מה יקבלו החניכים בפעולה?

⋅ ידע על היסטוריית התנועה.
⋅ תחושת גאווה על היותם חלק מארגון גדול בעל משמעות וחשיבות גדולה.

מסרים מרכזיים

“דע מאין באת ולאן אתה הולך…”

מהלך הפעולה

הערה למדריך

קצת רקע לפעולה: בשנת 1929 התקבלה החלטה בוועידת מכבי עולמי לייסד את תנועת הנוער ה"מכבי הצעיר" לצד אגודות הספורט הקיימות. תנועת הנוער שילבה מכביות, מחנאות, שדאות, תרבות ואקטואליה יחד עם פעילות ספורטיבית, וניתן לומר שהכשירה נוער פעיל בספורט ברמה הערכית והחינוכית. בשנת 1933 הוחלט על הקמת תנועת ה"מכבי צעיר" בארץ ישראל. חברי ה"מכבי הצעיר", לקחו חלק משמעותי במאבק על הקמת המדינה, ייסדו גרעינים אשר התגייסו במסגרת הפלמ"ח והקימו ישובים כגון כפר מכבי וקיבוץ סוללים. במהלך השנים התנועה בישראל הפכה לזרוע חינוכית המרכזית של תנועת 'מכבי' על כל מוסדותיה.

חלק א' - תופסת קטעים

נחלק את המחלקה לשתי קבוצות כאשר חניך מכל מחלקה ייבחר כתופס. על התופסים
לתפוס כמה שיותר חניכים מהקבוצה היריבה, כאשר לכל אחד מהם יהיה חלק מקטע
מידע , לקבוצה אחת יהיה קטע על "מכבי עולמי" ולשנייה על "מכבי צעיר". החניך שתפס
את כל הקבוצה היריבה, לקח מהם את כל הפתקים והרכיב את קטע המידע ראשון הוא
המנצח.
נקרא את הקטעים עם החניכים:
1 .תנועת מכבי העולמית, ובקיצור מכבי היא תנועה ציונית ספורטיבית שהוקמה לפי חזונו
של מקס נורדאו, הוגה רעיון יהדות השרירים. שם התנועה לקוח מכינויו של יהודה המכבי.
המועדון הראשון של מכבי הוקם בקונסטנטינופול )כעת איסטנבול(, ב-1895 ,כאשר
קבוצה של צעירים יהודים, שרצתה להירשם למועדון ספורט סורבה בגלל יהדות חבריה.
מועדון מכבי בקונסטנטינופול זכה להצלחה גדולה ובעקבותיו הוקמו מועדונים יהודים
דומים בערים נוספות באירופה, מועדונים שנשאו שמות דוגמת "הכוח", "בר כוכבא",
"הגיבור" וכדומה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
התנועה העולמית קמה ב-1921 לאחר שהתקבלה על כך החלטה בקונגרס הציוני ה-12 .
מאז 1932 התנועה מפעילה מדי ארבע שנים את המכביה, בה ספורטאים יהודים מכל
העולם באים לישראל ומתחרים בענפי ספורט. בחסות התנועה קמו מוסדות ובהם 'המכבי
הצעיר' וכן מכבי שירותי בריאות, מועדוני ספורט רבים ואחרים, אך חלקם הפך לעצמאי
ואינו כפוף לתנועה.
2 .מכבי צעיר - בשנת 1929 התקבלה החלטה בוועידת מכבי עולמית לייסד את תנועת
הנוער ה"מכבי הצעיר" לצד אגודות הספורט. תנועת הנוער שילבה נושאים של צופיות,
מחנאות, שדאות, תרבות, אקטואליה יחד עם פעילות ספורטיבית. תנועת הנוער של 'מכבי'
הכשירה נוער פעיל בספורט ברמה הערכית והחינוכית. בשנת 1933 הוחלט על הקמת
תנועת ה"מכבי צעיר" בארץ ישראל. מאז הוקמו סניפים בישובים רבים במדינה. במהלך
השנים תנועת ה"מכבי הצעיר" ישראל הפכה לזרוע חינוכית המרכזית של תנועת 'מכבי'
על כל מוסדותיה והכשירה את דור מנהיגי העתיד של התנועה.

