מה יקבלו החניכים בפעולה?

נקודות מבט שונות על אישיותו של רבין כמנהיג , והשראה ללמוד מנקודות חיוביות
בדמותו כמנהיג.

מסרים מרכזיים

רבין היה מנהיג באופנים רבים ומגוונים, ניתן לראות שיש באופיו תכונות מנהיגותיות
רבות, רבין היה מנהיג שעשה צעדים שנויים במחלוקת, וניתן ללמוד רבות מנקודות
מסוימות באופיו שבהן קיבל החלטות בצורה מנהיגותית.

קריאה לפעולה:
עמדותיו של מנהיג יכולות לעורר הסכמה או התנגדות, חשיבה ביקורתית הינה כלי הכרחי
בחברה דמוקרטית! השלכותיו של מעשי המנהיג הן מרחיקות לכת ולכן מנהיג חייב לפעול
בזהירות ואחריות. על העם מוטלת האחריות לעמוד על המשמר, לבקר את פעילות
המנהיג כל הזמן ולהגיב בתוך גבולות החוקים והכללים בחברה.

מהלך הפעולה

מתודה א' – ציר זמן:

משאירים את החניכים לשבת במעגל, ומניחים במרכז המעגל ציר זמן עם שנים, ואירועים
שונים מפוזרים – לא מחוברים לציר. בתחילה ניתן לחניכים מספר דקות לסדר את
האירועים לפי מה שהם חושבים.

הערה למדריך

זהו חלק במתודה שמטרתו ליצור מעורבות בקרב החניכים, לא צריך להתעכב עליו יותר מדי כי החשיבות היא באירועים עצמם ובדיון.( האירועים יהיו נקודות בחירה בחייו של רבין, שבהן הוא בחר בחירות שהן לעיתים שנויות במחלוקת, אך הן מייצגות את אופיו כמנהיג, ומציגות מנהיגות אמיצה: • רבין רצה ללכת ללמוד הנדסת מים, ואף קיבל מלגה באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה, אך הוא ויתר על כך בעקבות מלחמת העולם השניה, והחליט ללכת להכשרה קדם צבאית ולאחר מכן להתגייס. )1941-1940) • כאשר כיהן רבין כראש ממשלה, והיה בתהליכי בחירות, נמצא חשבון בנק בלתי חוקי של אשתו והוא החליט לקחת הפסקה מתפקידו ולצאת ממערכת הבחירות. )1977) • לאחר מלחמת העצמאות, חלק גדול מהפיקוד הבכיר בפלמ״ח פרש, ולמרות מהפיקוד הבכיר בפלמ"ח, ולמרות זאת רבין בחר להישאר בצבא והיה בכיר יוצאי הפלמ"ח. )1949) תנועת הנוער המכבי הצעיר • לאחר שנים רבות בצבא רבין השתחרר והחליט להמשיך במגזר הציבורי, ועבר להיות שגריר ישראל בארה"ב. )1968) • רבין קיים משא ומתן באופן רשמי בפעם הראשונה לאחר מספר שנים עם מנהיג פלסטינאי – יאסר ערפאת. בסיום המשא ומתן נחתמו הסכמי אוסלו. )1993) לאחר שהחניכים ניסו לסדר את הציר, המדריכים יבדקו את הסידור שלהם ויסדרו את הציר בצורה נכונה, ויציגו לחניכים את ציר האירועים.

הערה למדריך

חשוב להכיר טוב את האירועים בציר הזמן ולהיות בקיאים בנקודות אלו, לא צריך לדעת את התאריכים עצמם, אלא את מה שקרה בכל אירוע.

דיון:

• הנקודות בציר הזמן הן נקודות מפנה שמשקפות אופי מנהיגותי אמיץ, בחירות שחלקן
שנויות במחלוקת ובחירות שרבין עשה כמנהיג של אירגון כלשהו.
• מה אתם חושבים על נקודות/בחירות אלו בחייו?
• מה אתם חושבים על ההחלטות שהוא קיבל?
• האם אתם מסכימים עם ההחלטות?
• מה הייתה הדילמה בכל אחת מההחלטות?
• מה אפשר ללמוד על מנהיגותו של רבין בכל אחת מההחלטות?

