מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיפה לאוכלוסיות שונות בקהילה.
• ידע לגבי יחס החברה לאוכלוסיות אלו.

מסרים מרכזיים

מסביבי ישנם כל מיני סוגים של אנשים שבאים מרקעים שונים ומתרבות שונה, היחס שלי
אליהם לא יכול להיות שונה מהיחס שלי לדומים אליי.

מהלך הפעולה

"חפש את המטמון"

הפעולה כולה תהיה במסגרת המשחק חפש את המטמון. החניכים יעברו בין פתק לפתק
המוחבא ברחבי הסניף עד שיגיעו אל המטמון.
כל תחנה קשורה לקבוצה חלשה אחרת בקהילה.

תחנה מס' 1 - עניים

בתחנה זו יהיו כיסאות כמספר החניכים שבקבוצה. המטרה של החניכים תהיה להתחיל
לעבור מנקודת ההתחלה ועד לקו המוגדר כשהם עומדים אך ורק על הכיסאות. אם חניך
דורך על הרצפה, כל הקבוצה צריכה לחזור לנקודת ההתחלה. הערה: לחניכים קטנים
מומלץ להקציב 3 הזדמנויות ולחניכים גדולים מומלץ להקציב זמן למשימה.
• לאחר סיום המשימה החניכים יקבלו כרטיסיה שעליה כתובה ההגדרה ל - "קו העוני"
ואת הרמז למיקום של הפתק הבא.

תחנה מס' 2 - עולים חדשים

החניכים יקבלו מפת עולם אילמת. עליהם יהיה להתאים על מפת העולם את כל הארצות
מהן עולים אנשים לישראל. הערה: שוב, מומלץ לתת לחניכים קטנים מספר הזדמנויות
מוגבל לטעות, ולחניכים גדולים יותר להגביל בזמן...
• לאחר סיום המשימה החניכים יקבלו כרטיסיה שעליה מעט מידע על עולים חדשים
בישראל, ואת הרמז למיקום של הפתק הבא.

תחנה מס' 3 - קשישים

נחלק את החניכים לשתי קבוצות, קבוצה 1 צעירים והשנייה קשישים.
לקשישים ישנם מגבלות בתנועה, כגון הליכה כפופה ואיטית.
כעת נשחק תופסת רגילה כאשר כל אחד מתנהל על פי מאפייני קבוצתו.
• לאחר סיום המשימה החניכים יקבלו משימה שעליה כתוב על הקשישים בישראל ועליה
מיקום של הרמז הבא.

תחנה מס' 4 - נכים

נגדיר לקבוצה נקודת יעד אליה הם צריכים להגיע בזמן מוגדר (כ- 30 שניות, זמן מאתגר).
ניתן לקבוצה מספר כללי של איברים איתם מותר להם לעבור, לדוגמא קבוצה של 10
תקבל 5 רגליים ו2 ידיים (להעזר אחד בשני, יצירתיות).
• לאחר סיום המשימה החניכים יקבלו כרטיסיה שעליה יש מידע על הנכים בישראל ואת
הרמז למיקום של הפתק הבא.

תחנה מס' 5 - סיכום

המדריך יסביר לחניכים שיש להם 3-2 דק' בלבד על מנת לחזור על כל החומרים שקיבלו
במהלך המשחק. כעת הם הולכים להישאל שאלות בנושא. רק במידה והם יענו על כל
השאלות נכון, הם יקבלו את הרמז האחרון שיוביל אותם אל המטמון...
• לאחר סיום המשימה החניכים יקבלו כרטיסיה שעליה כתוב הרמז למיקום של המטמון.

תחנה מס' 6 - המטמון

הערה למדריך

מומלץ שהמטמון יהיה משהו מוחשי (טופי, מושמוש, מצרכים לפיתות בטאבון...).

דיון:

• מה למדתם חדש בפעולה?
• מה הכי הפריע לכם מכל הדוגמאות שעסקנו בהן בפעולה?
• האם אנחנו עושים משהו בשביל זה?
• מה עוד אפשר לעשות בשביל לעזור לאוכלוסיות אלה?

