מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיפה למושגים ערך, סולם ערכים וערכים מתנגשים.
• בחינה של סולם הערכים האישי.
• התמודדות עם התנגשות של ערכים.

מסרים מרכזיים

לכולנו יש ערכים שמניעים אותנו. בכדי שנוכל להתמודד עם סיטואציות מורכבות, לשפוט
את המציאות בצורה ביקורתית, אנחנו נדרשים לסדר לעצמנו סולם ערכים לפיו נוכל
להכריע בדילמות השונות בחיינו.

מהלך הפעולה

חלק א': מהו ערך?

1" .תפוס קו" ערכים- נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות. כל פעם אחת הקבוצות שולחת
נציג אחר, עליו לצייר את המושג שאותו קיבל ועל הקבוצה לנחש את המושג תוך דקה.
אם הקבוצה הצליחה היא מקבלת את הפתק, אם לא התור עובר לקבוצה השנייה.

דיון

• מה הקשר בין כל המושגים שקיבלתם?
• למה משמשים מושגים/ערכים אלו?
• אז מהו ערך?
נחשוף בפני החניכים את ההגדרה למושג ערך:
ערך: "ערכים הם אבני הבוחן, קני המידה הקובעים מה צודק ומה אינו צודק, מה נכון ומה
אינו נכון, מה טוב ומה רע. כלומר, ערכים הם עניין סובייקטיבי, שניתן לעמוד אותו
ולהעריך אותו, ומכאן הנו ערך".

הערה למדריך

למעשה אפשר להגדיר גם ערכים בצורה כללית. אלו הכלים שיש בידו של אדם להתבונן במציאות האובייקטיבית ולהבחין בין טוב לרע. • שוב, עכשיו כשאנחנו חכמים יותר... אז מה זה בעצם ערך? • אתם חושבים שיש לכם כזה דבר, ערכים? • האם נולדתם עם זה? איך לבנאדם יש ערכים? איפה הוא מקבל אותם?

חלק ב': סולם ערכים ובחינתו במקרי התנגשות ערכים

3 .מכירה פומבית של ערכים- מתחלקים לקבוצות. מבקשים מכל קבוצה לבחור מזכיר
וגזבר. כל גזבר מקבל כמות של כסף מכבי )במידה ומדובר בקבוצה קטנה ניתן לעשות
מכירה פומבית ביניהם כבודדים(. כדי שלא יהיה בלאגן, רק מזכירי הקבוצות רשאים
לנקוב במחיר הרצוי, אבל אך ורק עם הסכמת הקבוצה.
נציג למכירה ערכים )לכל ערך יש הסבר( וכל קבוצה תצטרך לבחור מה הכי חשוב לה.

הערה למדריך

מומלץ )לא חובה( לתת להם מראש את הרשימה של הערכים שיועמדו למכירה כדי שיחליטו מראש במה הם רוצים להשקיע.

דיון

• מה בחרתם?
• מה גרם לכם להעדיף ערך מסוים על פני אחר?
5 .הכי חשוב לי-
כל חניך חושב ובוחר 8 ערכים שהכי חשובים לו.

הערה למדריך

ניתן למצוא בנק ערכים בקישור הבא: /il.co.mygoalsaver.www://http sm=m&28=p&32=a?asp.article מבקשים ממספר חניכים לשתף בערכים שבחרו. • האם לכולם יצא אותו דבר? • מה ניתן ללמוד מזה? )שלכל אדם יש דברים אחרים שחשובים לו יותר ופחות( • אתם יודעים איך קוראים לסדר של הערכים האלה? )סולם ערכים( • האם לכל אחד יש סולם ערכים? • למה לדעתכם חשוב שלאדם יהיה סולם של ערכים? • מה זה נותן לאדם? )זה מאפשר לאדם לבחור את דרכו בעולם, להבחין בין טוב ולא טוב בעיניו( 6 .משחק " תן שם של .." יושבים במעגל ועושים קצב קבוע. על החניכים למצוא מילים הקשורות בנושא מסוים לפי קצב. אחד החניכים מתחיל להגיד: "תן...", הבא אחריו אומר: "שם...", אחר כך "של..." והחניך שיוצא רביעי בסבב אומר שם של איזה שהוא נושא כולל )למשל: פרחים, עצים, מכוניות, ועוד...(, על שאר החניכים ממנו והלאה לנקוב בשמות פרטים של הנושא הכולל )למשל פרחים: כלנית, נורית, נרקיס ועוד(. מי שלא מוצא פריט נפסל. בכל פעם הנפסל ירים כרטיסיה ובה סיטואציה של התנגשות ערכים. עליו לומר אילו ערכים מתנגשים וכיצד ינהג, איזה ערך אצלו חזק יותר.

הערה למדריך

ניתן לשאול אנשים נוספים בקבוצה מה הם היו בוחרים. חשוב לאפשר להם להגיד שהם לא יודעים מה הם היו בוחרים או שיסבירו למה ההתנגשות מסובכת גם אם לא יגיעו לתשובה סופית. המטרה היא שיראו כמה התנגשות ערכים יכולה להיות מסובכת. שים לב שבכרטיסיות המיועדות לחניכים לא מופיעים שמות הערכים המתנגשים.

סיכום הפעולה

- לכולנו יש ערכים שמניעים אותנו, את חלקם קבלנו מחינוך, מההורים,
מבית הספר וכו'. את חלק מהערכים רכשנו מהחברה והסביבה בה אנחנו חיים ואת חלקם
בחרנו בעקבות שאלות שנאלצנו לשאול בחיינו. בכדי שנוכל להתמודד עם סיטואציות
מורכבות אנחנו נדרשים לסדר לעצמנו סולם ערכים לפיו נוכל להכריע בדילמות השונות
בחיינו.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En