מה יקבלו החניכים בפעולה?

חומר למחשבה לגבי דרך הקטלוג שלו כלפי אוכלוסיות וקבוצות שונות בחברה.

מסרים מרכזיים

זה תמיד כאן. תמיד מסביבנו. אנחנו כל הזמן מקטלגים, הראש שלנו מלא בדעות קדומות
וסטריאוטפים. האם זה נחוץ? מה זה עושה? בואו ננסה לראות למה זה קורה.

מושגים חשובים:
סטיגמה היא אפיון של אדם כשונה מאחרים לשלילה. לדוגמה: האדם בעל הסטיגמה
נתפס כאדם רע, חלש, נכשל, מוגבל, בעל מום או חולה, ולכן הוא הופך בעיני החברה
מאדם שלם ורגיל לאדם פחת ערך ונחות. החברות השונות בעולם ייצרו אמצעים שונים
כדי לסווג את האנשים בכל חברה וחברה, ואת האפיונים הנתפסים כרגילים וטבעיים
לעומת אלו הנתפסים כשונים באותה חברה.
כאשר נכנסים למערכת חברתית מסוימת ניתן להבחין כבר ממבט ראשון באפיונים
האישיים ולזהות את “זהותו החברתית” של כל אדם.
סטריאוטיפ הוא דעה קדומה ופשטנית, בעלת נימוקים לא מספקים, שקשה מאוד
לשנותה. על פי רוב, סטריאוטיפ הוא דימוי סטאטוס המורכב מסטאטוסים ומתכונות אופי,
ומופנה כלפי קבוצה חברתית, בדרך כלל על בסיס אתני או מגדרי. דימויים אלה נושאים
אופי מכליל, מוגזם ושקרי. במילים אחרות, סטריאוטיפ הוא הכללה הנוגעת למאפיינים
של קבוצה חברתית, החלת מאפיינים אלה על כל חבר באותה קבוצה.
דעה קדומה היא רגש, לרוב שלילי, כלפי אדם אחר, עוד בטרם התקיימה עמו
אינטראקציה חברתית, כל זאת על סמך השתייכותו החברתית של הפרט.
בעוד שסטריאוטיפ הוא הכללה הנוגעת למאפיינים של קבוצה חברתית, והדבקת
מאפיינים אלה על כל חבר באותה קבוצה איתה האדם בא במגע, דעות קדומות נוגעות
ליסוד הנפשי שבחוויה זו. מדובר ברגשות שליליים כלפי קבוצה חברתית וכל מי שחבר בה.
יש לדעה קדומה שני מרכיבים, יחס ואמונה, והיא באה לידי ביטוי ברמות הולכות וגדלות
של אינטנסיביות; הוצאת דיבה, הימנעות, אפליה, אלימות והרס פיזיים.

מהלך הפעולה

חלק א'

נפזר בשטח הפעולה עשר מעטפות ריקות, כאשר על כל מעטפה נרשום שם של קבוצה:
בלונדיניות, דתיים, חילונים, קיבוצניקים, שמנים, אמריקאים, אתיופים, אשכנזים, ערבים,
חרדים.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
נחלק לכל חניך מספר פתקים ריקים. נבקש מהחניכים לבחור לפחות 5 מעטפות ולכתוב
על הפתקים שקיבלו כל מה שעולה להם לראש בהקשר למה שכתוב על המעטפה
)אסוציאציות, דעות, עובדות וכדומה...( את הפתקים שכתבו נבקש מהם להכניס לתוך
המעטפה.

דיון:

• על פי מה קבעתם את התכונות, דעות או העובדות שכתבתם?
• מה ההבדל בין קבוצה וקבוצה?
אחרי הדיון, נגדיר לחניכים את המושגים "סטיגמה", "סטריאוטיפ" ו"דעה קדומה" על פי
פירוש המושגים הכתובים מעלה - ונתלה אותם על סככת הפעילות.

  ציוד:
 • מעטפות
 • דפים
 • עטים
 • חלק ב'

  נחלק את הקבוצה ל-3 קבוצות. על כל קבוצה לבחור מעטפה אחת ולהכין 2 איורים
  )קריקטורות או ביטויים גרפים כלשהם שיתארו שתי דמויות( - אחת תייצג את העמדות/
  דעות שנכתבו בפתקים ואחת את העובדות שנכתבו בהם.

  הערה למדריך

  החלק החשוב ביותר במתודה זו הוא להראות את ההבדל בין מה אנחנו חושבים או חושבים שאנחנו יודעים לבין העובדות האמיתיות שאנחנו מכירים. המטרה היא להוכיח לחניכים שאנחנו הרבה פעמים חוטאים בכך שאנחנו מסתמכים על מידע "שהעבירו" לנו או שמענו ולא על עובדות ודברים מבוססים.

  דיון

  • האם הדמויות שיצרתם על שני הדפים זהות? מדוע?
  • האם יש קבוצה שתיארה את שתי הדמויות )זו שמייצגת את העמדות וזו שמייצגת את
  הדעות( בצורה דומה? מה לדעתכם גרם לכך?
  • מה מאפיין את הדמויות הסטריאוטיפיות שהכנתם? )מוקצנות, לא משקפות את
  המציאות...(.
  • מדוע, לדעתכם, אנחנו מחזיקים בדעות סטיגמטיות/סטריאוטיפיות ברורות כלפי
  קבוצות שונות?
  • האם, לדעתכם, יש אדם שכלל אינו מחזיק בדעות כאלו?
  • מה הבעייתיות בתוויות? )מביאים למחיקה של הפרט, מונעים פתיחות כלפי/השונה,
  עלולים להביא לדחייה של קבוצות, נותנים לגיטימציה לגזענות, מקשים על ההידברות(.
  • האם יש, לדעתכם, יתרונות בראייה סטריאוטיפית? )מסייעת לאדם בסיווג המגוון הגדול
  של האובייקטים שבמציאות, מקלה על האדם את ההבנה החברתית ועוד(.
  תנועת הנוער המכבי הצעיר
  • האם אתם מרגישים שלפעמים קל יותר להתייחס לאדם על פי התווית שהוא מייצג ולא
  לפי מי שהוא באמת? למה זה קורה לנו?
  • האם אפשר, לדעתכם, להיפטר מתפיסה של תוויות מובנות? כיצד? )זה דורש מאמץ
  מחשבתי ומוטיבציה. מפגשים ישירים עם ה"אחר" עוזרים בכך(.
  • האם מישהו מכם תויג פעם על פי מראה חיצוני או כל דבר אחר שאינו תאם את מי
  שהוא? למה זה קרה? איך הרגשתם?

   ציוד:
 • 3 ניירות עיתון, עטים, טושים.
 • הערה למדריך

  בוודאי שמת לב שדיון זה הוא ארוך מהרגיל. אל תפחדו מלשבת עם החניכים ולשאול אותם שאלות קשות וגם לדרוש עליהן תשובות! הקפידו לגעת בכל השאלות מכיוון שיחד הן מסכמות את הפעולה ואת המסר העיקרי שבה והוא- ההבנה כי כל אחד מאתנו נושא עמו תווית שאינו בהכרח מוכן לשאת וכמו שאנו חוטאים בזה שאנו מתייגים אחרים כך גם עושים לנו.

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En