוא מצווה
אתכם לעשות.
• אם אחד מחברי הקבוצה מפריע או מתנגד למנהיג, הוא רשאי להוציא אותו
מהקבוצה
משימה ראשונה – תבחרו שם לקבוצה ותכינו דגל!
השם והדגל צריך לייצג את הערך שיבחר המנהיג, שמייצג אותו ואתכם כקבוצה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
3 .משימה שלישית– מגדל קשים:
כל קבוצה תקבל כ-30 קשים, ותצטרך לבנות את המגדל הכי גבוה בזמן מוגבל.
ניתן לחניכים 3-2 דקות לתכנון ו-7 דקות לביצוע.

הערה למדריך

ניתן להקשות את המשימה על ידי מתן הגבלות לקבוצות – לחלק מהחניכים אסור לגעת, חלק מהחניכים לא רואים 4 .משימה רביעית– הכספת: נכין לכל קבוצה מעגל מכופת ובתוכו נשים על הרצפה דפים עליהם רשומים המספרים 30-1 .החניכים יצטרכו בזמן המהיר ביותר ללחוץ על כל המספרים לפי הסדר, כך שבכל פעם מותר רק לחניך אחד להיות בתוך המעגל, וחניך לא יכול לדרוך על שני מספרים ברצף. במידה ושני חניכים נכנסים בו זמנית, הקבוצה תצטרך להתחיל מהתחלה. הקבוצה הראשונה שמסיימת מנצחת.

דיון לעיבוד המשימות:

• איך היה?
• מה קרה במשימות? איזו קבוצה הצליחה יותר?
• למה לדעתכם קבוצה זו היא שניצחה?
• מה היה השוני בביצוע המשימות בין שתי הקבוצות?
• איזו קבוצה הייתה יותר יעילה?
• מה עיכב את הקבוצות בביצוע המשימות?
• כיצד בחרה קבוצה מספר 1 להתנהל? איך בחרו את מובילי המשימה?
• איך הרגשתם להיות מונהגים בכל קבוצה?
• מה חשוב יותר – איך שהרגשתם או כמה שהצלחתם במשימה?

  ציוד:
 • שתי חתיכות אלבד/בריסטול וגואש להכנת הדגלים.
 • 30 חתיכות כופת של כ-3 ידיים
 • 4 חתיכות יתר של כ-3 ידיים
 • כ-60 קשים
 • דפים עם המספרים 30-1( כפול שתיים(
 • הערה למדריך

  סיכוי טוב שבחלק מהמשימות, או אפילו בכולן, הקבוצה הדיקטטורית תנצח – שכן הרבה פעמים ריבוי דעות ומחשבות יכול ליצור סרבול, ודווקא מנהיג אחד מוצלח יכול בטווח הקצר להוביל להצלחה בצורה טובה. חשוב לא להיות מקובעים על התפיסה הדמוקרטית האוטומטית שלנו, ו"לעבוד" בדיון עם מה שקרה באמת במשחק. לדוגמה, במידה והקבוצה הדיקטטורית הצליחה, לנסות להבין איתם למה אבל גם איך הרגישו חברי הקבוצה לעומת הקבוצה הדמוקרטית.

  מתודה 2 - למידה על המשטרים

  נסביר לחניכים כי הקבוצות מייצגות שני סוגי משטרים: משטר דמוקרטי ומשטר דיקטטורי.

  הערה למדריך

  משטר- ממשל, התחום בו נעשות ההחלטות הרשמיות והכוללות של חברה או מדינה. כדי להבין מה מאפיין כל משטר, נפזר על הרצפה פתקים עם מאפייני המשטרים. לפי התנהלות הקבוצות, החניכים יצטרכו לחלק את המאפיינים בין המשטר הדמוקרטי והדיקטטורי. לאחר החלוקה נעבור על המאפיינים ונוודא הבנה של החניכים של המאפיינים. נשתמש באופן התנהלות הקבוצות במשימה הראשונה על מנת להדגים את המאפיינים (לדוגמה, בקבוצה 1 בכל משימה התחלף מנהיג - ממחיש את הגבלת השלטון)

  דיון:

  • מה ההבדלים המרכזיים בין המשטרים?
  • מה היתרונות של ניהול מדינה במשטר דיקטטורי?
  • מה החסרונות? (להתייחס להתנהלות הקבוצות במשימות)
  • מה הקשיים בהתנהלות במשטר דמוקרטי?
  • למה לדעתכם בכל זאת אנחנו בוחרים לחיות בישראל במשטר דמוקרטי?

  הערה למדריך

  הדמוקרטיה התקבעה כשיטת המשטר עם הקמת התנועה הציונית. הסיבה העיקרית שאנחנו דובקים בדמוקרטיה היא שהיא מקדמת את חרויות הפרט – אמנם בדיקטטורה ההתנהלות יכולה להיות יעילה יותר, אך היא מקטינה את המקום של הפרט להתבטא, להתפתח ולעלות במדרגות ההשפעה.

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En