מה יקבלו החניכים בפעולה?

חשיפה לגוונים השונים הקיימים בחברה הישראלית.

מסרים מרכזיים

הסובלנות היא ערך מוביל בהקשר של שסעים וקונפליקטים שונים בחברה.

מהלך הפעולה

חלק א' - סטיקרים

נחלק את החניכים לזוגות. נבקש מהחניכים לעמוד בשני מעגלים, אחד פנימי ואחד
חיצוני )הזוגות עומדים אחד מאחורי השני(. במרכז המעגל נפזר משפטים מהשיר "שירת
הסטיקר" של הדג נחש. נסביר לחניכים שכאשר נזניק אותם, על החניכים במעגל החיצוני
לרוץ מסביב למעגל הפנימי עד שהם משלימים סיבוב שלם, ואז עליהם להיכנס בין
הרגליים של הזוג שלהם שעומד במעגל הפנימי. אחרי שהם נכנסים בין הרגליים, עליהם
לקחת משפט אחד ממרכז המעגל. אחרי שהחניכים אוספים משפט אחד מתוך המעגל,
עליהם להעביר אותו לחניך השני שירוץ לעבר טבלה שתהיה תלויה על עץ ולמקם את
המשפט בקטגוריה הרלוונטית בהתאם לשסע שאליו המשפט מתקשר.

חלק ב' - בית משפט:

נחלק את החניכים ל-3 קבוצות, ונחלק לכל קבוצה שסע הקיים בחברה הישראלית.
נסביר לחניכים כי עליהם לדון על השסע הרלוונטי אליהם. בשלב הבא, כל קבוצה בתורה
תעלה למשפט. נציג סוגיה הרלוונטית לשסע עליו דנה הקבוצה. הקבוצה תצטרך להציג
מה יהיה הטענות שיעלו בהקשר לשסע שלה. חניכי כל קבוצה יצטרכו לדון בשני 'צידי
המטבע' ובכל פעם נוסיף טיעונים ונגביר את המורכבות שבקונפליקט.
מקרים לבית המשפט
קונפליקט לאומי יהודים\מיעוטים – סוגיית ההמנון התקווה-
האם יש לשמור על השורה "נפש יהודי הומיה" בהמנון הלאומי של מדינת ישראל .
למדריך -
צד א':
⋅ מדינת ישראל היא מדינת היהודים ולכן יש מקום לשימוש במילה יהודי בהמנון .
⋅ הזכות הלאומית היא של הלאום היהודי )בעקבות השואה , גלות ארוכה של 2000 שנים(
ולכן עד שקמה מדינה יהודית צריך לציין זאת בהמנון .
⋅ מדינת ישראל דמוקרטית ודמוקרטיה פועלת ע"פ רוב ויש רוב יהודי בחברה .
צד ב':
⋅ החברה הישראלית מגוונת וכוללת בתוכה גם מיעוטים , המיעוטים הם חלק מהמדינה
וזכותם להרגיש שייכים .
⋅ במדינת ישראל חיים מיעוטים נוספים כמו הדרוזים שמביעים מסירות לעם )שירות
בצבא, תשלום מיסים וכו'( ורוצים שההמנון הלאומי יהיה רלוונטי גם עבורם, אזרח
שמקיים את כל חובותיו זכותו המלאה להרגיש שייך בכל דרך.
קונפליקט דתי – בין דתיים לחילוניים : סוגיית תחבורה ציבורית בשבת.
האם לאפשר נסיעה תחבורה ציבורית בשבת?
למדריך -
צד א':
⋅ מדינת ישראל היא מדינה יהודית שמושתתת על ערכי היהדות.
⋅ יום שבת הוא נקבע ע"פ חוק כיום המנוחה הלאומי של ישראל.
⋅ תחבורה ציבורית מייצגת את הלך רוח המדינה ופועלת מטעמה ולכן לא ראוי שתפעל
בשבת.
⋅ התחבורה הציבורית פוגעת בשומרי השבת באופן חזותי וכך נפגעת הזכות לכבוד.
⋅ מוניות מורשות לנסוע בשבת, ומאפשרות בכך פתרון מצומצם לבעיית ניידות הציבור
החילוני בשבת.
צד ב' :
⋅ תחבורה ציבורית שייכת לציבור ורובו חילוני כך שעליה להתאים עצמה לצרכיו .
⋅ חופש התנועה – לכל אזרח חופש תנועה ומרחב , איסור על תחבורה ציבורית בשבת
מגבילה חופש זה .
⋅ חופש דת – הציבור החילוני בחר בדרכו מבחירה חופשית ולכן לא ניתן לכפות עליו
שמירת שבת.
קונפליקט אידיאולוגי מדיני – בין ימין לבין שמאל בנושאי חוץ וביטחון : ההתנתקות.
תכנית ההתנתקות היא תכנית שבוצעה על ידי ממשלת ישראל בקיץ 2005 בה פינתה
ישראל באופן חד צדדי את תושבי ההתנחלויות ואת חיילי צה"ל מרצועת עזה וכן ארבע
התנחלויות מבודדות בצפון השומרון. ערב ההתנתקות חיו באזורים שפונו 8600 יהודים.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
למדריך -
צד א':
⋅ המפונים פונו מביתם ע"י המדינה שלהם , איבדו את ביתם ואת חלקת האדמת שברכ
שם בדקות ספורות , נגרם נזק רב לרכושם.
⋅ נגרם עוול רגשי ומוסרי בלתי נתפס , המפונים בעלי רגש שייכות למקום ולאדמה.
⋅ לא התקבלו פיצויים ראויים לחלק מהמשפחות המפונות.
צד ב':
⋅ הפינוי נעשה במטרה לתת שטחים לפלסטינאים ולהשיג בתמורה עוד צעד בדרך לשלום.
⋅ הפינוי בא אחרי המון ניסיונות להתקדמות במשא ומתן , לא נותרה ברירה אחרת אלא
לפנותם בכוח – זה למטרה טובה.
⋅ התושבים גרו מעבר לקו הירוק שחלק מהשלטון לא רואה בו חלק ממדינת ישראל.