מתודה ב' – רבין כמנהיג:

בחלל הפעולה, נפזר מראש דפים ועליהם ציטוטים שנאמרו על רבין – שמראים ומייצגים
צדדים שונים באופיו כמנהיג. ניתן לחניכים מספר דקות לעבור שוב על הציטוטים, לבחור
אחד שהם אהבו ולשבת לידו.

דיון:

למה בחרתם דווקא את הקטע הזה?
• אילו תכונות החשובות במנהיג מופיעות בקטע?
• מה אנו לומדים על הקונפליקטים המנהיגותיים אצל רבין על פי הקטעים הנ"ל?
• מהם הערכים המאפיינים מנהיג לדעתכם? האם רבין הוא מנהיג?
קטעים שנכתבו על רבין:
1 .קטע של יונתן גפן: "רבין היה ראש הממשלה הראשון שהיה אחד משלנו. סוף סוף, אחד
שדומה לנו. הוא היה דומה לנו באומץ ובפחד. בפייטריות כדרך חיים שהתחלפה
ברדיפת שלום אמיתית. הוא היה קודם כל אדם, בשר ודם, עם חסרונות ויתרונות.
היה המנהיג הראשון שלא דיקלם חזון אלא דיבר כמוך וכמוני. הוא היה אתה ואני, ולכן
כשהוא נרצח, מת משהו בך, נרצח משהו בי" )נובמבר, 1995)
2" .הוא היה הישר בראשי ממשלות ישראל. ישר, מבחינה זו שפיו וליבו היו שווים ישר,
במובן זה שהסתער בבוטות על כל מה שהרגיז אותו,מבלי להתעסק בשיקולים
טקטיים... ציבור הבוחרים אהב את הישירות הזאת, והאמין לה. רבין, גם כשלא היה
מוסכם - היה אמין..." )נחום ברנע, ידיעות אחרונות, 95.11.5)
תנועת הנוער המכבי הצעיר
3" .יצחק רבין חי את ההיסטוריה של מדינת ישראל - את מאבקה לעצמאות, את מלחמות
ההישרדות שלה, את מאבקה למען השלום - ותמיד היה בקו החזית.
בנם זה של דוד ושלמה אחז בנשק עד להגן על עצמאות ישראל, ונתן את חייו כדי
להבטיח את עתידה של ארצו.")מתוך נאום קלינטון בהספד על קברו של רבין(.
4" .יצחק רבין אינו איש של מסר יוצא דופן וחזון. הוא גנרל לשעבר שהפילוסופיה שלו,
אם מותר לקרוא לה כך, היא פרגמטיזם )פרגמטיסט = איש מעשה(. אין לו נטייה
אידיאולוגית, ואיזה הבדל יש כאן. רוב הזמן, בעשר השנים האחרונות, נשלטת ישראל
על ידי קנאים." )אנתוני לואיס, ניו-יורק טיימס, 1992 .)
5" .היה ברבין משהו שעשה אותו למנהיג.יסוד שקשה להגדירו. לא היה בו "קסם",
התנהגותו לא היתה נעימה, אבל הוא היה שקדן, חרוץ ואחראי. הוא הקרין אחריות וזו
העניקה לו סמכות." )יורם פרי, "יד איש באחיו", 2005 )
6" .בהיותו מהנדס זהיר ונווט דייקן, גילם רבין את רוחה של ישראל החדשה, זו שאינה
מחפשת גאולה, כי אם פתרונות." )עמוס עוז, 1996 .)
7" .מנהיג חייב ללכת לפני המחנה, אבל לא במרחק רב מדי. אחרת,כשיביט לאחור יגלה
שאין איש מאחוריו." )בתוך: יורם פרי עמ' 339

