מה יקבלו החניכים בפעולה?

• התנסות בפיתוח חשיבה יצירתית
• חשיפה לגורמים המגבילים חשיבה יצירתית וכלים לפיתוח שלה.

מסרים מרכזיים

כאשר אנו נתקלים בקושי או בעיה, עצרו וחשבו – כיצד ניתן להתגבר על הבעיה בדרך
חדשה, מקורית ויצירתית?

מהלך הפעולה

הערה למדריך

ניתן לשלוח את הסרטון הבא לחניכים, יום לפני הפעולה כקדימון בקבוצת הוואטסאפ, על מנת ליצור ציפייה ולפתוח את החניכים לנושא. הסרטון מתאר מצב בו הילד מנסה לחשוב על רעיון יצירתי כדי להתקבל ללמוד במקום נחשב מאוד, הילד חווה חוסר יצירתיות ולא מצליח לחשוב על דבר. עד שאח שלו תופס אותו ברגליים ונותן לו להסתכל על דברים מזוית שונה, ככה הילד מקבל השראה ומוצא פתרון. הסרטון מופיע ביוטיוב, בשם: )idea s’hiro (clip 6 hero Big הלינק- A_WS-Fva1Qa/be.youtu://ht

הערה למדריך

הפעולה בנויה ממשימות, כאשר כל אחת מהן עוסקת במחסום חשיבתי אחר הבולם חשיבה יצירתית. את הכותרות המופיעות לפני כל מתודה, כלומר הכלים לחשיבה יצירתית )לדוגמה: "אין דרך אחרת"- להיפתח מבחינה מחשבתית כדי ליצור רעיונות חדשים"( נכתוב בגדול על דפים, ולאחר כל משימה נתלה אותם בחדר ונתייחס אליהם בדיון המסכם. הפעולה בנויה ממשימות, כאשר כל אחת מהן עוסקת במחסום חשיבתי אחר הבולם חשיבה יצירתי: 1" .אין דרך אחרת" – להיפתח מבחינה מחשבתית כדי ליצור רעיונות חדשים

המשימה: "לעבור דרך נייר"

נחלק את הקבוצה לשלוש קבוצות, המשימה: "עליכם לעבור דרך דף A4 ."אין לתת רמזים
לפתרון, ויש להשאיר את הגדרת המשימה מעורפלת על מנת לעודד חשיבה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
2" .צא מהמסגרת המקובלת" – פריצת מגבלות
חידת משולשים
על הקבוצה ליצור 4 משולשים משלושה מקלות.
z בונים חצובה וכך נוצרים 4 משולשים בתלת מימד.
3" .אל תתייאש"
חידת הגיון
לרשותכם 8 מטבעות - 7 מתוכם אמיתיים ואחד מזויף.
לרשותכם גם מאזניים, ומותר לכם לשקול בעזרתן רק פעמיים.
מטבע אמיתי שוקל יותר ממטבע מזויף.
כיצד תמצאו את המטבע המזויף?
• שמים שלוש מטבעות בצד אחד של המאזניים ושלוש מטבעות בצד השני:
א. אם המשקל זהה, אז שמים בצד אחד את אחד המטבעות שנותר בחוץ ובצד השני את
המטבע השני שנותר בחוץ, המטבע שנמצא בצד ששוקל כעת פחות הוא המטבע המזויף.
ב. אם המשקל לא זהה, מורידים את המטבעות מהצד הכבד יותר.
כעת נשארו לנו 3 מטבעות בצד הקל.
מעבירים מטבע אחד מהצד הקל לצד שכעת ריק ומוציאים מטבע נוסף מהצד הקל
החוצה. כעת אם המשקל זהה, אז המטבע שהוצא החוצה הוא המזויף.
אם הצדדים לא זהים במשקלם, אז הקל יותר הוא המזויף.
4" .הסתכל בזוויות שונות מהרגיל" – לבדוק את כל הדרכים והפתרונות
אשליות אופטיות
נציג בפני החניכים תמונות שניתן לזהות בהם שני דברים בו–זמנית.
מה אתם רואים בתמונה? )חלק ראו משהו אחד – חלק יראו משהו אחר – בודדים יצליחו
לזהות את שני הדברים בו-זמנית( נבקש נציגים שיסבירו כל אחד מהדברים שרואים
בתמונה. )התמונות בעזרים לפעולות(
הפתרון:
כל קבוצה צריכה לעבור.
• מחלקים את הנייר לחצי וחותכים אותו בזיגזג, לאחר מכן חותכים את החיבור באמצע
הדף למעט העליון והתחתון ופורסים את הדף. נוצרה לנו מן "טבעת" מנייר ודרכה
הקבוצה עוברת.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
5" .זה לא התחום שלי" – להתנסות וללמוד תחומים שיכולים לעזור לי
אוריגאמי – ליצור "חיים" מדף נייר
כל חניך מקבל דף צבעוני ועושה אוריגאמי על פי ההנחיות )רצב הנחיות בסוף(