הערה למדריך

החניכים אינם נדרשים לקבוע דין ולקבל החלטה סופית, מטרת המתודה היא להציף בהם עוד תהיות וסוגיות בהם עדיין לא נתקלו. יש לאפשר שיח חופשי ופתוח ולתת מקום גם לדעות פחות רווחות , אך יש לשים לב שאין שימוש במילים לא מתאימות ובביטויי גזענות.

דיון

• האם לדעתכם הסיטואציות שבהן נתקלתם מוסיפות לפערים החברתיים הקיימים
בחברה? אם כן, איך?
• האם אי פעם נתקלתם בחייכם בביטוי של אחד השסעים בחברה? אם כן, איך?
• איפה זה פוגש אותנו במציאות היום יומית ?

חלק ג' – שאלון אופי סובלני:

נתלה בסככת הפעילות בריסטול שעליו תהיה כתובה ההגדרה המילונית למושג
"סובלנות".
נקריא לחניכים משפטים שונים. נסביר כי צד ימין מסמל הסכמה מוחלטת וצד שמאל
מסמל הסתייגות מוחלטת, והאמצע מסמל נמנע. על החניכים לבחור צד מסוים מבין
השלושה. אחרי כל משפט, נפנה בצורה רנדומלית לחניכים )אחד מכל צד - במידה ויש בכל
הצדדים( על מנת להבין ממנו למה הוא בחר בצד הספציפי הזה )דיון קצרצר(.
משפטים:
• אני חושב שערבים ויהודים לא יכולים לחיות יחד
• בחיים לא הייתי מתארח לשישבת אצל מתנחל
• אי אפשר לשלב נכים בפעולות, אין מתודות המתאימות לכך.
הגדרת מושג "סובלנות"
"הנוהג של אדם או קבוצה להתייחס בכבוד, בהבנה ובהיעדר אפליה כלפי השונים
ממנו מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, גם אם הוא אינו מסכים עם דעותיהם,
התנהגותם או אמונתם."
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• הייתי רוצה לדעת יותר על אתיופים
• אני מגדיר את עצמי כאדם סובלני
• נהגתי בעבר בצורה המסמלת סובלנות אמתית.
• אני מודע מתי אני משתמש בסטיגמות.
• אני חושב שההתעסקות בסובלנות בקבוצות מיותרת.
• אני חושב שההתעסקות בנושא יהודים ערבים אינה רלוונטית.
• סובלנות בעיניי היא הנכונות לחיות עם דברים שאנחנו מתנגדים להם.
• הביטוי של סובלנות הוא לקבל ולהכיל את כולם כמו שהם.
• יש חניכים בקבוצה שלי שאני לא מתנהג אליהם בסובלנות.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En