מה יקבלו החניכים בפעולה?

• מידע על חג הפסח
• חומר למחשבה בנוגע לחיבור סיפור ארבעת הבנים לחייהם

מסרים מרכזיים

בכל אחד מאיתנו קיימים כל אחד מארבעת הבנים

מהלך הפעולה

נשאל את החניכים האם הם מכירים את ארבעת הבנים מההגדה של פסח. נזכיר להם ש:
"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול".
נספר להם שהיום כל אחד הולך לבדוק מי הוא מארבעת הבנים.

מתודה 1 - החכם

נסביר שכדי לבחון במי מהם יש את החכם נערוך טריוויה לפסח.

הערה למדריך

ניתן לערוך את הטריוויה לפי ראות עיניך, בקבוצות, בזוגות או בבודדים. ניתן גם לפתוח חידון ולהשתמש באפליקצית קהוט לטובת העניין. 1 .באיזה תאריך חל חג הפסח לפי לוח השנה העברי? י"ג בניסן י' באייר י"ד בכסלו ט"ו בניסן 2 .מה אינו שם מקביל לחג הפסח? חג האביב חג יציאת מצרים חג החירות חג הגאולה 3 .כיצד נקראת השבת שלפני חג הפסח? שבת דפסחא שבת גדול שבת קודש שבת המלכה תנועת הנוער המכבי הצעיר 4 .פסח הוא אחד משלושת הרגלים בהם עלו בני ישראל ברגל לירושלים. מהם החגים המייצגים את הרגלים האחרים? שבועות וסוכות סוכות וחנוכה פורים וחנוכה ראש השנה וסוכות 5 .כיצד נפטרים מן החמץ לפני חג הפסח? מחפשים את החמץ שורפים את החמץ מוכרים את החמץ כל התשובות נכונות 6 .מהי הגעלת כלים? השלכה של כלים מגעילים הכשרת כלים לשימוש בפסח גאולת כלים מן החמץ אף תשובה אינה נכונה 7 .את עצמותיו של מי הוציא משה ממצרים? אברהם יוסף יצחק יעקב 8 .מה שם אמו של משה? מרים רבקה לאה יוכבד 9 .איך נקרא האזור במצרים שבו גרו היהודים עוד מימי יוסף? גושן קהיר גרשום לוקסור 10 .מי היה אחיו של משה והכהן הראשון? אהרון לוי גרשום יהודה 11 .כמה פעמים מוזכר שמו של משה בהגדה של פסח? 3 פעמים 2 פעמים אף פעם 5 פעמים תנועת הנוער המכבי הצעיר 12 .מה לא כוללת קערת הסדר? זרוע חרוסת שומר ביצה 13 .מה הייתה מכת מצרים התשיעית? שחין דבר חושך ערוב 14 .כמה כוסות יין שותים במהלך הסדר? 1 2 4 3 15 .איזה חלק מהמצה משמש לאפיקומן? החלק האמצעי החלק העליון החלק התחתון החלק השרוף יותר 16 .אילו מהדברים הבאים בהגדה אינו קשור למספר 4? בנים אבות מזמורים אימהות 17 .מה משמעות המושג "קמחא דפסחא"? קמח השמור לחג הפסח איסור השימוש בקמח בחג הפסח איסוף הקמח לשימוש לאחר חג הפסח איסוף צדקה לעניים כדי שיוכלו לחגוג את חג הפסח

מתודה 2 - רשע

נסביר שכדי לבחון במי מהם יש את הרשע נשחק "עמודו"-
המשתתפים עומדים במעגל כאשר אחד מהם אוחז בכדור. הוא זורק אותו למעלה וקורא
בשמו של משתתף. הנ"ל צריך לתפוס את הכדור, ואז הוא זורק וקורא בשם של משתתף
אחר וכך זה ממשיך. אם משתתף לא תופס את הכדור מהאוויר, המשתתפים האחרים
בורחים, ואותו משתתף מרים את הכדור בזריזות וקורא "עמודו". המשתתפים עוצרים
במקומם והוא זורק על אחד מהם את הכדור. פגע בו - יש לו נקודה רעה. לא פגע - לזורק
יש נקודה רעה. משתתף שצבר שלוש נקודות מקבל מהקבוצה שם חדש סודי )הוא מגלה
מה שמו החדש כשמישהו זורק כדור וקורא בשם לא מוכר(.

