מה יקבלו החניכים בפעולה?

חשיפה, הכרות ודיון במושג “קונפליקט” מחיי היום יום ועד לחברות ומדינות.
הכרות עם מודל לפתרון קונפליקטים.

מסרים מרכזיים

• בהתמודדות עם קונפליקט צריך לדעת להיות פתוחים גם לדעה של האחר.
• כל קונפליקט הוא הזדמנות. הזדמנות לעשייה והזדמנות לגישור.

קריאה לפעולה:
בכל קונפליקט שיקרה בדרכנו, גם אם בין חברים או בין מדינות שלמות, הדבר הראשון
שנעשה הוא להקשיב לכל הצדדים. רק לאחר מכן, נבחר מהי הדרך הנכונה לפעולה מבין
חמשת הדרכים שדיברנו עליהם בפעולה.

מהלך הפעולה

הערה למדריך

מדריך יקר, הפעולה לפניך הינה פעולה חשובה ומאתגרת עבור החניכים. אל תוותר עליה גם אם נראית מורכבת וברמה גבוהה. במידה והקונפליקטים המוצגים בפעולה אינם מתאימים לרמת השיח עם החניכים, מצא קונפליקטים אחרים אשר נוגעים יותר לחיי היומיום שלהם. מצא את הדרך לחבר אותם לנושא הפעולה וללמוד להשתמש במודל המוצג בה.

1 .משיכה בחבל:

נחלק את החניכים לשתי קבוצות. הקבוצות יתחרו בינהם בתחרות משיכה בחבל בשלושה
סבבים. כל קבוצה מחזיקה בצד אחד של החבל. מסמנים את האמצע של החבל בסרט ואת
נקודת ההתחלה של כל קבוצה.
הסבב הראשון- תחרות רגילה, המנצח הוא מי שמושך את החבל יותר חזק כך שהסימון של
הקבוצה השניה יעבור את נקודת ההתחלה של הקבוצה הראשונה.
הסבב השני- נותנים לחניכים את האופציה לאזן את הכוחות לפני התחרות.
הם לא חייבים לעבור קבוצה אם לא רוצים.
נאפשר להם לדון בעניין ולקבל החלטה באופן עצמאי ביניהם.

דיון:

• מי ניצח בכל סבב ולמה?
• האם התוצאות היו זהות בשני הסבבים?
• האם יחסי הכוחות השתנו?
• מה הייתם מוכנים לעשות כדי שהתחרות תהיה שווה ומאוזנת?
• האם כל קבוצה התמקדה רק בהצלחה שלה או שראיתם גם את הצד המפסיד לנגד
עיניכם?

דיון:

נשאל את החניכים - האם מישהו יודע להגדיר את המונח "קונפליקט"?
נציג לחניכים את ההגדרה:
קונפליקט = מצב הנתפס כניגוד בין אינטרסים שונים, מצב של יריבות, חוסר הסכמה או
חוסר התאמה.
• איך התבטא הקונפליקט שהיה ביניכם במשיכה בחבל?
• האם הוא היה הוגן?
• האם זה משנה לתוצאה הסופית?
• האם תמיד כשמנסים להשיג מטרה כולם מתחילים מאותה נקודת פתיחה או שיותר
חשובה התוצאה הסופית שלי?

2 .איך מתמודדים עם קונפליקט?

שלב א' - נציג לחניכים את המודל לניהול קונפליקטים המציג חמישה סגנונות של ניהול
קונפליקטים על הצירים הבאים:
1 .המימד המשימתי – מכוונות ואכפתיות לגבי השגת יעדים.
2 .המימד החברתי – מכוונות ואכפתיות לגבי שמירה על יחסים בין אישיים.
נסביר לחניכים את המושגים:
• ליבון: שיח משותף בין שני הצדדים להשגת האינטרסים של שני הצדדים.
• ויתור: החלטה של צד אחד לבטל את האינטרס שלו על מנת שהצד השני יקבל את
מבוקשו.
• פשרה: שני הצדדים מחליטים ביחד על פתרון ביניים משותף המעניק לשני הצדדים
חסרונות ויתרונות.
• השגיות: החלטה של צד אחד לעשות הכל כדי לקדם את האינטרס שלו.
• המנעות: החלטה של שני הצדדים לותר על הדיון באופן כללי.
שלב ב' – תנו לחניכים חמש דקות לחשוב על קונפליקט שחוו בחייהם.
כוונו אותם- זה יכול להיות בבית, מול ההורים, בבית הספר, עם מורים וחברים, או בתנועה.
רצוי שיהיו קונפליקטים אמיתיים וערכיים שמעלים דילמת התלבטות אמיתית. כל חניך
בתורו יספר על הסכסוך )הקונפליקט( שחווה בחייו.
שלב ג' – בחרו כמה קונפליקטים משמעותיים שמעלים דילמה אמיתית מתוך הדוגמאות
שנתנו החניכים.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
חלקו את הקבוצה לתתי קבוצות, כל קבוצה תקבל עותק של המודל ותנסה לבחור את
הפתרון שהיו בוחרים במצב הזה. ראש כל קבוצה יהיה החניך שנתן את הדוגמא שבחרתם.
שלב ד' – התנסות בניתוח הקונפליקט עם המודל.
לדוגמא: בקונפליקט שבו חניך מתווכח עם ההורים שלו על לסדר את החדר במקום ללכת
לסרט, יוכלו להיות פתרונות של:
• ליבון - ההורים והילד חושבים ביחד על פתרון שיכלול את שני הצדדים - הילד יסדר את
החדר ואז ילך לסרט.
• ויתור - הילד יסדר את החדר במקום ללכת לסרט.
• הישגיות - הילד ילך לסרט ולא יסדר את החדר.
• פשרה - הילד יסדר את החדר יום למחרת הסרט.
• המנעות - הילד לא הולך לסרט ולא מסדר את החדר.
שלב ה' – הצגת הקונפליקט על פי המודל מול כל הקבוצה.

