מה יקבלו החניכים בפעולה?

• הכרות עם סטראוטיפים ומקומם בחיינו.
• נקודות למחשבה לגבי השימוש בסטראוטיפים והסכנות הטמונות בהם.

מסרים מרכזיים

כולם משתמשים בסטראוטיפים וזהו דבר טבעי
חשוב לא לשפוט אדם על פי הסטראוטיפ שלו – כי יש הפתעות בחיים!

קריאה לפעולה:
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו! יש לבחון אדם באשר הוא אדם ולא על פי מוצאו,
צבעו, שפתו, מינו או אמונותיו.

מהלך הפעולה

מתודה ראשונה: טמפה טמפה סטראוטיפים

נחלק לחניכים פתקים שעל כל אחד כתוב סטריאוטיפ מוכר )חנון, ערס, בלונדינית, רוסי,
פרחה, מרוקאי, מושבניק, עירוני, ג'ינג'י(. נגיד לחניכים לשבת במעגל, כל חניך יצטרך
לחשוב על תנועה ש"מתאימה" לפתק שקיבל – על פי הסטראוטיפ. החניכים יעשו סבב
כאשר כל חניך יציג את התנועה שלו, לאחר הסבב החניכים יחלו במשחק ה"טמפה
טמפה", המשחק עובד כך: כל החניכים יעשו קצב וישירו את המשפט - "אנחנו משחקים
את הטמפה טמפה, בשביל מה משחקים? בשביל לא להיפסל". בין כל משפט צריך חניך
אחד לעשות את התנועה שהעבירו לו, את התנועה שלו, ואת התנועה של החניך שהוא
מעביר אליו (החניך הראשון בסבב עושה רק את התנועה שלו ואת התנועה של החניך
שהוא מעביר לו).

דיון:

• איך בחרתם להציג את הסטראוטיפ שלכם?
• מה השפיע על ההתנהגות שלכם?

מתודה שנייה:

נושיב את החניכים במעגל ונבקש מכל אחד לקחת לעצמו כמה דקות בשביל לכתוב משהו
מפתיע על עצמו, שאף אחד לא יודע עליו. לאחר מכן נאסוף את הפתקים בעילום שם
ובכל פעם נציג בפני הקבוצה פתק אחר שהמטרה של הקבוצה היא להתאים את הפתק
לאדם שכתב אותו.

בסוף נשאל – מאיזה סיפור הופתעתם? מה הפתיע אותכם?

מתודה שלישית:

נתלה על קירות החדר תמונות של אנשים מוכרים אשר המראה שלהם לא תתאים
לתיאורם (על פי החברה הסטריאוטיפית) ועל הרצפה נפזר את תיאורם ללא סדר.
החניכים יצטרכו להתאים בין התיאור לאישיות (בנקודה זו תתגלה השיפוטיות על פי
מראה חיצוני שמאפיינת את החשיבה הסטראוטיפית). לאחר שהחניכים יעשו את
ההתאמות נראה להם את ההתאמות האמיתיות.

תיאורים למתודה 4 –

כולם במין זכר כדי לא להסגיר את התשובות הנכונות )לא להגיד
את השם כמובן, רק את ההגדרה!!(

דיון:

• איזה גילוי הכי הפתיע אתכם?
• על פי מה התאמתם את התמונה לאישיות?

הערה למדריך

נקריא לחניכים את ההגדרה של "סטראוטיפ": דעה קדומה ופשטנית, בעלת נימוקים לא מספקים, שקשה מאוד לשנותה. • מדוע נוצרים סטראוטיפים )לאדם קשה עם חוסר ודאות, ולכן הוא משתמש בסטראוטיפים על מנת להגדיר דברים שאינם ידועים לו ולפשט את החיים(. • מה הסכנות של סטראוטיפים? • האם פעם חשבתם משהו על מישהו רק בגלל איך שהוא נראה או המוצא שלו אבל זה התברר כדבר שגוי? • האם גם אתם לעיתים מרגישים שחושבים עליכם דברים רק בגלל איך שאתם נראים או המוצא שלכם?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En