הערה למדריך

לחלופין ניתן לשחק חיי שרה/הורדות שבויים/ גע גע גע, או כל משחק בו נדרש לזרוק כדור על מישהו כדי לפסול אותו. יש לשים לב שמביאים כדור רך לטובת המשחק.

מתודה 3 - תם

נסביר שכדי לבחון במי מהם יש תם נשחק "הרוצח"/"המאפיה"/ "העיירה"-
המשחק מורכב מ"לילה" ומ"יום". בלילה כל המשתתפים מרכינים ראשם ועוצמים עיניהם
בזמן שהמדריך מנהל את המשחק. ביום כל המשתתפים "ערים" ומנהלים דיונים.
בלילה הראשון מנחה המשחק קובע את התפקידים במשחק - מי יהיו האזרחים, הרוצחים
והבלש/שוטר )בלש אחד, 2 רוצחים, והשאר אזרחים( - הבחירה תעשה על ידי טפיחה על
ראשי השחקנים: פעם אחת לאזרח, פעמיים לרוצח, ושלוש פעמים לבלש. במהלך המשחק
לא רצוי לאיש לחשוף את זהותו, אך לפעמים זה כדאי מבחינה אסטרטגית )הבלש מודיע
שהוא הבלש כי הוא יודע מי הרוצח(. כל משתתף, כאשר הוא חי וער, יכול להגיד מה
תפקידו, הן אם הוא משקר והן אם לא.
בלילה הראשון )לאחר בחירת רוצחים ובלשים(, אומר המנחה )ראה מהלך המשחק(:
• בוקר טוב רוצחים )קמים ומבינים מי השותף שלהם(
• לילה טוב רוצחים )מרכינים את ראשם ועוצמים עיניים יחד עם כל משתתפי המשחק(
• בוקר טוב בלש )הבלש מרים ראש בשביל לוודא שלא נוצר שום טעות ואכן יש רק בלש אחד(
• לילה טוב בלש )מרכין ראש ועוצם עיניים יחד עם כל משתתפי המשחק(
• בוקר טוב עיירה )מרימים ראש ופוקחים עיניים(

מהלך המשחק:

בתחילת כל לילה המנחה מכריז "לילה טוב עיירה" וכל השחקנים מורידים את ראשם
ועוצמים עיניים. כשכולם "ישנים" מכריז המנחה "בוקר טוב בלש" והבלש מרים את ראשו.
בשלב זה יכול הבלש לבחון את חשדו בקשר לאחד מהמשתתפים )הוא לא מדבר כדי
שקולו לא יסגיר את זהותו( אלא רק מצביע על החשוד אחד בלבד והמנחה מסמן לו את
תפקידו של זה: רוצח נתעב/אזרח תמים )כמובן שיש להתייחס אל אותו משתתף ללא ציון
מינו, על מנת שלא לרמוז על זהותו(. לאחר מכן, מכריז המנחה "לילה טוב בלש" - הבלש
חוזר "לישון", ומיד "בוקר טוב רוצח א" - רוצח א' )בלבד( קם ומצביע על משתתף שירצה
"לרצוח". לאחר שהצביע אומר המנחה "לילה טוב רוצח א". אחר כך אומר "בוקר טוב רוצח
ב'", רוצח ב' מצביע על מי שירצה "לרצוח". לאחר שהצביע אומר המנחה "לילה טוב רוצח
ב'". אחר כך אומר "בוקר טוב עיירה" והעיירה - כלל השחקנים קמים. אם שני הרוצחים
)מבלי שידעו האחד על השני( הצביעו על אותו שחקן, שחקן זה מת. אם כל אחד הצביע
על משתתף שונה, אף אחד לא נרצח כל סיבוב.
לאחר מכן השחקנים רשאים לדבר ולדון בחופשיות בניסיון לברר את זהותו של הרוצח.
הבלש יכול לתת הכוונות ושמות בהתבסס על דעתו האישית, מבלי לחשוף את זהותו.
בכל שלב של היום אחד השחקנים יכול להכריז על חשדותיו ולהעלות להצבעה ראשונה
את אחד המשתתפים. אם בהצבעה הראשונה יש רוב - החשוד שעליו הצביעו יכול לומר
"מילים אחרונות". לאחר שסיים נערכת הצבעה שנייה. אם בהצבעה השנייה יש רוב -
החשוד "מוצא להורג". אם באחת ההצבעות אין רוב - הדיונים ממשיכים עד שמגיעים
להחלטה. אחרי שהוחלט על האשם וזה חשף את זהותו ויצא - עוברים ללילה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
ואז כל לילה ההנחייה זהה:
• לילה טוב עיירה
• בוקר טוב בלש, אחרי מי תרצה לבלש היום? 'הבלש מצביע על המשתתף שמעורר את
חשדותיו', והמנחה עונה רוצח נתעב/אזרח תמים.
• לילה טוב בלש.
• בוקר טוב רוצח א', את מי תרצה להרוג הלילה? )מצביע על המשתתף(. לילה טוב רוצח א'.
• בוקר טוב רוצח ב', את מי תרצה להרוג הלילה? )מצביע על המשתתף(. לילה טוב רוצח ב'.
• "בוקר טוב עיירה. )חל איסור מוחלט על השחקנים לדבר עד שהמנחה מודיע מי נרצח
באותו לילה!(. בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על מותו של X( שם השחקן שנהרג("
• כלל המשתתפים עורכים דיון ובו מעריכים מי הוא הרוצח.
• המשתתף שמקבל הכי הרבה הצבעות יוצא מהמשחק.
כמה הדגשים:
אסור לשחקן שיוצא מהמשחק לדבר, לצחוק, להצביע או לעשות שום דבר שיכול לרמוז
על זהותם של האחרים. ברגע ששחקן "נרצח" הוא יכול להיות עם העיניים פקוחות
)הרי הוא מת( ובכך רואה מי הבלש והרוצחים.
על המנחה להמשיך לשאול ולדבר אל הרוצחים והבלשים גם אם נרצחו )כלומר, אם
בהצבעה קבוצתית נרצח רוצח א', המנחה אומר לו בוקר טוב, מחכה כמה שניות שייראה
כאילו הצביע על מישהו, ואומר לו בוקר טוב. כך גם עם הבלש, המנחה בוחר לפי דעתו
האישית לומר רוצח נתעב או אזרח תמים. יש לשים לב לא לומר יותר מפעמיים רוצח
נתעב - הרי יש רק 2.)
סיום המשחק:
האזרחים והבלש מנצחים כאשר הם חושפים את זהותם של כל הרוצחים ורוצחים אותם.
הרוצחים מנצחים אם הם מצליחים לגרום להוצאתם להורג של כל האזרחים.
הערה למדריך: זהו משחק שיכול לקחת קצת זמן, במיוחד אם צריך להסביר אותו
מההתחלה. במידה ואין לך זמן או שהקבוצה תזזיתית ניתן לשחק משחק אחר אשר דורש
להראות תמים ו"לעבוד" על אנשים.

מתודה 4 - שאינו יודע לשאול

נסביר שכדי לבחון מי אינו יודע לשאול נשחק כן-לא-שחור-לבן.
בכל פעם נבחר נציג. מטרתו היא לא להגיד את המילים כן, לא, שחור ולבן.
על הקבוצה לנסות לפסול אותו על ידי שאילת שאלות שמילים אלו היא התשובה להן
)למשל, מה צבע השמיים בלילה?(. מותר להשתמש במילים חליפיות, כגון "אין", "חיובי"
ובמילות ההיסוס כמו "אולי", "יכול להיות", "ייתכן". אופציה נוספת היא שכל החניכים
ישתתפו והמדריך הוא זה שיפנה כל פעם שאלה לחניך אחר.

דיון מסכם:

נסביר לחניכים שישנם פרשנים שטוענים שבכל אחד מאיתנו יש את כל ארבעת הבנים.
• האם אתם מסכימים עם פרשנות זו?
• באילו מקרים או תחומים כל אחד מכם חכם/רשע/תם/שאינו יודע לשאול?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En