מתודה ג' – מד חום עמדות

נתלה בקצוות חלל הפעולה שלטים: מסכים – לא מסכים – מתלבט.
נקריא מאמירותיו של רבין לגבי תחומים שונים ונבקש מהחניכים לנקוט עמדה לגביהם –
על כל חניך לעמוד לצד השלט המתאר את מה שמרגיש כלפי הקטע שהוקרא.
)ניתן לבקש מחניכים להקריא בפאתוס – כאילו היו רבין שנואם לאומה!(
ציטוטים מדברי יצחק רבין
1" .זהו שינוי עמוק ויסודי, שינוי שישפיע על כל אורחות חיינו: מהמשאית שתצא מחיפה
ועליה מטען לרבת עמון. אנשי עסקים שיטוסו בבוקר לסגור עסקה ויחזרו בערב
לירושלים, ומשפחות שיצאו לטייל עם ילדיהן בפטרה, שלוש שעות נסיעה מתל - אביב.
השינוי הזה ישפיע על חיי כל אחד ואחת מאתנו בחיי היומיום." )נאום בעת חתימת
הסכמי השלום עם ירדן(.
2" .יש להגיב בכוח המתאים נגד כל אחת ואחת מצורות הפעולה האלימה נגדנו." )נאום
בכנסת, 1988-1989 ,תקופת האינתיפאדה הראשונה(.
3" .עם המרצחים בשום אופן לא נדבר-עמם ניפגש רק בשדה הקרב." )כנ"ל(
4" .השלום-טמונות בו גם סכנות. אולם אין בליבי ספק, כי סיכוני השלום עדיפים אלף
מונים על וודאותה הקודרת של המלחמה." )יצחק רבין, פנקס שירות, עמ' 585 .)
5" .לעולם לא ייתם הויכוח מי מעצב את פני ההיסטוריה: המנהיגים או הנסיבות.
הנה תשובתי לכם. אנחנו מעצבים את פני ההיסטוריה. אנחנו, העם. ואנו המנהיגים
שומעים את הקולות. כי אלמלא רצו בני עמי בשלום, לא הייתי עומד כאן היום במעמד
היסטורי זה." )נאומו של יצחק רבין בקונגרס אמריקאי, 1994.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
6" .עם סיום המלחמה היה עליי להחליט על המשך דרכי. עתה, על פרשת דרכים של דרכי
האישית, היתה בלבי תחושה עמוקה של אחריות מוסרית, מעיין חוב של כבוד כלפי
הלוחמים. נטלתי על עצמי התחייבות פנימית, שאקדיש את חיי שישראל לא תמצא עוד
לעולם בלתי - מוכנה לקדם את פניהם של תוקפים. לא באה שעתו של החלום שלי
ללמוד הנדסת מים להתממש. נשארתי בצבא." )מתוך: פנקס שירות, עמ' 83 .)
7" .לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם, שם פרטי ושם משפחה. זהו צירוף שתי המילים
'יהיה בסדר'. צירוף המילים האלה הוא בלתי נסבל. מה אני רואה לעצמי זכות וחובה
לתבוע מכם? בראש ובראשונה - אחריות. האחריות שלכם היא מוחלטת. אין לכם אל מי
להביט מאחוריכם. האחריות נעצרת אצלכם." )מתוך: נאום רבין בטקס סיום מחזור של
בית הספר פו"מ בצה"ל, 92.8.27 .)
8" .אני לא באתי לשבת בכסא הזה על מנת למצוא חן בעיני X או Y או Z .אני רואה בזה
מעיין גולת הכותרת של חיי." )מתוך: ראיון טלוויזיוני עם ניסים משעל. 1994 ,מועד
משוער(.
9" .ואם יש משהו שצריך ליחד נוער זו מרדנות נגד מוסכמות, לא מרדנות לשם מרדנות
אלא מרדנות לשם שינוי." )מתוך: הועידה ה-9 של תנועת הנוער העובד והלומד 1994.

לסיכום:

• האם הייתה הסכמה בקבוצה לגבי כל האמירות?
• מה ניתן לעשות כאשר לא מסכימים עם המנהיג שעומד בראש המדינה הדמוקרטית?
• מה דעתכם על מודל המנהיגות שהציב רבין?
• אילו דברים לדעתכם יכולים להיות רלוונטיים למנהיגים באופן כללי?
• אילו דברים לא הייתם לוקחים?

