מה יקבלו החניכים בפעולה?

הזדמנות לבחון מיהו יהודי בעיני. הכרה בעבר העם היהודי ותרבותו.

מסרים מרכזיים

הדיון של “מיהו יהודי” הוא דיון עתיק יומין שעדיין רלוונטי ועדכני בימינו.
סיפור הצלחת העם היהודי ושימור המסורת היהודית שהייתה כל כך נרדפת לאורך כל
הדורות הוא סיפור מופלא!
היהדות היא במובנים רבים יותר מדת ואמונה – היא קהילה בינלאומית עצומה בגודלה.
כל אדם רשאי לבחור לעצמו ולמשפחתו את הדרך הנכונה עבורו – אין נכון או לא נכון.

קריאה לפעולה:
העם היהודי עבר תלאות רבות לאורך ההיסטוריה. אסור לנו לשכוח מהעבר שלנו, ובעיקר
את החשיבות הגדולה לבחינה העצמית שלנו להמשך קיום המורשת היהודית ותרבותה.

מהלך הפעולה

מתודה 1 - מיהו יהודי?

נפזר ברחבי החדר כרטיסיות שעליהם ביטויים רבים הנוגעים ביהדות. כל חניך יקבל דף
ועט ויהיה עליו, בשלב ראשון, לבחור מבין כל הכרטיסיות את עשרת הביטויים שמבחינתו
מגדירים מיהו יהודי ולכתוב על הדף.
בשלב שני, נחלק את החניכים ל - 4-3 קבוצות ויהיה על כל אחת מהן לבחור מבין הרש י
מות של כל אחד מחברי הקבוצה את חמשת הביטויים, אשר יוסכמו על כל חברי הקבוצה,
כמגדירים ברורים למיהו יהודי בעיניהם.
בשלב אחרון, ננסה ליצור דיון פורה בין קבוצה לקבוצה. יהיה על כל החניכים ביחד לבחור
את הביטוי האחד המגדיר מיהו יהודי לדעתם.

  ציוד:
 • פתקים
 • כרטיסיות
 • דפים
 • עטים
 • הערה למדריך

  משימה זו היא מאד מורכבת וסביר להניח שלא יסכימו. המטרה היא הדיון ולא התוצאה. תנועת הנוער המכבי הצעיר הביטויים: שמירת שבת, הנחת תפילין, לצום ביום כיפור, להדליק נרות שבת, ללכת לבית כנסת, לחגוג את החגים היהודיים, לתרום לקהילה, לחיות בישראל, לחגוג בר מצווה, לעשות ברית מילה, להתלבש צנוע, להניח פתק בכותל, לכבד את הוריי, לקיים את כל המצוות בתורה, להניח תפילין, ללמוד ולהכיר את המסורת היהודית, לפגוש יהודים מהעולם, להשתתף במכביה, לחבוש כיפה, ללבוש חצאית, להתחתן כדת משה וישראל, ללמוד תורה, לדבר עברית, להיות בתנועת נוער, להיות אדם טוב, לצום, אמא יהודייה, שמירת המסורת היהודית, שמירת כשרות, הרגשה אישית, הליכה לבית כנסת בשבתות וחגים, אמונה בערכים המוסריים שביהדות, יחס בין אדם לחברו. (אפשר להוסיף).

  דיון:

  • הקריאו את הרשימה של הביטויים שהסכמתם עליהם
  • על מה היו חילוקי הדעות? מדוע?
  • שאלת פרובוקציה: מי יותר יהודי – חסידי ממאה שערים או אתם?
  • האם יש הגדרה אחת נכונה למיהו יהודי?
  • האם חילוני גמור, שלא מקיים שום מצווה ולא מאמין באלוהים הוא יהודי?
  • נסו לתאר מצב שבו הייתם חיים במדינה זרה, לא בישראל. אילו דברים הייתם צריכים
  לעשות על מנת לשמר את יהדותכם?

  מתודה 2 - אז מה מקשר בינינו? חלק א'- מגדלים באוויר

  נושיב את החניכים במעגל, רצוי על כיסאות. המדריך אומר משפט. מי שהמשפט נכון
  לגביו, זז כיסא אחד ימינה, במידה ויושב שם מישהו )שהמשפט שנאמר לא נכון לגביו ולכן
  הוא לא זז( הוא יושב עליו. כאשר מישהו זז כל מי שיושב עליו זז איתו, כך שלאט לאט
  יכולים להיווצר מגדלים.
  המשפטים:
  • כל מי ששומר שבת
  • כל מי שצם ביום כיפור
  • כל מי שמפריד בין בשר לחלב
  • כל מי שעלה/ יעלה לתורה )בר מצווה(
  • כל מי שלא אוכל חמץ בפסח
  • כל מי שאוכל רימון בראש השנה
  • כל מי שצם בתשעה באב
  • כל מי שהמשפחה שלו חוגגת מימונה
  • כל מי שעושה קידוש בשישי
  • כל מי שמציין את חג הסיגד
  לאחר מכן נחזור לשבת במעגל.

  דיון:

  • אם כולנו יהודים, איך יכול להיות שלא כולנו עושים את אותם הדברים? שאין לכולנו את
  אותם מנהגים?
  • אילו עוד מנהגים יש אצלכם במשפחה/בעדה הקשורים ליהדות ואין במשפחות/עדות
  אחרות?
  • אז מה כן מאחד אותנו כיהודים?

