מה יקבלו החניכים בפעולה?

• ידע לגבי המושג מין והמושג מגדר
• הזדמנות לבחור כיצד אנו רואים מין ומגדר
• הזדמנות לבחון את הנושא מנקודת מבט אחרת

מסרים מרכזיים

מין ומגדר הינם מושגים אשר שזורים ביום יום שלנו כנשים וגברים, כדאי לעיתים לעצור
ולבחון ממה אנו מושפעים כאשר אנו חושבים על המושגים האלו.

מהלך הפעולה

מתודה 1:

נחלק את החניכים לקבוצות שבכל קבוצה ישנם חמישה חניכים. כל קבוצה תקבל דף ובו
מקצועות הכתובים באנגלית )מצורף כנספח( ותצטרך לתרגם אותו לעברית. לאחר שכל
קבוצה תרגמה, סוקרים יחד את הרשימה, ובוחנים אילו מקצועות תרגמו ללשון זכר ואילו
ללשון נקבה )הרי שבאנגלית אין הבדל(.

דיון קצר:

• לפי מה החלטתם אם לתרגם את המקצוע ללשון זכר או ללשון נקבה?
• האם השקעתם מחשבה בתרגום או שתרגמתם באופן אוטומטי?
• האם יש הבדל בין מקצועות אלו )יוקרה, מעמד, שכר, קושי פיזי(?

הערה למדריך

התרגיל מגדיר בדיוק את ההבדל בין מין למגדר. החניכים מתרגמים את המקצועות באופן אוטומטי, ולפי הנהוג בחברה. זוהי ההבנייה החברתית שלנו למגדר. חשוב להזכיר זאת בחלק הבא של הפעולה.

מתודה 2 :הסבר

פירוט: כותבים על לוח או על גיליון נייר עיתון את המילים: "זכר", "נקבה", "גבר", "אישה"
Woman, Man, Female, Male ומבקשים מהחניכים להסביר אותן, האם יש הבדל
ביניהם? מהו? לאחר מכאן מגדירים את המושגים "מין" ו"מגדר" ומה ההבדל ביניהם
)Gender. Vs Sex .)כדאי לקשר לחלק הקודם )ראו בהערות למדריך(.
מומלץ לתלות את ההגדרות כך שיישארו אל מול החניכים עד לסוף הפעולה.

הערה למדריך

חשוב שבסוף ההסבר החניכים יבינו שמין הוא מולד, ואילו מגדר מוכתב בידי החברה.

מתודה 3:

פירוט:
נחלק את החניכים ל-2 עד 4 קבוצות )כל קבוצה מורכבת מבני אותו מין(.
כל קבוצה תקבל תמונות, שירים, קטעי מקורות )בנספח( שמעבירים מסר על מגדר
בחברה שלנו. החניכים יקראו את הקטעים, יתבוננו בתמונות, וידונו בשאלות:
• איזה מסרים אתם מזהים בטקסטים ותמונות האלה לגבי המגדר שלנו?
• מה הופך אותי לאישה או גבר?
• מה זה "גברי" ומה זה "נשי"? איך אנחנו פוגשים בזה כבר בגיל צעיר )בסרטי דיסני, בשירי
ילדים, ובספרי ילדים(?
• האם אנחנו נראים כמו המודלים הנשיים והגבריים הללו )דיסני, פרסומות(?
• מה הציפייה שלנו מהמגדר השני? כיצד אנחנו מתייחסים לנשים ולגברים?
• מה נגדיר כתכונות נשיות ומה נגדיר כתכונות גבריות?
• האם אי פעם עשיתי משהו כי זה מה שמצופה ממני כשייך למגדר שלי? או האם נמנעתי
ממשהו כי זה לא תואם למגדר שלי?
• איך זה לשבת פה בנים או בנות בלבד? אילו דברים יכולים לעלות כאן ולא במקומות
אחרים?

הערה למדריך

המצב האידיאלי שמדריך ילווה קבוצה לאורך כל הדיון. אם אין מספיק מדריכים, יש לחלק לכל קבוצה את השאלות לדיון ולעבור בין הקבוצות ולאחר מכן לקיים דיון נוסף במליאה. מומלץ לחלק לקבוצות מופרדות של בנים ובנות

הערה למדריך

חשוב להפנות את תשומת לבם של החניכים לתמונה של "הבחורה" בשמלה האדומה: זו אינה בחורה, אלא אנדריי פייג'יק – גבר )לא טרנסג'נדר( שנבחר לדגמן חזיית פוש אפ. האם הוא מאתגר את התפיסה שלנו לגבי מהו נשי ומהו גברי? לסיכום, התפיסה הסטריאוטיפית המגדרית היא לוכדת וכובלת את שני המגדרים. תבניות חברתיות מעודדות כל מגדר לפעול לפי הציפיות ממנו במקום להיענות לצו לבו ולשאיפותיו, ולפתח דווקא צדדים מסוימים באישיות על חשבון אחרים.

מתודה 4:

מציגים לחניכים את נספח 4( עותק לכל שני חניכים( ופותחים בדיון בשאלה:
• מה אתם חושבים על הטענה של עזר ויצמן?
• האם יש מקצועות גבריים שנשים לא יכולות למלא וההפך?
• מה הסיבה שבארצות הברית עדיין לא הייתה נשיאה אישה?
• האם אתם חושבים שזה עשוי לקרות? מהם בעיניכם הסיכויים לכך?
מה צריך לקרות בארצות הברית על מנת שאישה תהיה נשיאה?
בשנת 1995 הגישה אליס מילר עתירה לבג"צ כנגד משרד הביטחון בעניין אי קבלתה
למיונים לקורס טיס וזאת משום היותה אישה. עתירתה של מילר נתקבלה על ידי בג"ץ.
בעקבות עתירתה נתקלה מילר ביחס מזלזל ושוביניסטי אפילו מנשיא המדינה עזר ויצמן
שאמר לה:
"תשמעי מיידלע, את ראית פעם גבר סורג גרביים? ראית פעם אישה כירורגית או מנצחת
על תזמורת? נשים לא מסוגלות לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב"

חומרי השראה למדריך:
• ג'ודית באטלר Gender Your Creates Behavior Your:
Bo7o2LYATDc=v?watch/com.youtube.www://http
• הסרט "הקוד המגדרי – על האידאל המגדרי ויחסי הכוחות בין המינים".
• שריל סנדברג: מדוע יש מעט מדי נשים מנהיגות – על השפעת המגדר בעולם העסקים.
)הרצאה באנגלית באתר TED על אסטרטגיית בחירת ספרי ילדים על פי שיקולים
מגדריים(.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En