יצחק רבין – תולדות חיים

ילדות ומשפחה
יצחק רבין נולד בירושלים ב-1 במארס 1922 ,א' אדר תרפ"ב, הוריו, נחמיה ורוזה היו
חלוצים שעלו לארץ-ישראל מרוסיה. המשפחה עברה לתל אביב, בשנת תרפ"ה, 1925
נולדה אחותו, רחל. הוריו עסקו בפעילות התנדבותית וציבורית רבה. אמו חלתה במחלה
קשה, וכשהיה בן 15 ,נפטרה.
יצחק למד בבית-הספר בית החינוך לילדי עובדים בתל-אביב. בית-הספר הזה הדגיש את
אהבת הארץ ואת אהבה האדמה והחקלאות, והילדים חונכו לערכים של אחריות, של
שותפות ושל איכפתיות לחיי החברה.
לאחר סיום לימודיו בבית החינוך למד יצחק בבית-הספר בקיבוץ גבעת השלושה, ומשם
עבר לבית-הספר "כדורי" שבעמק יזרעאל, לרגלי הר התבור, בבית הספר הזה הודגשו
ערכים של עצמאות, של אמת ושל כבוד.
ההגנה והפלמ"ח
בזמן לימודיו ב"כדורי" הצטרף יצחק רבין לארגון ה"ההגנה". תפקידו של הארגון היה להגן
על היישוב היהודי בארץ מפני התנכלויות של הערבים. את לימודיו בכדורי סיים
בהצטיינות. מנהל בית-הספר סייע לו לקבל מלגה ללימודי הנדסה באוניברסיטה
בארצות-הברית, אך יצחק רבין סירב לקבל את המילגה שהוצעה לו, וטען
תנועת הנוער המכבי הצעיר
שבעת מלחמה – מלחמת העולם השנייה – אין זה מן הראוי שיעזוב את הארץ. אחרי
שוויתר על לימודים בחוץ-לארץ כדי להתגייס להגנת הארץ, הצטרף רבין בן ה-19 לפלמ"ח
)פלוגות-מחץ, כוח הקבע המגויס של ארגון ה"הגנה"(, התקדם בשירותו ומונה למפקד.
באותה תקופה גובשה תפיסת הלחימה המיוחדת של הפלמ"ח, שהעדיפה יוזמה, מקוריות
וחשיבה עצמאית על פני שגרת אימונים מסודרת.
מלחמת העצמאות
בכ"ט בנובמבר 1947 ,תש"ח, החליטה עצרת האו"ם על חלוקת הארץ ועל הקמת שתי
מדינות: מדינה יהודית ומדינה ערבית. למחרת ההחלטה פתחו הערבים במלחמה כדי
למנוע את הקמת המדינה היהודית. הפלמ"ח הקים את חטיבת "הראל" ויצחק רבין היה
למפקדה. ירושלים היתה במצור ועל יצחק רבין ועל חייליו הוטל להבטיח את שלומן של
השיירות שהביאו אליה נשק, מצרכי מזון ותרופות.
הקרבות היו קשים מאוד, ורבים מחבריו של יצחק רבין נפלו בקרב.
בזמן המלחמה נישא יצחק רבין ללאה שלוסברג. לזוג נולדו שני ילדים: דליה ויובל.
אחרי מלחמת העצמאות, עם הקמת צה"ל, המשיך יצחק רבין לשרת בצבא עוד שנים רבות
והתקדם לתפקידי פיקוד בכירים.
רמטכ"ל מלחמת ששת הימים
בשנת תשכ"ד, 1964 ,מונה יצחק רבין לרמטכ"ל. הוא פעל רבות כדי לחזק את כוחו של
הצבא, כדי להכין אותו בצורה הטובה ביותר לסכנה של מלחמה.
בזכות יכולתו של צה"ל הושג הניצחון הגדול של ישראל במלחמת ששת הימים, בשנת
תשכ"ז ,1967 .במלחמה הזאת ניצח צה"ל בשישה ימים את צבאות ירדן, סוריה ומצרים.
הוא כבש את ירושלים המזרחית, את הגדה המערבית, את רמת הגולן ואת סיני.
מאיש צבא למדינאי
בתחילת תשכ"ח, 1968 לאחר 28 שנות שירות צבאי, פרש יצחק רבין לצה"ל והתמנה
לתפקידו החדש – שגריר ישראל בארצות-הברית. בתפקיד זה כיהן חמש שנים, וחזר לארץ
בשנת 1973 ,תשל"ג. בשנה זו פרצה מלחמת יום הכיפורים. המלחמה הייתה קשה מאוד
