מה יקבלו החניכים בפעולה?

הכנה ופיתוח סקרנות לקראת היציאה לטיול
מידע אודות הטיול
מוטיבציה להרשמה לטיול

מסרים מרכזיים

לכל אזור בארץ יש מאפיינים שונים, ייחוד משלו ותחומים ללמוד ולחקור עליו

מהלך הפעולה

הערה למדריך

זוהי פעולה שעל מנת לבנות אותה, עליכם לדעת היכן אתם מטיילים ומה מיוחד באזור הטיול שלכם )אזור בארץ, חיות, צמחים, היסטוריה, יישובים סמוכים, סימון שבילים(. לאחר הבנת הדברים המיוחדים באזור הטיול התאימו את המתודות הבאות לאזור שלכם. ניתן להיעזר בטבלה הבאה על מנת להכיר את האזור בו מטיילים ומה מיוחד בו

מתודה 1 - מכונת כביסה

נעמוד עם החניכים במעגל ונסביר להם בכל פעם שלב במשחק ונשחק אותו מספר
סיבובים. מסבירים לחניכים מראש כי צפון = ימין ודרום = שמאל:
שלב ראשון – המדריך אומר צד )צפון = ימין ודרום = שמאל( וכל החניכים זזים צעד לצד
שנאמר תוך כדי שהם אומרים אותו.
שלב שני – המדריך אומר צד )צפון = ימין ודרום = שמאל( וכל החניכים זזים צעד הפוך
ממה שנאמר תוך כדי שהם אומרים את הצד הזה. )לדוגמא: המדריך אמר צפון, כל החנים
זזים צעד שמאל ואומרים דרום(
שלב שלישי – המדריך אומר צד )צפון = ימין ודרום = שמאל( כל החניכים זזים צעד הפוך
ממה שנאמר תוך כדי שהם אומרים את הצד שהמדריך אמר. )לדוגמא: המדריך אמר צפון,
כל החנים זזים צעד שמאל ואומרים צפון(
לאחר מכן נספר לחניכים באיזה איזור אנחנו עומדים לטייל בו בטיול הקרוב.

מתודה 2 - אחד נגד 100

נבחר נציג מהקבוצה אשר יתחרה מול שאר הקבוצה. בכל פעם נשאל שאלה על המסלול
והאזור של הטיול, הנציג יצטרך לענות על השאלה ושאר החניכים יצטרכו לענות על
השאלה בפתק. לאחר שהנציג עונה על החידה וצודק, נבדוק אילו חניכים טעו ויצאו
מהמשחק עד אשר נותרים הנציג וחניך אחד אשר יתחרו ראש בראש.
כאשר הנציג טועה נכריז על שאר החניכים שנשארו במשחק כזוכים הגדולים!

מתודה 3 – תופסת מדבקות

נדביק לכל חניך מדביקים לבנה על הגב. על המדבקות יהיו רשומים ציוד שיש להביא/
הנחיות לטיול. המטרה היא לתלוש את המדבקות מהגב של חניך אחר מבלי שיתלשו לך.
לאחר שהורידו את כל הפתקים נשב במעגל וכל אחד שתפס פתק מקריא מה שרשום
בפתק. (ניתן לעשות זאת גם כתופסת זנבות, כאשר על כל "זנב" רשום ציוד/הנחייה).

סיכום:

נזכיר את כל הפרטים לגבי הטיול שעברנו עליהם בפעולה: מיקום הטיול, אורכו, עלות,
הציוד שיש להביא והנחיות מיוחדות. יש לוודא שכולם הבינו ולעודד אותם להירשם
לטיול.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En