דיון:

• אילו ערכים מתנגשים בכל אירוע?
• מה הקווים האדומים של כל צד?
• מה היה הפתרון שבחרתם בכל אחד מהקונפליקטים ולמה?
• האם הייתה הסכמה בקבוצה?
• האם הייתם בוחרים אחרת?
המודל:
ניתן להבחין בהבדלים התנהגותיים או בסגנונות ניהול של קונפליקטים אצל אדם על פי
מצבים שונים.
אם נציג חמישה סגנונות של ניהול קונפליקטים על הצירים הבאים:
3 .המימד המשימתי – מכוונות ואכפתיות לגבי השגת יעדים.
4 .המימד החברתי – מכוונות ואכפתיות לגבי שמירה על יחסים בין אישיים.
נקבל את התמונה הבאה:

3 .קונפליקטים בחברות ומדינות:

נניח לפני החניכים מספר תמונות שקשורות לקונפליקטים שהיו בין חברות ומדינות.
בשלב הראשון נבקש מהחניכים לנחש איזו חברה או מדינה מופיעה בתמונה ומה היה
הקונפליקט. בשלב השני נספר לחניכים על הקונפליקט ואיך הוא נפתר.
לגבי כל אירוע נבחן איזה סוג של פתרון נמצא לפי המודל?
מהם הקווים האדומים של כל צד?
אילו ערכים מתנגשים בכל קונפליקט?
1 .הסכם השלום בין ישראל למצרים
ההסכם מורה על סיום מצב המלחמה בין ישראל למצרים, קובע את הגבול הקבוע בין שתי
המדינות, מורה על דילול כוחות הצבא בסיני, וכן על כינון יחסי שכנות נורמליים כמקובל
במשפט הבינלאומי. כמו כן מורה ההסכם על הקמת כוח צבאי רב-לאומי שיפקח על ביצוע
ההסכם בסיני. ההסכם מכיל נספח העוסק במתן שלטון עצמי לפלסטינים ברצועת עזה
וביהודה והשומרון. כלומר, פשרה בין שני הצדדים.
2 .מלחמת השפות )פשרה? הישגיות? מה דעתכם?(
הייתה סערה ציבורית שהתרחשה בארץ ישראל ב-1913 סביב מקומה של העברית
המתחדשת במערכת החינוך היהודי בארץ. המאבק התנהל כנגד חברת "עזרה" ליהודי
גרמניה. בסופו של דבר התקיימה מחאה שדרשה ללמד בשפה העברית והוחלט ללמד
בעברית במערכת החינוך היהודית בארץ.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
3 .הסכם המעצמות על תוכנית הגרעין האיראנית )ויתור? פשרה? מה דעתכם?(
המחלוקת הייתה בעניין הרצון של איראן לחופש בייצור אנרגיה מול הרצון של המערב
להגן על המדינות מפני תקיפה גרעינית. תחת ההסכם, הסכימה איראן להסיר את מאגר
האורניום המועשר בדרגה בינונית שלה, לצמצם את מאגר האורניום מועשר בדרגה נמוכה
שלה, ולהפחית את כמות הצנטריפוגות שברשותה למשך לפחות 15 שנים. היא תעשיר
אורניום רק עד לרמה מסויימת, וכן לא תבנה מתקני העשרה או כורי מים כבדים.
על מנת לפקח שאיראן נענת להסכם ולוודא זאת, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
אטומית )סבא"א( תחזיק בגישה קבועה לכל מתקני הגרעין האיראניים. בתמורה להיענות
מאומתת של איראן להתחייבותיה, תחת ההסכם היא תקבל הקלה בסנקציות מצד ארצות
הברית, האיחוד האירופי ומועצת הביטחון של האומות המאוחדות.
4 .נסטי הוצג לראשונה ב-1977 .הוא שווק על ידי חברת קוקה-קולה באמריקה הצפונית
ובמקומות נוספים החל מ-1991 ,אך בשנת 2012 הגיע לקצו שיתוף הפעולה של קוקה
קולה ונסטלה בארצות הברית. חברת נסטלה נותרה עם הזכויות על שם המוצר, והשיווק
וההפצה של נסטי בארצות הברית עברו לחברה הבת של נסטלה NWNA ,בעוד חברת קוקה
קולה קיבלה את הזכויות על נוסחת הטעם, והשיקה את אותו המשקה בשם "tea FUZE."
)הישגיות? ליבון? פשרה? מה דעתכם?(
5 .קונפליקט מקומי- על המדריך למצוא קונפלקט ותמונה מתאימים שרלוונטיים לסביבה
הקרובה של הסניף.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En