ונפלו בה אלפי חיילים. אחרי המלחמה, קמה תסיסה בארץ נגד הממשלה בגלל מחדלה
בהכנת הצבא למלחמה. ראש הממשלה, גולדה מאיר, התפטרה מתפקידה.
לאחר התפטרותה של ראש הממשלה, בחרה מפלגת העבודה ביצחק רבין להיות ראש
המפלגה במקומה והוא כיהן כראש הממשלה בשנים התשל"ד-התשל"ז 1977-1974.
בבחירות של תשל"ז, 1977 ,ניצחה מפלגת הליכוד, ויצחק רבין, חבר מפלגת העבודה,
המשיך לשמש חבר כנסת.
בשנת תשמ"ד, 1984 הוקמה ממשלה אחדות, והוא מונה לשר הביטחון.
האינתיפאדה, התקוממות הפלסטינים בשטחים, פרצה בשנת 1987 ,תשמ"ז.
חיילי צה"ל נאלצו להילחם באזרחים. תחילה סברו גם הישראלים וגם הפלסטינים כי
ההתקוממות תהיה קצרת מועד. אך לא כך היה. רבין הורה לחיילי צה"ל לפעול בתקיפות
נגד התקפות הפלסטינים.
בתקופת האינתיפאדה למד יצחק רבין שאין להסתמך רק על ירדן כפתרון השאלה
הפלסטינית, אלא שישראל צריכה לחפש שותפים פלסטינים כדי לעשות עמם שלום.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
שוב ראש ממשלה – המטרה: שלום
בשנת תשנ"ב, 1992 ניצחה מפלגת העבודה בבחירות, ויצחק רבין נבחר לראשות הממשלה,
מעתה הייתה השגת השלום מטרתו המרכזית.
בשנת תשנ"ג, 1993 נחתם הסכם העקרונות בין מדינת ישראל לבין אש"ף. הסכם זה נתן
לפלסטינים שלטון עצמי )אוטונומיה( לחמש שנים.
בסוף שנת תשנ"ג, 1993 הוענק פרס נובל לשלום ליצחק רבין, לשמעון פרס וליאסר
ערפאת.
אחרי חתימת ההסכם עם אש"ף גברו מעשי הטרור של הארגונים האסלמיים הקיצוניים.
יצחק רבין לחץ על יאסר ערפאת, ראש הרשות הפלסטינית, לדכא את הארגונים
התוקפניים בשטחים ולהילחם בטרור של האיסלם הקיצוני.
בשנת תשנ"ד, 1994 ,חתם יצחק רבין על "הסכם אוסלו", שנתן לפלסטינים שלטון עצמי
משלהם בעזה וביריחו.
חיילי צה"ל עזבו את רצועת עזה, אך המשיכו לשמור על הישובים היהודיים שם.
בשנה זו חתמו יצחק רבין ומלך ירדן, המלך חוסיין, על הסכם השלום בין
ישראל לירדן.
יצחק רבין האמין שכדי להשיג שלום, מדינת ישראל צריכה לוותר על שטחים.
הוא ביקש לעשות שלום עם סוריה, אך התנה זאת בהסכם שיהיה מקובל על רוב העם
בישראל. הימין בישראל התנגד לדרך שהוביל בשנים האלה. הפיגועים הקשים בתוך שטח
ישראל, מעשה ידיהם של המוסלמים הקיצוניים, הקצינו עוד יותר את עמדות המתנגדים
בישראל להסכמים עם אש"ף. ההפגנות הלכו והתרבו. רבין ופרס הותקפו קשות על
מדיניותם והואשמו כ"בוגדים".
הרצח
במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995 ,י"ב בחשוון תשנ"ו, נערכה עצרת גדולה בכיכר מלכי ישראל
בתל-אביב. ניתן לה השם "כן לשלום – לא לאלימות!".
בעצרת ביקשו ישראלים רבים להביע את תמיכתם במדיניות הממשלה ולעודד את תהליך
השלום. בסוף העצרת, כשרבין היה בדרך למכוניתו, ירה בו יגאל עמיר ורצח אותו.
תדהמה גדולה ואבל כבד ירדו על כל העם. ילדים ובני-נוער התאספו בכיכרות וברחובות
כדי להביע את אבלם.
ללוויה הממלכתית של יצחק רבין, שהתקיימה בהר-הרצל בירושלים, הגיעו מנהיגים מכל
קצווי תבל ונשאו דברים לזכרו.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En