  הערה למדריך

  המטרה שלך בדיון זה היא לבלבל אותם, שירגישו כאילו יש יותר מפריד ממאחד בינינו כיהודים. חלק ב'- בינגו יהדות נשחק עם החניכים בינגו יהדות. נכין כרטיסיות בינגו ועליהן רשומים מנהגים, סיפורים ומיתוסים שהרוב המוחלט של מי שיהודי אמור להכיר. המילים לבינגו: אדם וחווה, יציאת מצרים, מגדל בבל, עשרת הדברות, תיבת נוח, מגדל בבל, 12 השבטים, ירושלים, דוד וגוליית, יום שבת, ואהבת לרעך כמוך, אברהם יצחק ויעקב, מגילת אסתר )פורים(, הסנה הבוער, השואה, מצדה, נס פך השמן, שמשון ודלילה, משפט שלמה, הקמת מדינת ישראל.

  דיון:

  • האם כולם הכירו את כל המנהגים והסיפורים מההיסטוריה היהודית שהיו בבינגו?
  • איך זה יכול להיות?
  • האם גם יהודים שאינם גרים בישראל יכירו את הדברים הללו? מדוע?
  • כיצד סיפורים אלו עזרו לשמור על העם היהודי בתפוצות?
  חלק ג'- קטע קריאה
  נקרא עם החניכים את הקטע מנאומו של דוד בן גוריון בפני האו"ם בשנת 1947:
  ייחודו של העם היהודי
  זהו נאומו של דוד בן גוריון בפני האו"ם, בחג הפסח של שנת 1947 בעדותו אל מול ועדת
  החקירה של האומות המאוחדות, וכך אמר:
  "לפני כ- 300 שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה ''מייפלאואר'', ובה אנגלים שקצו
  בחברה ובמשטר האנגלי, וחיפשו חוף שומם לחלוטין להתנחל בו ולהקים עולם חדש,
  הם נחתו ב... אמריקה. והיו ראשוני המייסדים והבונים של ארץ ואומה זו, היה זה מאורע
  גדול בתולדות אנגליה ואמריקה )ועל כן כל ילד אמריקאי יודע שם זה מבית אביו, בית
  ספרו ועוד(. אבל תאב אני לדעת אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק יום ושעת הפלגת אניה
  זו, וכמה אמריקאים יודעים זאת, מה יודע ילד אמריקאי - ואף - מבוגר- כמה אנשים היו
  באניה זו, שמות משפחותיהם, מה לבשו, מה אכלו, מה מסלול הפלגתם ומה אירע להם
  כל הדרך, ממה ניזונו וכיצד שתו מים, היכן הנקודה בה עלו על חוף הארץ שייסדו אבותיו
  אלה, ובה הוא גר היום בזכותם?
  תנועת הנוער המכבי הצעיר
  והנה - לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה קודם הפלגת ''מייפלאואר'', יצאו
  היהודים ממצרים, כל ילד יהודי בעולם - באמריקה, רוסיה הסובייטית, בתימן ובגרמניה-
  יודע בדיוק; אבות-אבותיו יצאו ממצרים בעלות השחר של החמישה עשר בניסן, מה לבשו?
  מתניהם חגורים ומקלם בידם, הם אכלו מצות והגיעו אחרי 7 ימים לים סוף, הוא גם מכיר
  את מסלול המסעות וקורותיהם במשך 40 שנה; אכלו מן ושליו ושתו מים מבאר מרים,
  הגיעו לארץ דרך הירדן מול יריחו, ואף שמות משפחותם לבית אבותם יצטט מן החוי
  מש, עד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו שבעה ימים מחמישה עשר
  בניסן, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה ואילך,
  והם מסיימים בשני מאמרים; השתא- עבדי )השנה אנו עבדים( לשנה הבאה בני חורין,
  השתא- הכא (השנה אנו עדיין בגולה) לשנה הבאה בירושלים, בארץ-ישראל, כך טיבם של
  יהודים...''
  כמה חודשים לאחר מכן הוקמה מדינת ישראל.

  דיון:

  • מה אומר דוד בן גוריון בנאומו?
  • מה אתם חושבים על דבריו של דוד בן גוריון?
  • מה עוד מאחד אותנו כיהודים?

  מתודה 3 - העולם היהודי שלי

  על הלוח תהיה הטבלה הבאה:

  הערה למדריך

  סביר להניח, ששמות הסבים יותר יהודיים - מסורתיים מהשמות ישראליים של ימינו, ויש רבים המושפעים גם מהעולם הגלובלי שאינו יהודי (דילן, קורל, אלכס, קארין וכו'...)

  דיון:

  • האם השמות הם שמות יהודיים?
  • האם השמות הם שמות ישראליים?
  • האם השמות הם שמות אוניברסליים?
  • מה אומרת התפתחות השמות? (יש לנסות לכוון לשינוי והתפתחות העולם... ניסיון
  לחקות את העולם...)
  • האם עדיין יש שימוש בשמות קודמים? איפה?
  חיזרו שוב לרשימת כל הביטויים שהיו על הרצפה.
  לאחר מה ששמעתם, האם הייתם רוצים לשנות משהו ברשימת הביטויים שבחרתם
  בהתחלה?
  דמיינו את עצמכם בעוד 40 שנה – הורים לילדים ובעלי משפחה. אילו ערכים יהודים
  הייתם רוצים לשמר בתא המשפחתי שלכם? לסיוע – ענו לעצמכם על השאלות:
  איך יקראו לילדיי? איך נחגוג את השבת? האם נלך לבית כנסת? חגים? נקיים בר מצווה
  לילדים שלי?

  הערה למדריך

  חשוב להדגיש במהלך הפעולה שכל בחירה בנוגע ליהדות היא בסדר, גם אם הבחירה היא לא להאמין בערכי היהדות.

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En