מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע וחידוד הזכויות והחובות של החניכים כילדים כיום מול מסגרות שונות בחייהם
וחשיבותם.

מסרים מרכזיים

עלינו להכיר את זכויותינו, וחובתנו היא לשמור על זכויות האחרים.

מהלך הפעולה

שלב א' - רשת עכביש

מותחים כופת בין עמוד לעמוד/עץ לעץ בשני גבהים שונים ומחברים ביניהם כופתים כך
שהכופתים יוצרים מן "כוורת".
מסבירים לחניכים שעליהם לעבור מצד לצד בין החורים שנוצרו מבלי לגעת בכופתים
כשהחוקים הם:
• כל החניכים חייבים לעבור מצד אחד לשני.
• חייבים לעזור לכל מי שמתקשה לעבור.
• אפשר לעבור בכל דרך יצירתית שהיא.
• אפשר לעבור בכל פרק זמן שייקח.
נשאל בסוף המשחק מה היו לדעתם הזכויות והחובות שלהם במשחק.

שלב ב' - הכרת המושגים

נכתוב על שני פתקים את המילים "זכות" ו "חובה" ונכניס כל פתק לבלון.
נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות וכל קבוצה יושבת בטור על הרצפה אחד מאחורי השני
ולאחוז במותניים כמו "זחל".
נניח בלון עם פתק על הרצפה במרחק שווה משתי הקבוצות. כאשר נגיד "צאו" עליהם
להתקדם לעבר הבלון בצורה של זחל, כאשר הקבוצה הראשונה שמצליחה לקחת את
הבלון ולפוצץ אותו מנצחת.
נשחק זאת פעמיים עם שני הבלונים, כאשר בסוף יתגלו לחניכים שני הפתקים: "זכות"
ו"חובה".
נשאל את החניכים מה לדעתם זו זכות ומהי חובה.
לאחר שמס' חניכים יענו, נחשוף בפניהם את ההגדרה המילונית של שתי המילים על דף –
זכות – היתר חוקי או מוסרי לפעולה או הימנעות ממנה.
חובה – דבר שאדם חייב לעשות הוראה, חוק או נוהל.

חלק ג' - הזכויות והחובות שלי

מגדירים בחדר 3 פינות: חובות, זכויות ומותרות.
לכל חניך יש על הגב פתק עם זכות/חובה/מותרה שרלוונטיות אליהם:
על כל חניך להסתדר לפי מה שכתוב לו על הגב מבלי לדבר, כלומר כל חניך צריך להעזר
בחבריו כדי לגלות מה יש לו על הגב ולהסתדר לפי זה.
לאחר שיסיימו להסתדר נבקש מהם להוריד את הפתקים מגבם ולהקריא את הרשימה
שנוצרה בכל אחת מהקטגוריות.
• חובתי לכבד את הוריי ולהקשיב להם
• חובתי להגיע לבית הספר
• חובתי לכבד את מי שגדול ממני
• חובתי לדבר בשפה יפה ונאותה
• זכותי שיכבדו אותי
• זכותי לקבל מזון בצורה סדירה
• זכותי לחיות בבית
• זכותי להיות מוגן מכל אלימות – פיזית ומילולית
• זכותי ליחס שווה
• לקבל פלאפון חדש כל שנתיים
• לאכול גלידה כל יום
• ללכת לישון באיזה שעה שאני רוצה
• לדבר איך שאני רוצה לסביבה שלי
• לטוס לחו"ל פעם בשנה

הערה למדריך

הוסף זכות/חובה/מותרה לפי גודל הקבוצה.

דיון:

• האם אתם מסכימים עם הרשימות של כל הקטגוריות? אם לא, מה הייתם מעבירים?
• האם לדעתכם הזכויות והחובות תלויות אחת בשניה?
• האם יש זכויות וחובות שלא ידעת עליהן עד עכשיו?

חלק ד' - אמנה קבוצתית

בחלק האחרון נכין אמנה קבוצתית ובה יהיו הזכויות והחובות של הקבוצה – מדריכים
וחניכים. לדוגמא: חובת החניכים להגיע בזמן לפעולה/חובת המדריכים להכין לחניכים
מושמוש לכל טיול.

הערה למדריך

לכו עם הדמיון, תעצבו את האמנה ביחד עם החניכים, תהיו יצירתיים ותתלו אותה בסוף בחדר הקבוצה/רחבי הסניף.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En