נספחים

הגדרה לקו העוני
קו העוני הוא מדד חברתי- כלכלי, המתייחס לרמות ההכנסה הכלכלית של אדם או
משפחה )כמה כסף משפחה מכניסה בחודש(. אדם או משפחה ייחשבו עניים אם
ההכנסות שלהם נמוכות מהמוגדר. "קו עוני" מגדיר מי נחשב עני ומי נחשב עשיר
במדינה. קו העוני הוא יחסי לכל מדינה, לכן במדינות עשירות קו העוני יהיה גבוה
יותר מאשר במדינות עניות.
במדינות הרווחה )כמו מדינת ישראל( מקובל שהמדינה מסייעת לאזרחיה הנמצאים
מתחת לקו העוני בדרך של מתן הטבות שונות, כספיות או שוות כסף.
מפת עולם אילמת וארצות שמהן עלו לישראל:
אתיופיה, רוסיה, אוקראינה, הודו, גרמניה, רומניה, מרוקו, תימן, עירק, פולין
קצת על עולים חדשים:
במסורת היהודית מקובל לקרוא ליהודי שהגיע לארץ ישראל, בעיקר אם הגיע כדי
להשתקע בה, "עולה". נעשית הבחנה ברורה בין הגירה, שהיא מעבר מארץ לארץ
באופן כללי, לבין עלייה המציינת השתקעות של יהודים בארץ ישראל. המסורת
היהודית רואה בעלייה לארץ ישראל מצווה גדולה )מצוות יישוב ארץ ישראל(, ולפיכך
העולה החדש נחשב כמי שקיים מצווה מיוחדת במינה. בחוק הישראלי "עולה חדש"
הוא מעמד שבו נמצא מי שמבקש לשבת ישיבת קבע בישראל מכוח חוק השבות. חוק
השבות מעניק זכות עלייה לישראל לא רק ליהודים, אלא גם לאנשים ממוצא יהודי
עד דור שלישי, וכן לבני זוג של יהודים.
קשישים בישראל
בני אדם בוגרים נקראים כיום "זקנים" או "קשישים" לאחר שעברו את שלב אמצע
החיים, לעתים מקובל להגדיר זקנה עם הגיעם לשלב אמצע שנות השישים לחייהם.
הגדרת תחילתו גיל הזקנה שונה בתרבויות שונות ואינה אחידה. ישנן תרבויות
השמות דגש על הופעת סימני הזקנה הפיזיים, כדוגמת שיער שיבה, כמדד לתחילת
גיל זקנה. ישנן תרבויות אחרות בהן נובעת ההגדרה ממעמד חברתי ומשפחתי, והאדם
מוגדר זקן כאשר ילדיו בגרו והחלו בחיים עצמאיים כבוגרים.
נכים בישראל
המושג נכות מוגדר בחוק הביטוח הלאומי בתור מגבלה בתפקוד גופני או נפשי
הנובעת ממום מולד או מפגיעה פיזית או נפשית, עקב מחלה, תאונה, זדון וכדומה.
נכות יכולה להתבטא כאי-יכולת, תפקוד חלקי או חוסר תפקוד מוחלט של חלק בגוף
האדם. נכות יכולה להיות גם פגיעה בנפשו של האדם. רמת הנכות משתנה
ומתפרסת על פני טווח רחב של מגבלות, קלות וחמורות.

שאלות על קטעי המידע השונים:

1 .משפחות שנמצאות מעל לקו העוני נחשבות עניות - לא נכון. מתחת לקו העוני
2 .בכל מדינות הרווחה קו העוני זהה - לא נכון. קו העוני משתנה ממדינה למדינה
3 .על פי המדיניות בישראל, עוזרים כלכלית למשפחות מתחת לקו העוני - נכון
4 .כל אדם יכול להעלות לארץ על פי "חוק השבות" - לא נכון. כל אדם יהודי
5 .על פי המסורת היהודית, לעלות לארץ זו מצווה - נכון
6 .מקובל להגדיר זקנה עם הגעה של בן אדם לאמצע שנות השישים לחייו - נכון
7 .ההגדרה לזקנה מוסכמת בין התרבויות השונות - לא נכון
8 .במדינת ישראל לא מתייחסים אל המושג "נכות" והם לא מקבלים עזרה כלכלית -
לא נכון. הם מקבלים עזרה ותמיכה כלכלית.
9 .נכות יכולה להיות גם פגיעה בנפשו של אדם - נכון

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En