חלק ב' - זמן מכבי

נחלק לחניכים ציר זמן שעשוי מכופת ועליו שנים שונות. הקבוצה תקבל מספר אירועים
מההיסטוריה של תנועת מכבי לדורותיה, בתחילה הקבוצה תנסה למקם את האירועים
לפי מה שהם חושבים . לאחר שמיקמו לפי דעתם, נעבור עם החניכים על האירועים,
השנים שבהן התרחשו ומה אירע בהם.
אירועים:
1 .המאה ה-19 – התגברות האנטישמיות המודרנית
2 .1895 – הקמת מועדון ספורט מכבי הראשון בקונסטנטינופול שבתורכיה על רקע
האנטישמיות
3 .1898 – טביעת המושג "יהדות השרירים" ע"י מקס נורדאו
4 .1906 – הקמת אגודת הספורט היהודית הראשונה בארץ ישראל – "אגודת המתעמלים
ראשון לציון"
5 .1912 – איחוד כלל אגודות הספורט בארץ ל"הסתדרות מכבי ישראל"
6 .1921 – מיסוד אגודות הספורט היהודיות תחת "הסתדרות עולמית מכבי" באופן רשמי
בקונגרס הציוני ה-12 בצ'כיה
7 .1929 – החלטה על ייסוד תנועת הנוער "מכבי צעיר" לצד אגודות הספורט בוועידת
"מכבי עולמי" בצ'כיה
8 .1932 – נערכת המכביה הראשונה בארץ ישראל
9 .1933 – הקמת "מכבי צעיר" בארץ ישראל
10 .1939 – העברת מטה "מכבי עולמי" לארץ בעקבות פרוץ מלחה"ע ה-2
11 .1944 – נערך "מירוץ הלפיד" הראשון בארץ

הערה למדריך

אמנם האירועים כתובים מול עיניך במהלך הפעולה, אך הציפייה היא לשנן אותם מראש ולהרחיב את הדעת עליהם כך שתוכלו להסבירם בבקיאות לחניכים.

דיון

• האם האירועים שמועלים על ציר הזמן הזה מוכרים לכם?
• מה חשיבות אירועים אלו בעיניכם?
• נעבור עם החניכים על האירועים, ברמת המידע – מה קרה בכל אירוע, מהי חשיבותו
ברמה ההיסטורית, למה חשוב להכיר את אירועים אלו.
• מה בולט לעיניכם בציר הזמן, בהקשר לקטעים שנקראו בתחילת הפעולה? )המשכיות
ממכבי עולמי למכבי צעיר, הקשר בניהם(.
• ניתן לראות כי תנועת מכבי צעיר עשתה רבות בעלייה לארץ, הן בפן הרוחני והן מעשית
להקמת היישוב היהודי. האם אתם חושבים שזה מתפקידם כתנועת נוער?

חלק ג' – דיון תמונות

נבקש מהחניכים לשבת במעגל ובתוכו נפזר פתקים עם תמונות, ב-2 קבוצות.

הערה למדריך

כדאי להדביק את הפתקים על שמיניות בריסטול על מנת שלא יעופו, )שמינית בריסטול לכל קבוצת תמונות(. קבוצת תמונות אחת תתקשר לפעילות תנועת "מכבי צעיר", מפעלים, מחנות קיץ וכדומה. קבוצת תמונות שניה תתקשר לפעילות "מכבי תנועה עולמית" – תמונות מהמכביה, תחרויות ספורט וכדומה. כל חניך ייבחר 2 תמונות, אחת מכל צד שהוא מרגיש שיש קשר ביניהן וישתף.

דיון

• האם אתם מרגישים קשר כלשהו ל"מכבי עולמי" כחניכים בתנועה בארץ? אם כן מהו?
• האם אתם מרגישים חלק מתנועה גדולה בעלת חשיבות ציונית רבה? האם חשוב
שתרגישו כך?
• האם אתם מרגישים דרך המשך ל"מכביסטים" של תקופת הקמת התנועה?
במה זה מתבטא?
• מהי חשיבות העבר של התנועה לתפקודינו כתנועה כיום?

