מה יקבלו החניכים בפעולה?

מסרים מרכזיים

מהלך הפעולה

הערה למדריך

זהו מקבץ המשימות האחרון של תהליך הנעורים ויש לגשת אליו לאחר עיבוד של מקבצי המשימות האחרים. יש לשים לב שאת תכנון מקבץ זה עושים במהלך מערך 4 ,עדיף לפני פסח, אך הביצוע יקרה במהלך מערך 5 ,לאחר חופשת הפסח. הגענו לחלק העיקרי אך המורכב ביותר של תהליך הנעורים: תכנון המשימות. על מנת שהתהליך יהיה באמת של החניכים, עלינו לשים דגש על כך שהם הוגים, מתכננים ומבצעים את הפעולות. עלינו לזכור כי מדובר בחניכי שכבת ו', ולכן אנחנו צריכים ללוות ולסייע להם בשלבי התכנון וההכנה, במיוחד במשימות הראשונות )ראה תדריך(. לצורך כך, שיבצנו בתהליך את פעולת תכנון המשימות. מטרת פעולה זו היא לייצר מפגש יזום של קבוצות העבודה שבו הם הוגים ומתכננים את המשימות ותהליך ההכנה בליווי והנחיית המדריך. איך מתנהלת הפעולה ומה אני צריך לעשות? • חלוקה לצוותי משימה והגדרת חניך כאחראי משימה. • לחלק לכל קבוצה את "דף הכנה לצוות משימה" )ראה בסוף המערך( • כל מדריך אחראי על כמה קבוצות עבודה. המדריך עובר בין כל הקבוצות שהוא אחראי עליהם וממלא ביחד עם החניכים את "דף ההכנה לצוות המשימה". • על המדריך לחשוב לפני הפעולה על רעיונות למשימות כדי לעורר את החשיבה של החניכים במידה ונתקעו. בסוף הפעולה, אנו צריכים לדעת על כל משימה: • מה קורה במשימה? • איך מבצעים אותה ומכינים אותה? • מתי כל משימה ותהליך העבודה מתקיימים? דגשים: • צריך לעזור לחניכים לרדת לפרטים: מה שהם לא יחשבו עליו בפעולה זו כנראה לא יקרה. • עלינו לשים לב לאיזון שבין ההכוונה לעצמאות: מצד אחד, לתת לחניכים לחשוב ולהחליט לבד, מצד שני לשאול את השאלות המכווינות, לתת את הרעיונות ולפסול דברים שלא ניתנים ליישום על מנת להוריד את התכנון לפרקטיקה.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En