בסוף המשימות נקיים דיון:

• מה היה הקושי בכל משימה?
• מהם הגורמים שבולמים אותנו ממציאת פתרונות לבעיות? קבעון מחשבתי, פרדיגמות
שאנו שבויים בהם, הרגלים, חוסר נסיון ואמונה עצמית, שיפוטיות.
• האם ניתן לפתח את כושר המחשבה היצירתית שלך? איך? )פריצת גבולות, פתיחות
מחשבתית לכיווני חשיבה חדשים, שימוש בדמיון, סיעור מוחות(.
• האם נסיון מסייע או מגביל כשמדובר בחשיבה יצירתית? לעיתים יכול להגביל, שכן מי
שניסה משהו בעבר ולא הצליח, יתקשה להשתחרר מהנסיון הכושל שלו.
• האם הכלים שיישמתם עכשיו במשימות ותלינו פה בחדר יכולים לשמש אתכם בפתרון
בעיות ביום יום? מתי למשל?

אשליות אופטיות:

ברבור
1 .קח נייר בצורת ריבוע, קפל למשולש ופתח חזרה )בצורה שיראו קיפול אלכסוני( הצד
הבולט של הקיפול צריך להיות מעל.
2 .קפל את הפינה השמאלית העליונה עד האלכסון ואותו הדבר עם הפינה הימנית
התחתונה כך שיראה כאילו הרכבנו מטוס קטן.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
3 .קפל חזרה את האלכסון כמו בשלב 1 כאשר בכל צד רואים את הקיפול של הפינות.
4 .משוך את הפינה הימנית העליונה )החוד של המשולש( כלפי שמאל. בצורה זו הנייר
כאילו מתהפך וייווצר משולש חדש ששובר את המשולש הקודם. את הקיפול יש לעשות
בערך בנקודה של שליש אורך מהקצה של האלכסון.
5 .סובבו את הנייר רבע סיבוב בכיוון השעון. משכו שוב את קצה החוד לצד ימין כך
שייווצר משולש קטן מקודמו. משולש זה מהווה את ראשו של הברבור.
הרחיבו טיפה את הבסיס של הברבור כך שיוכל לעמוד.
וקפלו מעט כלפי חוץ את הכנפיים הקטנות שנוצרו משני המשולשים בשלב 2 .
תנועת הנוער המכבי הצעיר
צפרדע מקפצת
1 .לאחר מכן קפלו את הדף לחצי כך שייווצר
מלבן. את הקיפול עשו לכיוון ההפוך )לצד השני
של הדף( מזה של הקיפולים הקודמים.
2 .קפלו פנימה את שני צידי הריבוע בצורה
שייווצר משולש כפול. אחד עליון ומשולש אחד
תחתון. התמונה הגדולה מציגה מבט מלמעלה
ובתמונה הקטנה תוכלו לראות את הקיפולים.
3 .קחו את הפינות של המשולש העליון וקפלו
כלפי מטה עד למרכז. בתמונה צד שמאל מקופל
וצד ימין רק מציג את קו הקיפול.
4 .עכשיו את המשולש החדש שבולט כלפי מטה
קפלו שוב לחצי. הקיפול נעשה לכיוון ההפוך
)לכיוון החוצה(. בתמונה צד שמאל מקופל וצד ימין
מציג את קו הקיפול.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
5 .הפכו את הדף. זהו החלק העליון של הצפרדע.
בשביל להגיע לשלב הבא צריך לקפל את פינות
המשולש למרכז כלפי מעלה )כפי שמצויר בחץ(.
6 .הצפרדע נראית ככה מלמעלה
7 .קחו את החלק התחתון של הצפרדע וקפלו
אותו כלפי מעלה. הקיפול צריך להיות בדיוק
איפה שהקו מצויר בתמונה הקודמת.
8 .לפי הקו המצויר בתמונה הקודמת קפלו שוב את
הרגליים של הצפרדע כלפי מטה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
9 .פה יש לכם שתי אפשרויות.
האפשרות הראשונה היא לקפל לצפרדע רגליים
קדמיות כמו בתמונה. בשביל זה צריך רק לקפל
את שני החלקים של המשולש למעלה כלפי מטה.
האפשרות השנייה נמצאת בשלב 11 .
10 .מבט מלמעלה על הצפרדע המוגמרת.
כדי לגרום לה לקפוץ יש ללחוץ בעדינות על
הישבן שלה.
11 .זוהי האפשרות השנייה לעשות לצפרדע
רגליים. במקום לקפל את החלק הקדמי כלפי
מטה, נקפל כל פינה של המשולש כלפי הצד.
כפי הנראה בתמונה. צפרדע זו יותר יציבה
בקפיצה שלה.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En