מתודה ד' - רצים במעגלים

נחלק את הקבוצה לזוגות כשמהזוגות ייווצרו מעגל פנימי וחיצוני. המטרה היא ברקע
שהמדריכים מוחאים כף, החניך במעגל החיצוני צריך להקיף את המעגל כולו עד שהוא
חוזר לבן הזוג שלו, זוחל בין רגליו ותופס פתק שיונח במרכז המעגל, כל פעם יונחו 2
פתקים במרכז. על פתק אחד תהיה אמרה הקשורה לתפיסה החינוכית של "מכבי צעיר"
ועל פתק שני מקור ההשפעה על אמרה זו מ"מכבי תנועה עולמית" )למשל – "נפש בריאה
בגוף בריא" – מכבי תנועה עולמית מפעילה מועדוני ספורט רבים ברחבי העולם, ומקיימת
את המכביה מידי 4 שנים(.
לאחר כל סבב נפתח את הפתקים ונדון בקשר ביניהם וההשפעה ביניהם.

דיון מסכם:

• כיצד באים לביטוי ערכי התנועה בהקמת מכבי העולמי? במעורבות מכבי צעיר בהקמת
המדינה?
• למה חשוב שתדעו על היסטוריית התנועה שלנו?
• האם כעת לאחר שקיבלתם את מידע זה בפעולה, דברים שעברתם עד כה בתנועה
מוארים באור אחר?
• לפי דעתכם, חשוב לחשוף לחניכים נושאים אלו?
הנוער הוא היסוד
הדינמי של העם.
מועדוני "מכבי"
מפעילים קבוצות
ספורט לנוער,
ולעיתים אף פנימיות
ספורט שנועדו
לקדם נוער בתחום
הספורט ובחיים.
מסורת עם ישראל
היא הבסיס הרעיוני
להגשמת מטרות
התנועה.
הגשמת החלוציות
בכל שטחי החיים על
פי צו השעה.
תנועת ה"מכבי
הצעיר" רואה את
עצמה כנושאת רעיון
איחוד העם והאומה
ללא הבדלי השקפה
ורעיון, למען ביצור,
ביסוס וחיזוק המדינה.
התנועה מסייעת
לקיים פעילות
ספורטיבית בעיירות
פיתוח, מסייעת
בקליטת ספורטאים
עולים חדשים ותומכת
כלכלית באגודות
במצוקה.
מכבי תנועה עולמית
מפעילה מועדוני
ספורט רבים ברחבי
העולם, ומקיימת את
המכביה מידי 4 שנים.
תנועת מכבי עולמי
תומכת כלכלית
במועדוני ספורט
בעיירות פיתוח, ובכך
מסייעת לפיתוח
המדינה.
מכבי היא תנועה
ציונית עולמית,
שמקיימת פעילות
בקהילות יהודיות
וציוניות בכל רחבי
העולם.
"נפש בריאה בגוף
בריא".
עיצוב דמות אדם שלם
בגופו וברוחו, איש
המוסר, החבר הטוב,
התרבותי בהליכותיו,
המוכשר מתוך הכרה
מלאה לקבל את גורל
העם ועתידו.
תנועת מכבי ישראל
מסייעת לקיים מועדוני
ספורט בעיירות פיתוח,
מתוך אמונה שהספורט
יתרום לפיתוח
האוכלוסייה במקומות
אלה, והאדם באופן
כללי.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• האם אתם חושבים שתהיה משמעות לפעילות שלנו ללא ידיעת עבר התנועה?
ללא התעסקות בעבר ההיסטורית התנועה שלנו שהיא חלק בלתי נפרד מהיסטוריית
העם שלנו?
• האם אתם מרגישים שאתם חלק מארגון גדול בעל חשיבות גדולה למדינתנו?
• "עם שלא יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" – האם אפשר לקשר משפט
זה גם כאן?

הערה למדריך

נציג את האני מאמין, אני מאמין שכל חניך בתנועת הנוער שלנו צריך לדעת את הדברים הללו, כדי להבין את המשמעות מאחורי פעילותינו. יתרה מזו, בעצם ההבנה של הקשר בין מכבי צעיר למכבי עולמי החניך בעצם מבין כי הוא חלק ממשהו גדול יותר, בעל משמעות, וכי כל פעילותינו נגזרת מכך. בוגר שמהווה מודל לחיקוי לחניכיו, לבוגרי התנועה ולחברה הישראלית צריך לדעת דברים אלה, כדי להבין על פי מה מתחנך.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En